Звіт про виконання дохідної частини міського бюджету К-Каширської міської ради за ІІ квартал 2018р.

Звіт про виконання дохідної частини міського бюджету К-Каширської міської ради  

за ІІ квартал  2018р.

                                                                                                                                                                                            

 

Код

Найменування  згідно

                       з класифікацією  доходів бюджету

 

План

на ІІ квартал

 

Надійшло

 на 1.08. 2018 р.

11020202

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

142900

142913

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

61600

63088

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

403995

317167

14021900

Акцизний податок з вироблених  підакцизних товарів (пальне)

353370

361575

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію підакцизних товарів(пальне)

1306600

1349433

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

2480

3890

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

38300

46493

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

20900

34027

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів не житлової нерухомості

228080

228109

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

448000

458024

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

322600

322678

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

18100

21208

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

265515

281471

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

 

50000

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

293500

319067

18050400

Єдиний податок з фізичних  осіб

3074388

3075780

18050500

Єдиний податок з с/г

 

901

21081100

Адміністративні штрафи

560

561

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

682840

730668

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду документів

13000

15086

 

Разом доходів

7676728

7822139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Виконання доходів спеціального фонду  ІІ квартал 2018 р.

 

                                                                                           План           Надійшло

19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в

                  атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення               6000                5620,63

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин безпо-

                  середньо у водні об’єкти                                                                                                    493,73

19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених

                   місцях                                                                                                                                  995,16

2111000   Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського

                і лісогосподарського виробництва                                                                                      745,16

24170000   Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури

                  населеного пункту                                                                                                               26467,38

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

                  призначення                                                                                               600000             373093,24

                 Всього                                                                                   606000         407415,30

 

 

 

 

 

Пояснююча записка

до звіту про виконання міського бюджету міста К-Каширська

за ІІ квартал  2018 рік.

 

 За  ІІ квартал 2018 року  до міського бюджету по загальному та спеціальному фондах разом поступило 8229554 грн, виконання становить  99,36%.

 

   До загального фонду міського бюджету за  ІІ квартал 2018р., поступило податкових, неподаткових та інших надходжень  в сумі 7822139 грн., при уточнених планових призначеннях 7676728 грн., виконання становить 101,8%.

   Найбільшу питому вагу у місцевому бюджеті займають місцеві податки, їх частка у загальному фонді   становлять 48471648 грн., при планових показниках – 4711863 грн. Виконання по цьому виду податку становить 102,75 З них

  • виконання єдиного податку становить 3395748  грн. або 100,8%;
  • виконання плати за землю становить 1083380 грн., або 102,7%;
  • виконання податку на нерухоме  майно становить 312517грн. або 107,8%;

    За ІІ квартал  2018 року поступило плати за надання інших адміністративних послуг на суму 730668 грн., виконання становить 107%.

   За ІІ квартал 2018р. поступило акцизного податку  з реалізації господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 317167грн. або 78,5%

   -поступило акцизного податку  з вироблених підакцизних товарів( пальне 361575грн.або102,3 %.

   - поступило акцизного податку з ввезених на митну територію підакцизних товарів(пальне) 1349432грн. або 103,2%

   За ІІ квартал 2018 року  державного мита  надійшло 15086 грн.,

До спеціального фонду міського бюджету  за ІІ квартал 2018 року  надійшло 407415грн.

при плані 606000грн., виконання – 67,2%.

Найбільше надходження до спеціального фонду становлять  кошти від продажу  земельних ділянок

несільськогосподарського призначення -  373093грн., при плані 600000грн..

Виконання видаткової частини бюджету за ІІ квартал 2018 року

 

Кошти, які надійшли до міського бюджету за ІІ-й квартал 2018 року, дали можливість забезпечити виконання  видаткової частини бюджету до річного плану на 46,29  відсотків та спрямувати на  видатки -7095947,14 грн. За рахунок отриманих коштів  було проведено видатки по загальному фонду :

-на організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради –1503105,01грн.

-інші субвенції- 233900,00грн

- на здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»-6000,00грн.

- інші заходи у сфері соціального соціального захисту  і соціального забезпечення -240000грн.

- забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону-65012,81грн.

- інші заходи в галузі культури і мистецтва-108326,34грн.

-організація благоустрою населених пунктів-1340942,67грн.

- інша діяльність у сфері екологіі та охорони природних ресурсів- 156417,61грн.

- здійснення заходів із землеустрою- 6005.00 грн.

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету-3131870,50грн.

- заходи із запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха-17438,85грн.

 -розроблення схем планування та забудови територій (містобудівні документації) -14853,19грн.

 - організація та проведення громадських робіт-9888,36грн.

 - забезпечення функціонування  підприємств,установ та організацій,що виробляють виконують та/або надають житлова-комунальні послуги-262186,80грн. 

Проведено видатків по спеціальному фонду в сумі - 376409грн.28 коп.

- підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів- 19155грн.56 коп.

- організація благоустрою населених пунктів – 30000грн.,

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету- 327253 грн.32 коп.