Звіт про виконання дохідної частини міського бюджету К-Каширської міської ради за І квартал 2018р.

 

 

Звіт про виконання дохідної частини міського бюджету К-Каширської міської ради  

за І квартал  2018р.

                                                                                                                                                                                            

 

Код

Найменування  згідно

                       з класифікацією  доходів бюджету

 

План

на І квартал

 

Надійшло

 на 1.04. 2018 р.

11020202

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

 

142913

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

 

50660,25

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

214100

176625,88

14021900

Акцизний податок з вироблених  підакцизних товарів (пальне)

178900

184603,10

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію підакцизних товарів(пальне)

584000

601933,27

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

1132

1878,89

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

 

363,80

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

1400

2264,74

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів не житлової нерухомості

100000

100908,93

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

249000

269921,62

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

131000

157552,33

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

5200

9816,43

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

144000

147232,80

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

156900

157239,04

18050400

Єдиний податок з фізичних  осіб

1758000

1760629,26

18050500

Єдиний податок з с/г

 

901,04

21081100

Адміністративні штрафи

 

510,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

179000

374140,34

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду документів

6300

9761,24

 

Разом доходів

3708932

4149855,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Виконання доходів спеціального фонду  І квартал 2018 р.

 

                                                                                           План           Надійшло

19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в

                  атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення               6000                2080,35

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин безпо-

                  середньо у водні об’єкти                                                                                                    210,07

19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених

                   місцях                                                                                                                                  598,28

2111000   Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського

                і лісогосподарського виробництва                                                                                      745,16

24170000   Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури

                  населеного пункту                                                                                                               4230,00

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

                  призначення                                                                                               600000             373093,24

                 Всього                                                                                   606000         380957,10

 

 

 

 

 

Пояснююча записка

до звіту про виконання міського бюджету міста К-Каширська

за І квартал  2018 рік.

 

 За  І квартал 2018 року  до міського бюджету по загальному та спеціальному фондах разом поступило 4530,8тис. грн., виконання становить  105,00%.

 

   До загального фонду міського бюджету за  І квартал 2018р., поступило податкових, неподаткових та інших надходжень  в сумі 4199,8 тис. грн., при уточнених планових призначеннях 3708,9 тис, грн., виконання становить 113,2%.

   Найбільшу питому вагу у місцевому бюджеті займають місцеві податки, їх частка у загальному фонді становить 145,64, а у грошовому виразі становлять 2608,7 тис. грн., при планових показниках – 2546,6 тис. грн. Виконання по цьому виду податку становить 102,44%. З них

  • виконання єдиного податку становить 1918766  грн. або 100,2%;
  • виконання плати за землю становить 584523 грн., або 110,4%;
  • виконання податку на нерухоме  майно становить 105416 грн. або 102,81%;

    За І квартал  2018 року поступило плати за надання інших адміністративних послуг на суму 374140 грн., виконання становить 209%.

   За І квартал 2018р. поступило акцизного податку  з реалізації господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 176625грн. або 82,5%

   -поступило акцизного податку  з вироблених підакцизних товарів( пальне 184603грн.або103,9 %.

   - поступило акцизного податку з ввезених на митну територію підакцизних товарів(пальне) 601933грн. або 103,07%

   За І квартал 2018 року  державного мита  надійшло 9761 грн.,

До спеціального фонду міського бюджету  за І квартал 2018 року  надійшло 380957грн.

при плані 606000грн., виконання – 62,8%.

Найбільше надходження до спеціального фонду становлять  кошти від продажу  земельних ділянок

несільськогосподарського призначення -  373093грн., при плані 600000грн..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виконання видаткової частини бюджету за І квартал 2018 року

 

Кошти, які надійшли до міського бюджету за І-й квартал 2018 року, дали можливість забезпечити виконання  видаткової частини бюджету до річного плану на 20,58  відсотків та спрямувати на фінансування  галузей -2627955,87 грн. За рахунок отриманих коштів  було проведено видатки :

-на організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради – 668723,06грн.

-інші субвенції- 170000грн

- на здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»-1800грн.

- інші заходи у сфері соціального соціального захисту і соціального захисту і соціального забезпечення -130000грн.

- забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону-13626,18грн.

- інші заходи в галузі культури і мистецтва-34268,18грн.

-організація благоустрою населених пунктів-590737,15грн.

- інша діяльність у сфері екологіі та охорони природних ресурсів- 97613,83грн.

- здійснення заходів із землеустрою- 6005.00 грн.

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету-904020,57грн.

- заходи із запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха-11161,90грн.