План розвитку міста

Стратегчним баченням майбутнього розвитку міста проголошено:

Впорядкований екологічно-чистий торгово-промисловий центр Північного Полісся Волинської області

Метою розвитку міста є:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ІНФАСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА.

В процесі роботи над створенням Стратегічного плану економічного розвитку міста Каменя-Каширськогодо до 2015 року визначено чотири пріоритетні напрямки розвитку:

-    РОЗВИТОК МІСЬКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА;

-    ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ;

-    СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ;

-    РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ.

Процес моніторингу виконання завдань стратегічного планування продовжуватиметься постійно та буде аналізуватися протягом часу, окресленого планом.