Паспорт міста

Паспорт

м. Камінь-Каширський

Камінь-Каширської міської ради Камінь-Каширського району

 

1. Загальні відомості

Область

Район

Назва міської ради

Волинська

Камінь-Каширський

Камінь-Каширська

 

2. Площа населеного пункту (га)

 

 

Всього

Під забудовою та присадибними ділянками

 

 

Орна земля

 

 

Пасовища

 

763,8

 

48,76

 

165,68

 

97,2

 

 

3. Кількість дворів (квартир) (шт.)

 

Всього

 

Нових (після 2000 року)

Видано планів під забудову (з 2000 р.)

 

Із них в стадії будівництва

 

973 в комунальних будинках. 3 133 дворів

 

89

 

285

 

196

 

4.Відстань від населеного пнкту до шляхів

постійного сполучення

 

 

До автомагістралі

Ковель-Брест

 

 

До залізничної станції «Ковель»

 

 

До обласного центру

м. Луцьк

км

так, ні

км

так, ні

км

так, ні

35 км

так

35

так

120

так

 

5. Населення (кількість чол.)

 

Всього

 

Працездатне населення

Непрацездатне

населення

 

Зайняті

 

Безробітні

10818

 

5952

 

3717

 

3272

 

2372

 

6. Категорія людей, що потребує соціального захисту (к-ть чол.)

Всього

Пенсіонери

Інваліди II Світової війни

Учасники бойових дій

Репресовані

(реабілітован

і)

Інваліди всіх груп

Багатодітні сім’ї ,

Діти

багатодітних

сімей

Діти-інваліди

Діти-сироти

Одинокі матері

Всього

Одинокі

1745

1211

197

15

30

5

135

10

75

53

3

39

 

 

7. Розподіл робочої сили (кількість чол.)

С/г

виро

бниц

тво

Про

мис

ло

вість

Будів

ниц

тво

Транс­

порт

Зв’яз

ок

Лісо

ве

г-во

Риба

льст-

во

Тор­

гівля

Держа

вна

служ­

ба

Ос

віта

Харчо­

ва

промис

ло

вість

Охо­

рона

здо

ров’я

При

ватні

під

при

ємці

Фер

ме

ри

66

178

254

48

233

414

2

319

317

597

-

699

162

4

 

8. Конфесійна приналежність

Назва церкви

Конфесія

Кількість вірних (прихожан)

Прізвище, ім’я священика

Свято-Іллінська

УПЦ МП

4500

Михалюк Стефан

Різдво-Богородицька

УПЦ МП

1500

Михайлов Юрій

Свято-Миколаївська

УПЦ КП

1350

Мицько Володимир

Римо-Католицька

 

60

Отець Полікарп

Дім молитви свідків Єгови

Єгови

50

Пугач Сергій

Євангельських Християн

ЄХБ

150

Хлистік Микола

Храм св'ятих Петра і Павла УПЦ МП 850 Михалюк Сергій
 

 

 

9. Школи /знаходяться впідпорядкуванні району/.

Тип школи

(початкова, середня, неповна середня)

Місце

розташування

школи

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника, партійність

Телефон

К-сть місць

Рік

будівни

цтва, вводу в експлуа тацію

Потреба в

будів-ництві

(так, ні)

В стадії

будівниц

тва (так,ні)

Необхід­ний

ремонт (так, ні)

середня

м.К-Каширський, вул. Воля, 4

Тішкова Л.А. АПУ

23741

1176

1978

ні

ні

так

середня

м. К-Каширський, вул. Шевченка, 32

Куницька Г.В. АПУ

21483

1200

1994

ні

НІ

так

середня

с. Підцир’я, вул. Гнатюка, 7

Мельницький Ф.І.

38249

450

1995

ні

ні

так

 

 

10. Будинки культури, клуби, народні доми ’’Просвіта”/ПІДПОРЯДКУВАННЯ РАЙОНУ/

Місце

розташування

Прізвище, ім’я, по батькові керівника, партійність

Теле­

фон

Рік

будівництва

Потреба в будівництві (так, ні)

В стадії будівництва (так, ні)

Необхідни ремонт (так, ні)

м. Камінь- Каширський,

пл. Культури

 

23260

1939

ні

ні

ні

м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2

Федчик О.С.

-

-

так

ні

-

 
 

 

11. Бібліотеки

Місце

розташування

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Теле­фон

Рік

будівництва

Потреба в будівництві (так, ні)

В стадії будівництва (так, ні)

Необхідний ремонт

(так, ні)

м. Камінь- Каширський, вул. Воля, 2

Мельницька Н.В.

23155

1991

ні

ні

так

м. Камінь- Каширський, вул. .Ковельська, 31

-

- -

ні

ні

так

Бібліотека НВК №1

- - - ні ні так

Бібліотека НВК №2

- - 1994 ні ні так

Бібліотека СШ в с. Підцир'я

- - - ні ні так

Бібліотека ВПУ №4 

- - - ні ні так
Бібліотека районної лікарні - - - ні ні так
 

 

 

12. ДитячІ садки /районне підпорядкування/

Місце

розташування

Прізвище, ім’я, по батькові керівника, партійність

Теле­фон

Рік

будівництва

Потреба в будівництві (так, ні)

В стадії будівництва (так, ні)

Необхідний ремонт

(так, ні)

м. Камінь- Каширський вул. 1 Травня 15

Занюк В.А. п/п

23725

1979

ні

ні

так

м. Камінь- Каширський вул. 1 Травня 17а

Лесник К.А. АПУ

23257

1987

ні

ні

ні

м. Камінь- Каширський, вул. Коніщука, 28

Деркач О.І. п/п

21967

1989

ні

ні

ні

с. Підцир'я

Ткачук Н.

-

-

ні

ні

так

 
 

 

13. Лікарня (амбулаторія, ФАП) /районне підпорядкування/

Місце

розташування

Прізвище, ім’я, по батькові керівника, партійність

Теле­фон

Рік

будівництва

Потреба в будівництві (так, ні)

В стадії будівництва (так, ні)

Необхідний ремонт

(так, ні)

м. Камінь-

Каширський,

вул.

Шевченка, 43

Потягайло Л.А.

23412

1969

ні

ні

так

 

 

14. Відділення (відділ) зв’язку /обласне підпорядкування/

Адреса

Прізвище, ім’я, по батькові керівника, партійність

Телефон

Рік

будівництва

Необхідний ремонт (так, ні)

м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка 3

Остапук С.О.

23200

1969

ні

 

 

15. АТС

Адреса

Прізвище, ім’я по- батькові керівника

Телефон

Кількість

номерів

Рік

будівницт

ва

Необхідний ремонт (так, ні)

м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка 3

Меньник О.Т.

23446

3500

1989

ні

 
 

16. Торговельні заклади

Адреса

Прізвище, ім’я по-батькові керівника (власника)

Форма власності

м. Камінь-Каширський магазин №6 “Продтовари”

Федчик І.И

Кооперативна

м. Камінь-Каширський магазин № 13 “Продтовари”

Федчик І.И.

Кооперативна

м. Камінь-Каширський магазин № 12 “Г астроном”

Федчик І.И

Кооперативна

м. Камінь-Каширський магазин №23 “Продтовари”

Федчик І.И

Кооперативна

м. Камінь-Каширський магазин “Сільгосппродукти”

Федчик І.И

Кооперативна

м. Камінь-Каширський магазин “Будматеріали”

Місьонг В.Й.

Кооперативна

м. Камінь-Каширський магазин-бар “Колос”

Місьонг В.Й.

Кооперативна

м. Камінь-Каширський, магазин-бар “Оболонь”

Калюх А.И.

Кооперативна

м. Камінь-Каширський кафе “Г риль-бар”

Ющик П.С.

кооперативна

м. Камінь-Каширський кафе “Дружба”

Ющик П.С.

кооперативна

м. Камінь-Каширський кафе “Ренета”

Ющик П.С.

кооперативна

м. Камінь-Каширський бар “Каштан”

Ющик П.С.

кооперативна

м. Камінь-Каширський ресторан “Полісся”

Ющик П.С.

кооперативна

м. Камінь-Каширський ресторан“Застав”я”

Мазур Г.П.

приватна

м. Камінь-Каширський “Коопунівермаг”

Соловей М.М.

кооперативна

м. Камінь-Каширський магазин “Тисяча дрібниць”

Сверба А.М.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Добробут”

Сверба А.М.

приватна

м, Камінь-Каширський магазин “Все для дому”

Марчук К.В.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Меблі”

Карпік Н.С.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Наталі”

Пакало Н.В.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Калина”

Мазур Л.М.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Глорія”

Коваль О.Я.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Смак”

Рябіїк М.В.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Волошка”

Стромелюк Л.О.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Світязь”

Голянський 1.1.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Світ”

Кузьміна Т.П.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Резон”

Сичинський Г.А.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Оптика”

Грицак В.П.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Троянда”

Домарецька В.И.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Елен-Сус”

Сус Т.М.

приватна

м. Камінь-Каширський кафе- бар “Каприз”

Яцун О.Г.

приватна

 

м. Камінь-Каширський магазин “Славутич”

Тютях C.B.

приватна

м. Камінь-Каширський кафе- бар “Твікс”

Токарчук В.Ф.

приватна

м. Камінь-Каширський кафе- бар “Вероніка”

Романович О.В.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Меркурій”

Солов”янчик В.М.

приватна

м. Камінь-Каширський кафе- бар “Лісова пісня”

Солов”нчик Г.М.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Продтовари”

Токарчук В.Ф.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Продукти”

Савчук Е.О.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Дункан”

Михальчук I.K.

приватна

м. Камінь-Каширський продовольчий магазин “Мрія”

Ярошик В. С.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Артемка”

Богач В. Ю.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Ритуал”

Клайн B.C.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Ера”

Шумшов В. М.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Канцтовари”

Кузьмич О. М.

приватна

м. Камінь-Каширський магазин “Вікторія”

Клайн Ю. М.

приватна

м. Камінь-Каширський продовольчий магазин “Світоч”

Корсак I. Ф.

приватна

м. Камінь-Каширський продовольчий магазин, кафе

Тищук Ю. 1.

приватна

м. Камінь-Каширський продовольчі магазини

Кот О. А.

приватна

м. Камінь-Каширський продовольчі магазини

Сельвесюк B.C.

приватна

 

17. Приміщення місцевої ради / оренда в районної ради/.

 

Адреса місцевої ради

Необхідний ремонт

(так, ні)

Кількість працівників

м Камінь-Каширський вул. Воля 2

ні

20

 

 

18. Перелік підприємств та фермерських господарств

Адреса

господарства

Назва підприємства

П.І.П. керівника

Кількість землі (га)

Спеціалізація

м. Камінь- Каширський Держлісгосп - - деревообробне підприємство

м. Камінь- Каширський

Льонзавод

Дмитрук О.I.

 

-

м. Камінь- Каширський

фермерське господарство

Голянський I. М.

25

рослинництво

м. Камінь- Каширський

фермерське господарство

Федчик П.П.

36

рослинництво

м. Камінь- Каширський

фермерське господарство

Кравченко О.Я.

46,5

рослинництво

м. Камінь-Каширський

фермерське господарство

Бідун А. В.

7

рослинництво

 

19. Телевізійні канали (передачі)

 

Перший національний

2+2

1+1

Інтер

СТБ

Обласне

Цифрове

ТБ

Наявність прийому (так, ні)

так

так

так

так

так

так

3 2014 р.

 

 

20. Радіомовлення

 

Наявність проводового радіо

Радіо

’’Промінь”

Радіо ’’Світязь”

Радіо

’’Луцьк”

Наявність прийому (так. ні)

ні

так

так

так

 

 

21. Традиційні свята

Дата святкування

Назва

1 січня

Новий рік

7 січня

Різдво Христове

9 травня

День Перемоги

24 серпня

День Незалежності

Третя неділя Вересня (День працівника лісового господарства)

День міста

-

Великдень

7 липня

Івана Купала

 

 
 

 

22. Відомі та впливові люди

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дата, рік народжен ня

Освіта,

фах

Депутатські та громадські обов’язки

Партійність

(політична

орієнтація)

Дунайчук В.С.

голова

райдержадмініст-рації

24.02.1964

вища,

лікар-гігієніст, епідеміолог

депутат Камінь-Каширської

районної ради

-

 

перший заступник голови райдержадмініст-рації

 

   

-

Сус В.І.

голова районної ради

01.06.1965

вища,

вчений агроном

голова Камінь-Каширської районної ради

 

Бондар В.І.

міський голова

23.11.1950

вища,

санітарний лікар

міський голова

УНП

 

 

23. Відомі люди, вихідці з населеного пункту, які працюють за його межами

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи, посада

Дата, рік народжен­ня

Освіта, фах

Партійність

(політична

орієнтація)

Гунчик П.О.

голова  Волинської облдержадміністрації

1952

вища інженер

-

 

 

24. Додаткові відомості

Газифікація (газифіковано, не газифіковано)

Наявність дороги до села з твердим покриттям, грунтової (їх стан -добрий, задовільний, незадовільний)

газифіковано в місті та прилеглих селах

з твердим покриттям в 6 географічних напрямках:

Камінь-Каширський - Ратно (далі на Брест)

Камінь-Каширський - Любешів (далі на Пінськ)

Камінь-Каширський - Маневичі (далі на Київ)

Кмінь-Каширський - Ковель (ділі на Луцьк)

 
 

25. Основні проблеми

Населений

пункт

Коротка

характеристика

проблеми

Час

виник­

нення

Причина не вирішення

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні)

До кого зверталися за допомогою

м. Камінь- Каширський

ремонт доріг на міських вулицях

постійно

відсутність

коштів

фінансові

облдержадміністр ація, обласна рада, народний депутат І.М. Єремеєв

м. Камінь- Каширський

водопостачання

постійно

відсутність

коштів

фінансові

облдержадм і ністр ація, обласна рада, народний депутат І.М. Єремеєв

м. Камінь- Каширський

забезпечення житлом молодих сімей

постійно

відсутність

коштів

фінансові

облдержадміністр ація, обласна рада, народний депутат І.М. Єремеєв