Освіта

 

Система освіти та підготовки кадрів /заклади освіти та  ДНЗ районного підпорядкування; ВПУ-обласного/.

Система освіти міста представлена різними типами освітніх закладів різних рівнів. Вона включає 2 загальноосвітні школи, 4 дошкільні та спеціалізовані заклади. В місті функціонують, 1 професійно-технічне училшце№4 і один МНВК-1.

У 2005 році функціонували 4 дошкільних закладів. У 2 загальноосвітніх школах навчалося 1247 учнів, середня наповнюваність класів становить 28 учнів.

Збережено мережу позашкільної освіти. Для послуг учнів діє 2 позашкільних закладів. В яких працює 39 гуртків та секцій, які відвідує 631 учень.

Заклади освіти повною мірою укомплектовані педкадрами з відповідною фаховою освітою. Всього у закладах освіти працює 210 педагогічних працівників. Основну частину прийнятих на роботу складають випускники місцевого педуніверситету, який в повній мірі забезпечує потребу закладів освіти регіону в педпрацівниках. Тісний зв’язок підтримується з педуніверситетом із питань формування потреби в педагогічних кадрах, прийомі і працевлаштуванні молодих спеціалістів, забезпеченні кадрами закладів освіти.

Закон України “Про загальну середню освіту” проголосив вихідною ланкою в системі неперервної освіти - дошкільну освіту. Ліцензування та державну атестацію пройшли всі дитячі садки.

В системі дошкільного виховання простежуються нові тенденції: організаційно змінюються зміст і форми роботи садків; відбувається інтенсивний пошук нових, нетрадиційних підходів, орієнтирів у роботі з дітьми.

В усіх дошкільних виховних закладах працюють гуртки, студії естетичного виховання.

З 1995 по 2005 p.p. проведено державну атестацію всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Під час атестації визначався рівень можливостей навчально-виховного закладу для здійснення освітньої діяльності, рівень результативності діяльності. Всі школи атестовано на середньому рівні.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти” за п’ять років всі школи пройшли ліцензування і отримали ліцензії на надання освітніх послуг.

В місті створена система контролю за якістю освіти, яка дає можливість учням шкіл приймати активну участь в олімпіадах, конкурсах.

На виконання Типового положення про атестацію педагогічних працівників України за 5 років проатестовано понад 120 педагогів. З них 50% отримали вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання.

Учнівські колективи художньої самодіяльності показують високу виконавську майстерність та професіоналізм, беруть активну участь у Всеукраїнському фестивалі дитячої творчості “Таланти твої, Україно”, міських та обласних конкурсах, концертах.

Значна робота проводиться по оздоровленню дітей. Влітку працюють пришкільні табори і табори праці та відпочинку, гуртки та секції позашкільних закладів.

Великого значення для розвитку міста набула система закладів середньої спеціальної освіти.

У незадовільному стані знаходяться дошкільні та загальноосвітні заклади, що фінансуються із міського бюджету. Нестабільності у фінансуванні негативно відбиваються на їх матеріально-технічній базі. 

Камінь-Каширське вище професійне училище №4

 

Вигляд території ВПУ-4 біля навчальних корпусів

Статус: державний.

Адреса: вул. Воля, 44, м. Камінь-Каширський, 44500.

Телефон: (033) 572-34-75, (033) 572-33-74.

Сайт: dptnzkkvpu.ho.ua

Стратегічною метою навчального закладу є забезпечення права громадян України на здобуття професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

Училище здійснює професійну підготовку учнів, слухачів у навчальних майстернях, навчально-виробничих підрозділах, а також на виробництві та у сфері послуг, забезпечує надання якісної професійної і загальної середньої освіти та виховання учнів, слухачів; організовує підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах, установах, організаціях; здійснює курсову професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, направлених на навчання центрами зайнятості.

Навчально-виховний комплекс № 1 міста Каменя-Каширського

Частина фасаду НВК №1

Статус: державний.

Адреса: вул. Воля, 4, м.Камінь-Каширський, 44500.

Телефон: (033) 572-37-41.

Електронна пошта: shkola_1@i.ua

 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Гімназія» № 2 міста Каменя-Каширського

Вигляд НВК №2 із вулиці Шевченка

Статус: державний.

Адреса: вул. Шевченка, 68, м.Камінь-Каширський, 44500.

Телефон: (033) 572-14-83.

Електронна пошта: nvk2-kk@rambler.ru

Школа почала працювати в 1994 році, а в 2003 реорганізована в навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Гімназія» № 2. Сьогодні в школі працюють 85 педагогів. Серед них 16 учителів вищої категорії, 6 учителів-методистів, 16 старших учителів,1 заслужений учитель України та 654 учні.

Школа відкрита і толерантна, тому співпрацює з іншими навчальними закладами по всій Україні. На озброєнні педагогічного колективу – інноваційні технології та методи роботи, чинне місце серед яких посідає метод проектів, комп’ютерні модульно-рейтингові технології, особистісно-зорієнтований підхід до організації навчального процесу.

 

Камінь-Каширський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 

Статус: державний.

Адреса: вул. Воля, 26, м. Камінь-Каширський, 44500.

Телефон: (033) 572-33-51, (033) 572-24-70.

 

Основним видом діяльності міжшкільного навчально-виробничого комбінату є підготовка і підвищення кваліфікації робітників різних спеціальностей та інших працівників.

 

 Камінь-Каширська районна станція юних техніків

 

Статус: державний.

Адреса: вул. Ковельська, 31, м. Камінь-Каширський, 44500.

Телефон: (033) 572-10-04.

 

Камінь-Каширський районний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Статус: державний.

Адреса: вул. Гагаріна, 3, м. Камінь-Каширський, 44500.

Телефон: (033) 572-34-73.

 

Камінь-Каширський дошкільний навчальний заклад №3 «Казка»

 

Статус: державний.

Адреса: вул. 1 Травня, 25, м. Камінь-Каширський, 44500.

 

Камінь-Каширський дошкільний навчальний заклад №4 «Світлячок»

 

Статус: державний.

Адреса: вул. Коніщука, 2А, м. Камінь-Каширський, 44500.

Телефон: (033) 572-34-73.

В садочках  забезпечуються догляд за дітьми, а також їх розвиток і виховання:

ясла - для дітей віком від двох місяців до трьох років;

дитячий садок - для дітей віком від  трьох  до  шести  (семи) років;

ясла-садок - для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років;

ясла-садок компенсуючого типу для дітей  віком  від  двох  до  шести  (семи)  років (спеціальні - для   дітей  з   порушеннями  слуху,  зору,  мови,  опорно-рухового апарату,  інтелекту,  затримкою  психічного  розвитку і санаторні для  дітей  з ранніми проявами туберкульозної  інфекції,  малими  формами  туберкульозу, хронічними    неспецифічними   захворюваннями   органів   дихання, серцево-судинної, ендокринної систем, хворобами органів травлення, психоневрологічними захворюваннями),  які потребують корекції  фізичного  та  (або)  розумового   розвитку;   тривалого лікування   та   реабілітації   відповідно   до   їх  особистісних можливостей; 

ясла-садок комбінованого  типу  -  для  дітей  віком від двох місяців до шести (семи) років,  до  складу  якого  можуть  входити групи   загального   розвитку,   спеціальні,  санаторні,  сімейні, прогулянкові, короткотривалого перебування у різних поєднаннях

центр розвитку дитини - для дітей віком  від  двох  до  шести (семи) років,  які виховуються вдома чи відвідують інші заклади, і де забезпечується їх фізичний,  розумовий і психологічний розвиток та  оздоровлення,  а  в  разі  потреби  - корекція фізичного (або) розумового розвитку;

ясла-садок сімейного типу - для дітей віком від двох  місяців до шести (семи) років,  які перебувають в родинних стосунках, і де забезпечується  їх  догляд,   розвиток,   виховання   і   навчання в умовах сім'ї.