AT "Укртрансгаз" УМГ «Прикарпаттрансгаз» Волинське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів повідомляє

AT "Укртрансгаз" УМГ «Прикарпаттрансгаз» Волинське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів повідомляє, що по території Вашого господарства проходять магістральні газопроводи підприємства магістрального трубопровідного транспорту - Акціонерного товариства «Укртрансгаз» в особі Волинського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів (далі – ВУМГ )

ОХОРОННА ЗОНА (мінімальн  віддаль від газопроводу) до … 

На основі Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» №3041-VI від 17.02.2011 р. (надалі – Закон), «Правил охорони магістральних трубопроводів», затверджених постановою Кабінету Міністрів Украіни від 16 листопада 2002 р. № 1747 (надалі – Правила), з метою забезпечення безпеки експлуатації та охорони магістральних газопроводів встановлена охоронна зона наступних розмірів:

ОХОРОННІ ЗОНИ

       об’єктів магістральних газопроводів

Показник

Умовний діаметр газопроводу, міліметрів

Газопровід І класу

Газопровід 11 класу

до 300
включно

від 301
до 600
включно

від 601
до 800
включно

від 801
до 1000
включно

від 1001
до 1200
включно

від 1201
до 1400
включно

до 300
включно

більш як 300

Ширина охоронноі зони з обох боків від осі, метрів

100

150

200

250

300

350

75

125

Розмір охоронної зони компресорної станцій (від огорожі), метрів

500

500

700

700

700

700

500

500

Розмір охоронної зони ГРС, газозбіриих пунктів (від огорожі), м

150

175

200

250

300

350

100

125

 

 

На основі Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»  №3041-VІ від 17.02.2011 р. (надалі – Закон), "Правил охорони магістрральних трубопроводів", затверджених постановою Кабінету Міністрів Украіни від 16 листопада 2002 р. № 1747 (надалі – Правила), з метою забезпечення безпеки експлуатації та охорони магістральних газопроводів встановлена охоронна зона наступних розмірів:

у відповідності до Закону та Правил перетини охоронної зони залізничними коліями, каналами, шосейними та ґрунтовими дорогами і т.д. проводяться тільки після узгодження з ЛВУМГ.

Земельні ділянки, розташовані у межах охоронних зон, не вилучаються у їх власників і користувачів (далі – землекористувачі), а використовуються з обмеженнями, передбаченими законодавством та в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Просіки для магістральних трубопроводів, які проходять через лісові масиви та інші багаторічні насадження, а також ділянки у лісових масивах і багаторічних насадженнях, на яких розмішено об’єкти магістрального трубопровідного транспорту, повинні утримуватись у стані пожежної безпеки підприємством магістрального трубопровідного транспорту.

Розчищення просік і ділянок проводиться підприемством магістрального трубопровідного транспорту.

На зрошуваних землях, розташованих у межах охоронних зон, роботи, пов’язані з тимчасовим затопленням земель, проводяться за погодженням з підприємством магістрального трубопровідного транспорту.

На земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, забороняється:

• пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних трубопроводів;

• розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають об’єкти магістральних трубопроводів від руйнування, а також прилеглі території від аварійного витікання продукту, що транспортується магістральним трубопроводом;

• переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будь-який спосіб знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів;

• кидати у водні об’єкти якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;

• будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі;

• перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств магістральних трубопроводів.

• проникати на об’єкти магістральних трубопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, що не обслуговуються, огорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістральних трубопроводів;

• розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;

• будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди;

• будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до магістрального газопроводу, крім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопроводів;

• влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;

• розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;

• будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів, виноградників тощо;

• влаштовувати ставки, здійснювати інші заходи що можуть призвести до підвищення рівня ґрунтових вод, або затоплення траси проходження магістрального газопроводу;

• зберігати сіно та солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;

• висаджувати багаторічні насадження;

 • облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;

• переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів;

• розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.

Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через ріки, водойми та болота, торфорозробка та організація кар’єрів для добування корисних копалин проводяться лише за письмовою згодою підприємств магістрального трубопровідного транспорту та відповідних органів державного нагляду і контролю.

Працівники підприємства магістрального трубопровідного транспорту (ЛВУМГ) під час виконання службових обов’язків мають право:

• облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватися будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки на об’єкти магістральних трубопроводів для їх технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під’їздів, погодженими з власниками або користувачами земельних ділянок;

• копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів, для перевірки якості ізоляції об’єктів магістрального трубопроводу і сrану засобів їх електрохімічного захисту від корозії та проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об’єктів магістрального трубопроводу, за умови повідомлення про це власників або користувачів земельних ділянок не менш як за три дні до початку робіт та приведення цих земельних ділянок у стан, придатний для подальшого використання за призначенням;

 • здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів на магістральні трубопроводи та з метою захисту лісів без попереднього погодження з лісокористувачами та відповідними органами нагляду і контролю.

Землекористувачі не мають права перешкоджати працівникам підприємств магістрального трубопровідного транспорту (ЛВУМГ), здійснювати контроль за технічним станом об’єктів магістрального трубопровідного транспорту та виконувати ремонтні і аварійно-відновні роботи. Землекористувачі та місцеві органи виконавчої влади зобов’язані сприяти працівникам зазначених підприємств під час виконання ними цих робіт.

Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об’єктів магістрального трубопровідного транспорту або вихід (витікання) продукту з нього, зобов’язані негайно повідомити про це підприемство магістрального трубопровідного транспорту (ЛВУМГ) або місцевий орган виконавчої влади, або органи внутрішніх справ. Підприємства магістрального трубопровідного транспорту (ЛВУМГ) і відповідні органи державного нагляду і контролю відповідно до їх компетенції мають право зупиняти роботи, які виконуються на території охоронних зон порушенням цих Правил.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також органи Міністерства внутрішніх справ України у межах повноважень, визначених законом, сприяють підприємствам магістральних трубопроводів (ЛВУМГ) у забёзпеченні виконання вимог цього Закону при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, а також у роботі із збереження об’єктів магістральних трубопроводів, запобігання аваріям (аварійним ситуаціям) та ліквідації їх наслідків. Юридичні та фізичні особи за порушення цих Закону та Правил несуть відповідальність згідно із законодавством.

Для узгодження робіт в охоронних зонах магістральних газопроводів, звертайтесь за адресою: м. Ковель, вул.  М.Левицького, буд 7, Волинське ЛВУМГ; тел. : 03352 5-95-97 (цілодобово).