Проект Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради

Проект положення

про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження  підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради

 

Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» .

1. Терміни та визначення, що вживаються у Положенні

1.1. Адміністрування договорів – створення єдиної реєстраційної бази договорів, формування, підписання Договорів, забезпечення належного контролю за виконанням умов Договору тощо. 

1.2. Виконавець – Камінь-Каширська міська рада, що здійснює роботу, пов’язану з укладенням Договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради (далі - ТС).

1.3. Договір на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради (далі – Договір) – це документ, укладений у письмовій формі, згідно з яким Камінь-Каширська міська рада (далі – Виконавець) зобов’язується передати у тимчасове користування окремі елементи благоустрою комунальної власності для розміщення ТС (Додаток 3), а суб’єкт господарювання (далі – Користувач) зобов’язаний сплатити в повному обсязі, частинами або єдиним платежем кошти за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.

1.4. Користувач – суб'єкт господарювання, який отримав паспорт прив’язки для розміщення та функціонування ТС або погодження на розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг).

1.5. Елементи благоустрою – зелені зони загального користування, покриття площ, тротуарів, алей, бульварів, пішохідних зон і доріжок відповідно до норм стандартів та інші елементи благоустрою.

1.6. Паспорт прив’язки ТС – комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території.

1.7. Реєстр договорів на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради (далі – Реєстр) формує, наповнює та відповідає за правильність розміщеної у ньому інформації земельний відділ міської ради.

1.8. Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності розроблена з метою визначення Виконавцем суми коштів для сплати  в міський бюджет (далі-Методика).

2.Загальні положення

2.1. Положення розроблене з метою визначення порядку та умов  отримання права на тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, порядку розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та регулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних з оформленням договорів.

2.2. Договір укладається між Користувачем та Виконавцем після отримання паспорта прив’язки на розташування ТС або погодження на розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг).

2.3. Для укладання Договору, Користувачу необхідно звернутися у міську раду із заявою встановленого зразка (Додаток 4) про укладення Договору.

2.4. У разі неотримання Користувачем паспорта прив’язки ТС або погодження на розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг), договір не укладається.

2.5. Термін Договору не повинен перевищувати термін, на який Користувачу дане погодження на розміщення ТС.

2.6. Плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності розраховується відповідно до Методики.

2.7. Плата встановлюється у грошовій формі та здійснюється способом безготівкового перерахунку.

2.8. Кошти за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності сплачуються до бюджету міської ради.

2.9. Порядок, термін та розмір плати визначається у Договорі.

3. Укладання договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради

3.1. Дозвіл на підписання договору надає виконавчий комітет Камінь-Каширської міської ради.

3.2. Підставою для укладання договору є заява Користувача, який попередньо отримав паспорт прив’язки на розміщення ТС або погодження на розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг).

3.3. Договір укладається між Користувачем і Виконавцем у письмовій формі в 2-х примірниках.

3.4. Договір укладається Сторонами протягом:

- 10 робочих днів з дати звернення Користувача до міської ради за умови отримання паспорта прив’язки;

- 5 робочих днів з дати звернення Користувача до міської ради за умови отримання погодження на розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг).

3.5. Якщо Користувачів більше одного, один з них виступає Стороною Договору на підставі нотаріально завіреної згоди інших на укладення Договору та виконання в повному обсязі умов Договору.

3.6.  Договір вважається укладеним з моменту підписання Договору.

3.7. До закінчення терміну дії договору, Користувач, який належним чином виконував свої обов’язки, за умови отримання повторного погодження на встановлення ТС та продовження паспорта прив’язки ТС, може продовжити Договір.

Продовження строку дії паспорта прив’язки здійснюється за заявою Користувача, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив’язки.

3.8. Договір може бути достроково припинений за згодою сторін.

3.9. У разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов Договору та відповідно до рішення виконавчого комітету можливе дострокове припинення дії Договору. Підставами для дострокового припинення Договору є :

3.9.1. Користувач використовує Об’єкт Договору не за призначенням.

3.9.2. Користувач не виконує умов Договору.

3.9.3. Користувач має заборгованість з оплати, що рівна або перевищує двомісячний розмір плати.

3.9.4. Користувач не підтримує в належному санітарному стані прилеглу територію або порушує правила благоустрою Камінь-Каширської міської ради.

3.9.5. Користувач не підтримує в належному експлуатаційному стані ТС та відповідне технічне обладнання, що використовується разом з ТС.

3.9.10. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності Користувача.

Відповідно до рішення виконавчого комітету одночасно припиняється Договір, дія погодження та анулюється паспорт прив’язки ТС.

3.10. У разі закінчення строку дії Договору плата за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності сплачується Користувачем до дня фактичного демонтажу ТС та підписання акту про приведення об’єкту благоустрою у попередній стан.

4. Порядок та умови сплати коштів

 

4.1. Сума коштів, що сплачується Користувачем за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, визначається Виконавцем відповідно до Методики.

 4.2. Плата за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності сплачується незалежно від наслідків господарської діяльності Користувача в безготівковому порядку на рахунок міського бюджету до останнього числа розрахункового місяця.

4.3. Плата за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності може вноситись одним платежем за весь період договору або щомісячно. У випадку розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг), плата вноситься одним платежем під час отримання погодження на розміщення ТС та підписання Договору.

4.4. Плата за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності щорічно на кожен наступний рік визначається шляхом коригування розміру плати попереднього року на індекс інфляції.

4.5. При наявності заборгованості з плати за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення.

4.6. Користувач, крім плати за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, здійснює оплату за спожиті комунальні послуги.

 

5.Організаційне забезпечення відносин з тимчасового користування окремим елементами благоустрою комунальної власності

 

5.1. Організаційне забезпечення відносин з тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Камінь-Каширський, здійснює земельний відділ міської ради.

5.2. З цією метою земельний відділ міської ради:

- проводить адміністрування – створення єдиної реєстраційної бази договорів на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради;

- розробляє відповідні Договори;

- контролює виконання умов Договору;

- здійснює оперативний контроль за надходженням плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності;

- здійснюють відповідні заходи щодо стягнення з боржників заборгованості по сплаті.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення мають право вносити: виконавчий комітет, постійні депутатські комісії, депутати міської ради, громадські організації у встановленому порядку.

6.2. Питання, що не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

6.3. Дія Положення не застосовується для розміщення ТС при проведенні державних, місцевих свят, урочистостей, фестивалів та інших масових заходів.

 

 

Секретар міської ради                                                                    Бащук Н.М.

Додаток 1

 

Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності

 

1. Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності розроблена з метою визначення Виконавцем суми коштів для сплати  в міський бюджет.

2. Розрахунок плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для літніх торгових майданчиків (далі ЛТМ) здійснюється за період їх функціонування, у разі демонтажу ЛТМ.

3. Місячний розмір плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності визначається за формулою:

   де:

 – базовий розмір плати за тимчасове користування 1кв.м елемента благоустрою, встановлюється 17 грн.

 – площа елемента благоустрою (кв.м). Визначається як площа ТС та додатково 1 м. по зовнішньому периметру ТС;

kзон – коефіцієнт, що враховує місце розташування ТС в зонах міста:

І зона ;

ІІ зона ;

ІІІ зона .

Значення коефіцієнтів наведені в таблиці

Зона

Коефіцієнт

 

Назва районів

1

1,5

 

2

1,25

 

3

1,0

Інші вулиці міста.

 

4. У разі, якщо ЛТМ на зимовий період не демонтується, але його функціонування не здійснюється,  – базовий розмір плати за тимчасове користування 1кв.м становить       грн.

5. У випадку розміщення ТС для одноразової торгівлі (надання послуг) розмір плати за тимчасове користування  визначається за формулою:

 

6. У випадку надання послуг з прокату одного дитячого автомобіля         (поні, тощо), торгівлі з рук однією людиною кульками (тощо) розмір денної плати за користування окремими елементами благоустрою міської комунальної власності становить – 25 грн.

7. У випадку торгівлі хвойними деревами в період Новорічних та Різдвяних свят розмір денної плати за користування окремими елементами благоустрою міської комунальної власності становить – 90 грн.

8. Базовий розмір плати щорічно на кожен наступний рік визначається шляхом коригування базового розміру плати попереднього року на рівень інфляції за цей рік. Індекс інфляції застосовується до всіх базових розмірів

 

Секретар міської ради                                                                   Н.М.Бащук

 

Додаток 2

 

 

ДОГОВІР № ______

 

на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради

 

м. Камінь-Каширський                                                «_____»_________ 20____р.

 

 

Камінь-Каширська міська рада (далі – Виконавець), в особі_міського голови , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та , з однієї сторони, та _______________________________________________, що діє на підставі ________________________(надалі – Користувач), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Користувачу права тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності (далі – Об’єкт) для розміщення тимчасової споруди (далі– ТС) відповідно до паспорта прив’язки №________ від _________ або погодження на розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг)  від_____________№__________.

1.2. Характеристика ТС:

1.2.1. Вид

____________________________________________________________

(назва, вид торговельної діяльності)

____________________________________________________________

1.2.2. Площа по зовнішньому контуру _____________ кв. м.

1.3. Характеристика Об’єкта:

1.3.1. Вид

____________________________________________________________

(тротуар, бруківка, газон, інше)

1.3.2. Площа для оплати_____________________кв. м;

1.3.2. Адреса (місцезнаходження) ________________________________

 

2. Строк дії  Договору.

2.1. Цей Договір дійсний з «____»___________ 20___р. до «____»___________ 20___р.

2.2. Право на тимчасове користування Об’єктом виникає у Користувача після укладення Договору.

2.3. Дія Договору припиняється у випадку:

2.3.1. Закінчення строку на який його було укладено.

2.3.2. Дострокового припинення Договору за взаємною згодою Сторін. За взаємною згодою Сторін Договір припиняється не пізніше, як в місячний термін із дня досягнення домовленості Сторін про його припинення.

2.3.3. Вступу в законну силу відповідного рішення суду про дострокове припинення Договору на вимогу однієї із сторін.

2.3.4. Ліквідації юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи підприємця.

2.4. Договір може бути припинений достроково на вимогу Виконавця за рішенням виконавчого комітету в разі невиконання або неналежного виконання Користувачем зобов’язань за цим Договором. Підставами для дострокового припинення Договору є :

2.4.1. Користувач використовує Об’єкт Договору не за призначенням.

2.4.2. Користувач не виконує умов Договору.

2.4.3. Користувач має заборгованість з оплати, що рівна або перевищує двомісячний розмір плати.

2.4.4. Користувач не підтримує в належному санітарному стані прилеглу територію.

2.4.5. Користувач не підтримує в належному експлуатаційному стані ТС та відповідне технічне обладнання, що використовується разом з ТС.

 

3. Плата за користування та порядок розрахунків за Договором.

3.1. Загальний    місячний    розмір   плати   за   користування   становить

 ______ грн ______коп (далі – плата за користування).

3.2. Плату за користування Користувач, незалежно від наслідків його господарської діяльності, сплачує в безготівковому порядку на рахунок міського бюджету до останнього числа розрахункового місяця з моменту підписання Договору.

3.3. Розмір плати за користування щорічно на кожен наступний рік визначаються шляхом коригування базового розміру плати попереднього року на індекс інфляції за рік.

3.4. Користувач має право вносити авансову плату за будь-який термін у розмірі, що визначений на момент оплати  в межах дії терміну Договору.

 

4. Права та обов’язки Сторін.

4.1. Виконавець  зобов’язаний:

4.1.1. Надати у тимчасове користування елемент благоустрою комунальної власності_________ (тротуар,бруківка,інше) площею______кв.м за адресою.___­­­_________________________ .

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Здійснювати перевірку використання Користувачем Об’єкта відповідно до умов Договору.

4.3. Користувач зобов’язаний:

4.3.1. Використовувати Об'єкт відповідно до умов Договору.

4.3.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за користування.

4.3.3. Постійно утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію згідно правли благоустрою Камінь-Каширської міської ради (на відстані 5 м по периметру площі елемента благоустрою або до проїжджої частини дороги чи до меж земельної ділянки іншого суб’єкта господарювання).

4.3.4. Встановити поруч ТС урну(и) для сміття.

4.3.5. Укласти угоду на вивіз твердих побутових відходів (згідно з нормами накопичення).

4.3.6. Підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

4.3.7. Дотримуватися під час експлуатації ТС вимог щодо забезпечення її технічної безпеки функціонування.

4.3.8. Провести озеленення та квіткове оформлення ТС (за винятком одноразової торгівлі).

4.3.9. При розміщенні вивісок, зовнішньої та внутрішньої реклами дотримуватись законодавства про мову.

4.3.10. Не використовувати сонцезахисні елементи з логотипами торгових марок, торгівельних наметів закритого типу, крісел та столів, виготовлених з синтетичних матеріалів.

4.3.11. Не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду ТС без попереднього погодження проектної документації з виконкомом міської ради.

4.3.12. Демонтувати ТС і торговельне обладнання та повернути Об’єкт Виконавцю у належному стані протягом десяти календарних днів з моменту припинення дії Договору.

4.3.13. Крім плати за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, здійснювати оплату за спожиті комунальні послуги.

4.4. Користувач має право при належному виконані умов Договору – на укладення Договору на новий строк за умови отримання повторного погодження на встановлення ТС та оформлення паспорта прив’язки ТС.

 

5. Порядок повернення Об'єкта.

5.1. Після припинення терміну дії Договору та демонтажу ТС Користувач повертає Виконавцю елементи благоустрою у належному технічному та санітарному стані.

 5.2. Днем припинення Договору є:

- день закінчення терміну дії Договору, якщо сторонами не вирішено питання щодо продовження дії Договору на новий термін;

- у випадку дострокового припинення дії Договору за взаємною згодою сторін – день укладення письмової угоди про припинення дії цього Договору, або інша дата, зазначена у цій угоді;

- у випадку припинення Договору за рішенням суду – день набрання законної сили рішення суду.

5.3. Виконавець, у випадку погіршення властивостей окремих елементів благоустрою, пов'язаних із зміною їх стану, має право на відшкодування збитків.

5.4. Якщо Сторонами не досягнуто згоди про розмір коштів для відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

 

6. Відповідальність сторін.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором.

6.2. За прострочення терміну плати за користування або внесення плати за користування не в повному обсязі Користувач сплачує на рахунок міського бюджету пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6.3. У випадку порушення умов використання Об'єкта, Договір підлягає односторонньому припиненню згідно з вимогами, зазначеними у п. 2.4. Договору.

6.4. При погіршенні стану або знищенні Об'єкта з вини Користувача, останній відшкодовує Виконавцю реальні збитки в розмірі вартості Об'єкта, за умови, що не зможе довести, що погіршення сталося не з його вини.

6.5. У випадку невиконання Користувачем обов’язку щодо повернення Виконавцю Об’єкта згідно вимог п. 4.3.12. та 5.1. Договору сплачує неустойку в розмірі подвійної плати за весь період безпідставного користування Об’єктом.

6.6. До вимог щодо стягнення із Користувача плати за користування, а також неустойки, передбаченої цим Договором, встановлюється позовна давність тривалістю у три роки.

6.7. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.8. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

7. Прикінцеві положення.

7.1. Договір підлягає реєстрації у земельному відділі міської ради.

7.2. Питання, що не врегульовані цим Договором, Сторони вирішують згідно діючого законодавства.

7.3. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами Договору.

7.4. Користувач несе повну відповідальність за правильність вказаних в Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти в письмовій формі Виконавця про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у десятиденний термін, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.5. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини Сторін регулюються укладанням нового Договору.

7.6. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Виконавця, другий – у Користувача.

 

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

 

Виконавець______________

________________________

 

Підпис:__________________

Користувач________________

__________________________

 

Підпис:________________

 

 

Секретар міської ради                                                                   Н.М. Бащук

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Міському голові

                                                                                                                                                                                                                                                 _____________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                      (прізвище та ініціали)

З А Я В А

 про укладання Договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Камінь-Каширської міської ради

Заявник ________________________________________________________________

              (для юридичної особи-повне найменування, для фізичної особи-прізвище, ім’я та по-батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________

                                  (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи – місце проживання)

Ідентифікаційний номер (код ЄДРПОУ_______________________________________________________________

Телефон (телефакс)_____________________________________________________

Прошу надати в тимчасове користування окремі елементи благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Камінь-Каширський

за адресою___________________________________________________________

Загальною площею ____________________________________________________

на термін з _____________________ по_______  

 та паспорта прив’язки  № _________________  від     ___________________________  

Підписання цієї заяви не заперечую та даю згоду на оброблення персональних даних. Мені відомо про мої права, визначені Законом України “Про захист персональних даних”

М.П                                                                        (прізвище, ім’я, по-батькові заявника)