Камінь-Кашиська міська рада оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році

Камінь-Кашиська  міська рада оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Камінь-Каширської міської ради  у 2019 році

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Камінь-Каширської міської ради, Волинська  обл., м.Камінь-Каширський, вул.Воля,2, 44500.

 

2.Підстава для проведення конкурсу:

Рішення Камінь-Каширської  міської ради  від 13.02.2019 р. № 36/7

 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

3.1.Місце: 44500, Волинська обл., м.Камінь-Каширський, вул. Воля, 2, 1-й поверх каб.№126

3.2.Дата: 03.05.2019 р.

3.3.Час: 11-00

3.4.Спосіб надання пропозицій: особисто або поштою.

3.5.Кінцевий строк подачі документів: 26.04.2019 р.

3.6.Контактні телефони осіб,уповноважених здійснювати звязок з учасниками конкурсу: Шворак Микола Іванович – перший заступник міського голови, голова конкурсної комісії каб.№125, тел. (03357)-2-20-47.

 

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1.Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

4.2.Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортих засобів для збирання та перевезення побутових ( твердих, рідких побутових відході, великогабаритних ремонтних відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста.

4.3. Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території міста, технічний стан якої який дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортих засобів для збирання та перевезення побутових, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортих засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортих засобів.

4.4. Вартість послуги з вивезення побутових відходів.

4.5. Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги

4.6. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

4.7.Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чиним законодавством України.

4.8. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.

4.9.Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

 

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів, від комунальних будинків, від об’єктів благоустрою міської ради, від підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, розміщених на території Камінь-Каширської міської ради  що передбачає зокрема:

-організацію надання приємствам, установам, організаціям, мешканцям міста послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги", "Про відходи", постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 "Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів", санітарних Правил та встановлених норм;

-планування заходів щодо забезпечення споживачів послугами з збирання та вивезення побутових відходів.

 

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

6.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

6.2. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період.

6.2. Довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України станом на момент подачі конкурсної документації.

6.3.Довідка в довільній формі про наявність необхідних машин та механізмів з їх характеристиками (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю, реєстраційний номер), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.

6.4. Листи – рекомендації органів місцевого самоврядування на території яких конкурсант надавав послугу.

6.5. Довідка органів місцевого самоврядування, на території яких конкурсант надавав послугу, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, рідких, великогабаритних, ремонтних побутових відходів за останній рік.

6.6.Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.

6.7. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспорті засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.

6.8. Довідка про забезпечення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

6.9. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

6.10.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а).реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б).керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів); в).форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

6.11.Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

6.12.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

* Примітки:

а).усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до розділу 11 конкурсної документації;

б).у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в).у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

 

7. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

- територія Камінь-Каширської міської ради

 

8. Характеристика об’єктів утворення відходів та орієнтовний об’єм твердих побутових відходів, що має вивозитись в рік:

а) 90 комунальних житлових будинків (1017 квартир) з них:

- 7 одноповерхових (19 квартир);

-74 двохповерхових (670 квартири);

-3 чотирьохповерхових (36 квартир);

-6 п’ятиповерхових (292 квартири).

б) орієнтовно 400 індивідуальних житлових будинків.

 -Орієнтовний об’єм ТПВ в рік,  що повинен від них вивозитись складає 3615 м3

в) об’єкти благоустрою Камінь-Каширської міської ради розташовані на її території.

 Орієнтовний об’єм ТПВ в рік,  що повинен від них вивозитись складає 1500 м3

г) 188 підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності розміщених на території Камінь-Каширської міської ради.

Орієнтовний об’єм ТПВ в рік,  що повинен від них вивозитись складає 6035 м3

 

9. Характеристика об’єкта утилізації відходів.

Полігон твердих побутових відходів розміщений в урочищі "Силікатний завод" за адміністративними межами м.Каменя-Каширського.

 

10.Вимоги до конкурсних пропозицій.

10.1.Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

10.2.Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

10.3.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в

установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

10.4.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

10.5.Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.6.Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.

10.7.Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 

11.Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:

11.1. Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

№ з/п

Критерій

Оцінка


1


Технічні вимоги


 

 

Наявність сертифіката відповідності послуг

  10

2

Характеристика наявної матеріально – технічної бази:

 

 

Власна

   10

 

Орендована з власними фахівцями щоденного контролю технічного стану автотранспорту та медичного контролю стану здоров’я водіїв

    5

 

Орендована з наданням послуг відповідною організацією

    0

3

Наявність власного автотранспорту з діючими ліцензійними картками

 

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника -0

   0

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

   5

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

   10

4

Наявність автотранспорту вітчизняного виробництва:

 

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника   – 0

    0

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

    3

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

    6

5

Термін експлуатації автотранспорту, які пропонуються на конкурс:

 

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 1 року

    8

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 5 років

    5

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника 5- 10 років

    2

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника понад 10 років

    0

6

Максимальна сума балів за технічними вимогами

    44

 

Професійні вимоги

 

7

Стаж роботи перевізника на організації збору, вивезення ТВП

 

 

Стаж роботи підприємства до 3 років

    0

 

Стаж роботи підприємства 3 – 6 років

    3

 

Стаж роботи підприємства більше 6 років

    5

8

Порушення виявлені працівниками Державтоінспекції – протоколи і акти про порушення вимог чинного законодавства (за останній рік)

 

 

К-сть порушень, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

До 10%

    10

 

10-30%

     5

 

Понад 30%

     0

8

Скарги на перевізника, які визнані обгрунтованими (за останній рік)

 

 

К-сть скарг, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

До 10%

    10

 

Від 10 до 30%

     5

 

Понад 30%

     0

9

Кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водіїв перевізника (за останній рік)

 

 

К-сть ДТП, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

0 (немає ДТП)

    10

 

До 10%

     5

 

Більше 10%

     0

 

Максимальна сума балів за професійними вимогами

     35

10

Оцінка додаткових умов (вартість транспортних послуг, якість перевезення тощо)

 

 

Визначається шляхом голосуванням членами конкурсної комісії. Голоси членів комісії розраховується за формулою; 21 бал розділити на кількість членів комісії. Кожен член конкурсної комісії оцінює додаткові умови двома балами.

     21

 

Максимальна сума балів оцінки додаткових умов

     21

 

Максимальна сума балів, яку може набрати перевізник – претендент

    100

 


11.2. У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

 

12.Надання роз’яснень щодо конкурсної документації:

12.1.Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до організатора конкурсу за його адресою, що зазначена в Оголошенні про конкурс, за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій повинен надати відповідь на запит учасника.

12.2. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз’яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

 

13.Внесення змін до конкурсної документації:

13.1.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

13.2.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

14.Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

14.1.Місце: 44500, Волинська обл., м.Камінь-Каширський, вул.Воля, 2, каб.119

14.2.Спосіб: особисто або поштою.

14.3.Кінцевий строк: 26.04.2019 р.

14.4.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

14.5.Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

14.6.Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

14.7.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

14.8.Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується,

запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених "Зміни" або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

 

15. Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій:

15.1.Місце: 44500, Волинська обл., м.Камінь-Каширський, вул. Воля, 2 1-й поверх, каб.№125

15.2.Дата: 03.05.2019 р.

15.3.Час: 11- 00

15.4.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

15.5.До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

15.6.Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

15.7.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

15.8.За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

-учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

-конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

-встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

15.9. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

-неподання конкурсних пропозицій;

-відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.5 умов проведення конкурсу з визначенням виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Камінь-Каширської міської ради.

15.10.У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

15.11.Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

15.12.Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

15.13.Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

15.14.Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу виконавчим комітетом Камінь-Каширської міської ради.

15.15.У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не булла відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 24 місяці.

15.17.Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу.

 

 

Додаток 1

до конкурсної документації

 

 

Конкурсна форма "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

 

 

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на визначення Виконавця житлово-комунальних послуг (у цілому) з вивезення побутових відходів.

Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Власником протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені

печаткою

 

Додаток 2

до конкурсної документації

 

Заявка: для отримання конкурсної документації учасникам конкурсу необхідно подати контактній особі заяву на участь у конкурсі встановленого зразка:

ЗРАЗОК

 

Голові конкурсної комісії

.

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

__________________________________

(посада, назва підприємства, прізвище,

ім’я, по батькові учасника конкурсу)

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  Камінь-Каширської міської ради.

Просимо допустити до участі в конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів  на території Камінь-Каширської міської ради..

 

Додатки.

 

 

___________               _____________                   ___________________________

      (дата)                               (підпис)                                           (ініціали, прізвище)

 

 

 

Конкурсну документацію можна отримати тільки після подання заяви на участь у конкурсі.