Проект рішення «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна,на території Камінь-Каширської міської ради»

Повідомлення

 

про оприлюднення проекту рішення Камінь-Каширської

міської ради «Положення про порядок

продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення ,на яких розміщені об’єкти нерухомого

майна,на території Камінь-Каширської міської ради»

 

 

 

   Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання  зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об”єднань

 

оприлюднюється:

 

проект рішення Камінь-Каширської міської ради Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення, на яких розміщені об’єкти нерухомого

майна, на території Камінь-Каширської міської ради

 

 

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань впродовж  місяця від дня оприлюднення за адресою:

               

                44500,  м.Камінь-Каширський , вулиця Воля, 2

                Камінь-Каширська  міська рада,

          тел.(03357)2-20-47, е-mail:  kamenm.rada@gmail.com

 

 

                Проект рішення  оприлюднюється на офіційному сайті міської ради:   http://www.kamin.gov.ua/

 

                У міській раді також можливо ознайомитись з проектом рішення Камінь-Каширської  міської ради  «Про затвердження Положення про порядок

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення ,на яких розміщені об’єкти нерухомого  майна,на території Камінь-Каширської міської ради»

 

                Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом  місяця з дня опублікування оголошення.

 

 

 

Міський голова                                                                     В.І.Бондар

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Камінь-Каширської міської ради

«Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення,

на яких розміщені об’єкти нерухомого  майна,на території Камінь-Каширської міської ради»

 

        Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Камінь-Каширської міської ради «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення ,на яких розміщені об’єкти нерухомого  майна,на території Камінь-Каширської міської ради », підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення Камінь-Каширської міської ради.

І. Опис проблеми

          Надходження від продажу земельних ділянок – одне з джерел доходів міського бюджету.

Статтею 128 Земельного кодексу України визначено наступне:

- фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу;

- сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається;

- кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або комунальної власності, зараховуються органами державної влади або органами місцевого самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.

         З метою приведення у відповідність порядку викупу земельних ділянок вимогам чинного законодавства та здійснення процедури продажу земельних ділянок, що дасть можливість збільшити надходження до бюджету розвитку бюджету міської ради, розроблене дане Положення.

ІІ. Цілі державного регулювання

        Приведення у відповідність чинного регулювання з принципами державної регуляторної політики.

        Удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин, запровадження порядку викупу земельних ділянок під майном.

        Збільшення надходжень доходної частини міського бюджету.

ІІІ. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

        При затвердженні розробленого Положення передбачається впорядкування механізму викупу земельних ділянок відповідно до вимог ст. 128 Земельного кодексу України .

ІV. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акта

         Позитивно на дію регуляторного акту може вплинути подолання кризових явищ в економіці міста. Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця.

         Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

V. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

         Прийняття даного проекту надасть можливість:

- здійснювати викуп земельних ділянок під власним майном суб’єктами господарювання міської ради;

- збільшити дохідну частину міського бюджету;

- направити додаткові кошти на благоустрій міської ради та робіт з розвитку інфраструктури , оскільки споживачами суспільних благ є всі мешканці міської ради.

VI. Показники ефективності регуляторного акта

- надходження коштів до міського бюджету;

- кількість суб’єктів, які викуплять земельні ділянки;

- розмір коштів і час що буде витрачений суб’єктом підприємницької діяльності на виконання вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктами підприємницької діяльності з основних положень акта.

        Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти, які надійдуть до міського бюджету та здійснити більш прозорим процес викупу земельних ділянок.

VII. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

        Цільова група: фізичні особи та суб'єкти господарювання.

        Відстеження результатів акта буде здійснюватися шляхом опитування суб’єктів підприємницької діяльності.

        Строки базового та повторного відстеження будуть визначені розробником проекту відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики"

 

 

 

 

Камінь-Каширська міська рада

сьомого скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Положення про порядок

продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення ,на яких розміщені об’єкти нерухомого 

майна,на території Камінь-Каширської міської ради

 

                  Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,128 Земельного кодексу України,  з метою збільшення надходжень до бюджету міської ради шляхом продажу земельних ділянок комунальної власності,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

                      Затвердити Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення ,на яких розміщені об’єкти нерухомого  майна,на території Камінь-Каширської міської ради,згідно додатку.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         В.І.Бондар

 

 

 

 

Додаток

до проекту рішення

міської ради

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення ,на яких розміщені об’єкти нерухомого  майна,на території Камінь-Каширської міської ради

 

                                            1. Загальні положення

              

           Це Положення розроблене відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства та регулює порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб.

Об’єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Норми цього положення поширюються на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах м.Каменя-Каширського,сіл Олексіївка та Підцир’я і можуть бути передані у власність згідно чинного законодавства України.

Суб’єктами правовідносин з продажу земельних ділянок є:

-Продавець – Камінь-Каширська  міська рада в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

- Покупці – громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які є власниками об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках несільськогосподарського призначення у м.Камені-Каширському,селах

Олексіївка та Підцир’я .

Продаж земельних ділянок у власність здійснюється за заявами (клопотаннями) власників об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках м. Каменя-Каширського,селах Олексіївка та Підцир’я. Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб полягає в передачі права власності на земельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки відповідно до встановленого чинним законодавством порядку.

Цей порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.

 

2. Порядок викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна

 

2.1 Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність (під власним майном), подають заяву (клопотання) до міської ради.

2.2 У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

До заяви (клопотання) додаються:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності) та документи, що посвідчують право власності на нерухоме

майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (нотаріально завірені копії);

б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу;

в) витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (із зазначенням інформації про порушення справи про банкрутство та припинення його діяльності);

г) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

2.3 Міська рада у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

в)якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

г)встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

ґ) відмова від укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки;

 

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене в суді.

2.4 Рішення Камінь-Каширської міської ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (типовий договір додається).

2.5 Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі 10 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою сплачуються громадянином, фізичною особою-підприємцем або юридичною особою в 15-денний термін після укладання відповідного договору. Авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої ділянки.

2.6 Після сплати покупцем земельної ділянки авансового внеску земельним відділом  проводиться  відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель та здійснюється замовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладення відповідного договору в межах оплати авансового внеску. Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться з метою визначення вартості земельної ділянки і враховується як стартова ціна під час встановлення ціни продажу земельної ділянки.

2.7 Після виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки готується проект рішення Камінь-Каширської міської ради про продаж земельної ділянки.

2.8. Проект рішення Камінь-Каширської міської ради про продаж земельної ділянки подається для розгляду та надання відповідних рекомендацій до постійних комісій Ківерцівської міської ради.

2.9. Постійні комісії Камінь-Каширської міської ради, після розгляду проектів рішень надають відповідні рекомендації, на підставі яких зазначені проекти рішень вносяться на розгляд сесії Камінь-Каширської міської ради.

2.10. Рішення міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

У разі немотивованого зволікання або ухилення покупцем від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом місяця з дати прийняття міською радою рішення про продаж земельної ділянки голова міської ради (міський голова) має право ініціювати скасування цього рішення.

2.11. Камінь-Каширська міська рада, від імені якої діє міський голова(або посадова особа міської ради,що виконує його обов’язки) укладає з покупцем договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню. Всі витрати за нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу покладаються на Покупця.

2.12. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону. В будь-якому разі, якщо ціна земельної ділянки визначена за експертною грошовою оцінкою є меншою від нормативно-грошової оцінки даної земельної ділянки, то ціна продажу (викупна ціна) земельної ділянки визначається за її нормативною грошовою оцінкою.

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на  три місяці. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.

2.13 Кошти, отримані від продажу земельних ділянок ,що розміщені на території міської ради, зараховуються до міського бюджету у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.14. Суб’єкт господарювання зобов’язаний здійснити повний розрахунок по орендній платі, або земельному податку (у випадку якщо земельна ділянка знаходилася у постійному користуванні), до дня державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

2.15. Підставою для реєстрації права власності на земельну ділянку  є довідка Камінь-Каширської міської ради про відсутність заборгованості перед Камінь-Каширською міською радою за продаж цієї земельної ділянки.

2.16. Додаткові умови та обмеження, встановлені міською радою при продажу земельної ділянки, при зміні власника земельної ділянки переходять до нового власника. Недотримання додаткових умов та обмежень, передбачених в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, власниками земельних ділянок може бути підставою для звернення міською радою до суду з позовом про розірвання такого договору купівлі-продажу.

 

  

 

 

 Секретар міської   ради                                                                     Н.М.Бащук