Проект рішення "Про затвердження нормативів (норм) питного водопостачання для споживачів Камінь-Каширського ВУЖКГ на території міської ради м.Камінь-Каширський»

 

  

 

Повідомлення

 

про оприлюднення проекту рішення Камінь-Каширської

міської ради “"Про затвердження нормативів (норм) питного водопостачання

для споживачів Камінь-Каширського  ВУЖКГ на території міської ради

м.Камінь-Каширський»

 

 

   Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання  зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об”єднань

 

оприлюднюється:

 

                проект рішення Камінь-Каширської міської ради “Про затвердження нормативів (норм) питного водопостачання для споживачів Камінь-Каширського  ВУЖКГ на території міської ради

м.Камінь-Каширський

 

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань впродовж  місяця від дня оприлюднення за адресою:

               

                44500,  м.Камінь_Каширський , вулиця Воля2

                Камінь-Каширська  міська рада,

          тел.(03357)2-20-47, е-mail:  kamenm.rada@gmail.com

 

 

                Проект рішення  оприлюднюється на офіційному сайті міської ради:   http://www.kamin.gov.ua/

 

                У міській раді також можливо ознайомитись з проектом рішення Камінь-Каширської  міської ради "Про затвердження нормативів (норм) питного водопостачання для споживачів Камінь-Каширського  ВУЖКГ на території міської ради м.Камінь-Каширський"

 

 

                Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом  місяця з дня опублікування оголошення.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                       В.І.Бондар

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Камінь-Каширської міської ради

"Про затвердження нормативів (норм) питного водопостачання для споживачів Камінь-Каширського  ВУЖКГ на території міської ради

м.Камінь-Каширський"

 

Визначеня проблеми та її причини.

У м.Камінь-Каширський забезпечення споживачів питною водою здійснює Камінь-Каширське ВУЖКГ. Протяжність водопровідних мереж становить 26.8   км.

  Працюють водопровідна насосна станція другого підйому, на яких встановлено два насосних  агрегата. Пропуск стічних вод здійснюється  трьома КНС  і очисткою

на очисних.

Інформація

про абонентів та споживачів Камінь-Каширського ВУЖКГ станом на 01.06.2016

року.

№ з/п

 

Кількість споживачів, чол.

Рівень оснащення засобами обліку, %

Реалізовано послуг водопостачання, у  І квартал 2016 року, тис. куб.м.

всього

Мають засоби обліку води

1

Населення

6657

377

5.7

63.3

2

Інші споживачі

108

79

73.1

10.4

 

Підприємство надає послуги  водопостачання      абонентам, з них    мають засоби обліку води. Рівень оснащення засобами обліку води – 6.7 %.

На даний час для абонентів, у яких відсутні засоби обліку води застосовуються норми, затверджені рішенням виконавчого комітету від 14.04.2005 року № 185 «Про затвердження норм споживання питної води».

Норматив (норма) питного  водопостачання - розрахункова  кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному  пункті. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» норми водоспоживання переглядаються кожні три роки, тому існує необхідність перегляду діючих норм споживання питної води ; проводити розрахунки 

за затвердженими нормами на водопостачання і водовідведення.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» повноваження щодо затвердження норм споживання житлово-комунальних послуг передані органам місцевого самоврядування.

Постановою  КМУ  №630  від  21 липня  2005 р. №630  «Про затвердження Правил

надання  послуг з централізованого   опалення, постачання  холодної та гарячої  води і водовідведення та типового договору» пункт 17 цих  правил :Послуги  з  водовідведення  оплачується  споживачем  з  розрахунку  витрат  холодної  та

гарячої води згідно з нормативами (нормами) споживання або показаннями засобів обліку

води.

 

Під час визначення норм споживання питної води враховані чинні норми водоспоживання, розрахункові витрати води при проектуванні систем водо забезпечення, передбачені ДБН В.2.5-64:2012, які визначені для І кліматичного району (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 м.Камінь-Каширський належить до І кліматичного району) та БНіП 02.04.02-84,  БНіП  2.04.01-85.

 

 

З метою раціонального та економного використання питної води населенням, підприємствами, організаціями та установами міста, визначення обсягів постачання питної води у разі відсутності або тимчасової несправності засобів обліку споживання питної води пропонується затвердити норми споживання води.

 

 

Мета та цілі державного регулювання.Прийняття даного рiшення має на метi:

-визначення норм споживання питної води та врегулювання відносин, які виникають між Камінь-Каширського  ВУЖКГ та споживачами, у разі відсутності засобів обліку споживання води;

-забезпечення якісного та безперебійного надання послуг з водозабезпечення;

стабільна робота Камінь-Каширського  ВУЖКГ  завдяки  плануванню господарської дiяльностi пiдприємства та визначення обсягів постачання питної води.

 

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

-         Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Ця альтернатива відхилена у зв’язку з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» норми водоспоживання переглядаються кожні три роки.

 

Механізм, який пропонується застосувати для розв΄язання проблеми.

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

- підготовка пропозицій щодо норм споживання питної води для споживачів Камінь-Каширського  ВУЖКГ

- інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованих норм водопостачання для споживачів;

- врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень

- затвердження  норм споживання питної води рішенням  виконавчого комітету міської ради..

Обгрунтування можливості досягнення зазначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю даного рішення виконавчого комітету міської ради у результаті чого буде забезпечено збалансованість інтересів споживачів та виконавців послуг: подавати безперебійно якісну питну воду.

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі дії акта щодо нарахування плати за надані послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення буде визначений в договорі між суб’єктами правовідносин відповідно до чинного законодавства

 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Вирiшення питання безперебiйного i якiсного виконання послуг водозабезпечення. Забезпечення прозорості при визначені вартості послуг з водозабезпечення.

Витрати, пов’язані з оприлюдненням регуляторного акту

Суб’єкти господарювання

Стабiльна робота пiдприємств за рахунок забезпечення надання послуг з водозабезпечення за визначеними нормами та у повному обсязi.  

-

Територіальна громада

Отримання якісної та своєчасної послуги з водопостачання.

Витрати на оплату послуг з водозабезпечення згідно із затвердженими нормами

 

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного  акта.

У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

Строк дії регуляторного акту.

Термін дії регуляторного акту 3 роки. 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

 

Показники результативності регуляторного акту.

–        Фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток/збиток);

–        Рівень оснащення споживачів підприємства засобами обліку води;

–        Реалізовано послуг водопостачання, тис. куб.м.

–        Кількость скарг на неякiсне надання послуг .

 

Відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується провести через два роки, після набуття чинності регуляторного акта..

Для відстеження результативності даного регуляторного акту Камінь-Каширського  ВУЖКГ  надається офіційна інформація виконавчому комітету міської ради відповідно до визначених показників результативності акту.

                              Камінь-Каширська міська рада

Волинської області

Виконавчий комітет

 

 

Рішення

 

від  27.05.2016р. №20

 

Про затвердження проекту рішення виконкому

міської ради «Про затвердження нормативів (норм)

питного водопостачання для споживачів

Камінь-Каширського ВУЖКГ на території

Камінь-Каширської міської ради.

 

         Розглянувши клопотання Камінь-Каширського ВУЖКГ від 30.03.2016 року;43, керуючись статтями 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

         1.Затвердити проект рішення виконкому міської ради «Про затвердження нормативів (норм) питного водопостачання для споживачів

Камінь-Каширського ВУЖКГ на території  Камінь-Каширської міської ради згідно додатку №1.

         2.Проект рішення разом з аналізом його регуляторного впливу розмістити на офіційному сайті Камінь-Каширської міської ради для проведення його громадського обговорення.

 

 

 

Міський голова                                                               В.І.Бондар

 

2-20-47

Шворак

 

Додаток

до проекту рішення виконкому міської ради

 

 

         Нормативи (норми) питного водопостачання для споживачів Камінь-Каширського ВУЖКГ на території Камінь-Каширської міської ради, що застосовуються при відсутності засобів обліку води.

 

Види благоустрою житлового фонду

Норми водоспоживання населення в місяць (на одного жителя в місяць,    м³)

1. Багатоквартирні житлові будинки

З водопроводом і каналізацією

4.0

2.Приватні житлові будинки

З користуванням питною водою з дворових водозбірних колонок.

З водопроводом і місцевою каналізацією

4.0

 

         Норми витрат води на поливання газонів,

         Присадибних ділянок, теплиць

 

Згідно з чинними будівельними нормами та правилами СНіП 2.04-84

«водопостачання Зовнішні мережі та споруди»

 

-         на поливання газонів та квітників  6 л/м²

-         на поливання овочевих культур та плодових дерев – 12.0 л/м²

-         на поливання посадок у парниках і теплицях – 15.0 л/м²

 

  Планова кількість днів – 160 днів

                 Утримання худоби:

-         корова -80 літрів на добу на одну голову

-         кінь –    80 літрів на добу на одну голову

-         свині –  20 літрів на добу на одну голову

 

Під час визначення норм питної води раховані чинні норми водоспоживання, розрахункові витрати води при проектування систем водозабезпечення, передбачені ДБН В.2.5-64:2012, які визначені для 1 кліматичного району (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1 -27:2010 м.Камінь-Каширський належить до 1 кліматичного району) та БПіП 02.04.02-84

 

 

Секретар ради                                                               Н.М.Бащук

 

 

Додаток №1

до рішення виконкому міської ради

від 27.05.2016р. №_____

 

 

Проекту рішення виконкому міської ради

 

«Про затвердження нормативів (норм) питного водопостачання для споживачів Камінь-Каширського ВУЖКГ на території Камінь-Каширської міської ради.

 

 

         Розглянувши клопотання Камінь-Каширського ВУЖКГ від 30.03.2016 року №43, керуючись Постановою КМУ від 25.08.2004 року №1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 року №148 «Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення», статтею 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачанн», статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

         1.Затвердити нормативи (норми) питного водопостачання для споживачів Камінь-Каширського ВУЖКГ на території Камінь-Каширської міської ради, згідно додатку.

         2.Дане рішення набуває чинності відповідно до діючого законодавства.

         3.З моменту вступу в дію цього рішення рішення виконкому міської ради від 06.09.2007 року №261 вважати таким, що втратило свою чинність..

         4.Камінь-Каширському ВУЖКГ довести до відому своїх споживачів нові нормативи (норми) питного водопостачання.

 

 

Секретар ради                                                             Н.М.Бащук

 

 

Телефон для довідок:2-33-08, 2-20-47