Про затвердження умов визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Камінь-Каширської міської ради

Оприлюднений 08.11.2013 року

Камінь-Каширська міська рада

Волинської області

Виконавчий комітет

 

Проект Рішення

 

 

Про затвердження умов визначення виконавця

послуг з вивезення твердих побутових відходів на території

Камінь-Каширської міської ради.

 

Розглянувши лист Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2013 року №26/1.34-2261, керуючись Постановою КМУ від 16.11.2011 року №1173 «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів», Законом України «Про відходи», пунктом 6 частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення міської ради від 20.08.2013 року №37/10, виконком міської  ради

ВИРІШИВ:

 

         1.Затвердити умови  визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  Камінь-Каширської міської ради згідно додатку №1.

 

 

 

Міський голова                                                         В.І.Бондар

 

 

 

 

Додаток №1

до проекту рішення

виконкому міської ради

                Умови проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Камінь-Каширської міської ради.

1.Загальні положення

1.1.Ці Умови визначають цілі, порядок та умови проведення конкурсу на право вивезення твердих  побутових відходів на території Камінь-Каширської міської ради  (м.Камінь-Каширський, с.Підцир’я, с.Олексіївка).

1.2.Конкурс проводиться відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року «Про затвердження порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», п. 6. ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів».

1.3.Конкурс проводиться з метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб територіальної громади в підтриманні належного санітарного стану території та підвищення рівня обслуговування населення на території Камінь-Каширської міської ради. Метою конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення побутових відходів і вибір, на конкурсній основі, юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якість виконання робіт з вивезення твердих  побутових відходів.

2.Підготовка конкурсу

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається організатором – виконавчим комітетом Камінь-Каширської міської ради.

2.2.Конкурс на право вивезення твердих побутових відходів на території  Камінь-Каширської міської ради проводиться організатором конкурсу в міру необхідності, про що оголошується в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до його початку.

2.3.Для проведення конкурсу організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

- найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

- перелік послуг;

- підстава для проведення конкурсу;

-контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу;

-  кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

2.4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

заява про участь у конкурсі;  завірена копія Статуту; наявність в учасника достатньої матеріально-технічної бази; економічно обґрунтована вартість надання послуг з вивезення побутових відходів; досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів , норм та правил діючого законодавства;  достатня кількість працівників відповідної кваліфікації; довідка в довільній формі, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта   господарювання   (кількість   спеціально   обладнаних транспортних засобів, які перебувають   на   балансі   суб’єкта господарювання,); копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

* Примітки:

а)усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства;

б)у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в)у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

2.5.Рішення про проведення конкурсу приймається виконавчим комітетом Камінь-Каширської міської ради, рішенням Камінь-Каширської міської ради створюється Конкурсна комісія (далі-Комісія).

2.6.Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.7.Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу.

2.8.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 3 календарних дні до початку проведення конкурсу.

2.9.Конкурсна документація надається організатором конкурсу його учаснику протягом 3 робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 3 календарні дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надана конкурсна документація.

2.11.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менш ніж на 3 календарні дні.

2.12.Основні критерії оцінки конкурсних пропозицій на право збирання, вивезення твердих побутових відходів на території Камінь-Каширської міської ради.

- ціна вивезення 1 м3 твердих побутових відходів з території міської ради;

- наявність спеціалізованої техніки (одиниць);

- наявність контейнерів (одиниць);

- періодичність вивозу твердих побутових відходів.

3.Подання документів

3.1.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

3.2.Конкурсна пропозиція, з поміткою «Заява на участь у конкурсі на право надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Камінь-Каширської міської ради, подається до Камінь-Каширської міської ради у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу.

3.3.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій. 

4.Проведення конкурсу

4.1.Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

4.2.Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особою.

4.3.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.4.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.5.За  результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

4.6.Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі:

- ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

4.7.Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.4.5.

4.8.У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом 3 робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 календарних днів підготовку нового конкурсу.

5.Визначення переможця конкурсу та укладання договору

5.1.Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених у п.4.5.Умов оцінюються конкурсною комісією за критеріями встановленими у конкурсній документації.

5.2.Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3.Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

5.4.Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.5.Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошується всі його учасники або уповноважені ним особи.

5.6.У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території Камінь-Каширської міської ради.

5.7.Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 календарних днів усім учасникам конкурсу.

5.8.З переможцем конкурсу після прийняття конкурсною комісією рішення та після прийняття рішення виконавчого комітету Камінь-Каширської міської ради про визнання виконавцем послуг протягом 5 календарних днів укладається договір на вивезення твердих побутових відходів з території Камінь-Каширської міської ради.

 

 

 

Додаток  № 2

до умови визначення

Виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території  Камінь-Каширської міської ради.

 

Кваліфікаційний оцінюючий класифікатор для претендентів на участь у конкурсі по визначенню переможця зі збирання та вивезення побутових відходів

№ з/п

Критерій

Оцінка

1

Технічні вимоги

 

 

Наявність сертифіката відповідності послуг 

   10

2

Характеристика наявної матеріально – технічної бази:

 

 

Власна

   10

 

Орендована з власними фахівцями щоденного контролю технічного стану автотранспорту та медичного контролю стану здоров’я водіїв

    5

 

Орендована з наданням послуг відповідною організацією

     0

3

Наявність власного автотранспорту з діючими ліцензійними картками

 

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника -0

     0

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

     5

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

     10

4

Наявність автотранспорту вітчизняного виробництва:

 

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника – 0

      0

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

      3

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

      6

5

Термін експлуатації автотранспорту, які пропонуються на конкурс:

 

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 1 року

      8

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 5 років

      5

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника 5- 10 років

      2

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника понад 10 років

      0

6

Максимальна сума балів за технічними вимогами

      44

 

Професійні вимоги

 

7

Стаж роботи перевізника на організації збору, вивезення ТВП

 

 

Стаж роботи підприємства до 3 років

      0

 

Стаж роботи підприємства 3 – 6 років 

      3

 

Стаж роботи підприємства більше 6 років

      5

8

Порушення виявлені працівниками Державтоінспекції – протоколи і акти про порушення вимог чинного законодавства (за останній рік)

 

 

К-сть порушень, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

До 10%

      10

 

10-30%

       5

 

Понад 30%

       0

8

Скарги на перевізника, які визнані обгрунтованими (за останній рік)

 

 

К-сть скарг, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

До 10%

       10

 

Від 10 до 30%

       5

 

Понад 30%

       0

9

Кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водіїв перевізника (за останній рік)

 

 

К-сть ДТП, що припадає на кількість дозволів виданих перевізникові, %

 

 

0 (немає ДТП)

      10

 

До 10%

       5

 

Більше 10%  

       0

 

Максимальна сума балів за професійними вимогами

       35

10

Оцінка додаткових умов (вартість транспортних послуг, якість перевезення тощо)

 

 

Визначається шляхом голосуванням членами конкурсної комісії. Голоси членів комісії розраховується за формулою; 21 бал розділити на кількість членів комісії. Кожен член конкурсної комісії оцінює додаткові умови двома балами.

       21

 

Максимальна сума балів оцінки додаткових умов

       21

 

Максимальна сума балів, яку може набрати перевізник – претендент

      100

 

 

 

Додаток  № 3 до Умови визначення

виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на

території Камінь-Каширської міської ради

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на виконання послуг з вивезення побутових відходів

на певній території

________________________________                                                      __________________ р.

        (найменування населеного пункту)

_________________________________________________________________________­­­_

                                                              (найменування виконавчого органу міської ради)

в особі __________________________________________________________________,

                                                                    (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Замовник), з однієї сторони, і _________________________________________________________________________

                                                 ( назва суб’єкта господарювання, якого визначено виконавцем послуг)

в особі __________________________________________________________________,

                                                                                 (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________,

                                                                                       (назва документа, дата і номер)

затвердженого ___________________________________________________________

(найменування органу)

(далі – Виконавець), з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від _________________ № __________ та рішення/розпорядження від _____________ № _____

_____________________________________________________________________

                                                                        (найменування виконавчого органу міської ради)

уклали цей договір про нижченаведене

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів на території _____________________________________________________________________

                                                                                    (назва відповідної адміністративно-територіальної одиниці),

а замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором (далі – послуги).

2. Характеристика території_______________________________________.

             (розміри та межі території населеного пункту)

3. Перелік розміщених у межах території обєктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

Житлові будинки

Багатоквартирні житлові будинки:

 

загальна кількість будинків

 

будинки з п’ятьма і більше поверхами з сміттєпроводами

 

кількість та місцезнаходження будинків, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; житлово-будівельні кооперативи; молодіжні житлові комплекси; будинки, що належать до відомчого житлового фонду; гуртожитки; будинки, що є об’єктами будівництва відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

 

кількість мешканців цих будинків

 

місцезнаходження будинків

 

характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водопостачання, газопостачання)

 

кількість та місцезнаходження контейнерних майданчиків, у тому числі окремих для збирання великогабаритних та ремонтних побутових відходів

 

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та/або водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах

 

наявність контейнерів для зберігання твердих, великогабаритних та ремонтних відходів, кількість, об’єм, місцезнаходження та приналежність цих контейнерів

 

Одноквартирні житлові будинки:

 

загальна кількість будинків

 

кількість мешканців цих будинків

 

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водопостачання, газопостачання)

 

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та/або водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах

 

кількість та місцезнаходження контейнерних майданчиків, у тому числі окремих для збирання великогабаритних та ремонтних побутових відходів

 

наявність контейнерів для збирання твердих, великогабаритних та ремонтних відходів, кількість, об’єм, місцезнаходження та приналежність цих контейнерів

 

характеристика під’їзних шляхів

 

Підприємства, установи, організації

загальна кількість та перелік підприємств, установ, організацій, їх місцезнаходження

 

їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації центрального опалення, водопостачання, газопостачання)

 

кількість, об’єм, місцезнаходження та приналежність контейнерів

 

площа зелених насаджень на території підприємства, установи, організації (за їх наявності)

 

Права та обовязки замовника

 

4. Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до графіка вивезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, умов цього договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги з вивезення побутових відходів, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця до двадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, надання звіту про стан надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів призначати в установленому порядку іншого виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній цим договором.

5. Замовник зобов’язується:

1)погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) прийняти у встановленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

3) затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, визначені у встановленому порядку;

4) забезпечувати виконавця інформацією щодо дії актів законодавства про відходи та організації надання послуг з вивезення побутових відходів, повідомляти його про зміни у законодавстві про відходи;

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг з вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;

7) брати участь у врегулюванні спірних питань, пов’язаних зі зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій/бездіяльності виконавця.

6. Виконавець має право:

1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення побутових;

2) розробити норми надання послуг та подати їх на затвердження замовнику;

3) повідомляти замовника про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автодоріг, рух якими пов’язаний із виконанням договору;

4) надавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на наявних маршрутах.

7. Виконавець зобов’язується:

1) укласти договори на надання послуг з вивезення побутових відходів зі споживачами на території, визначеній цим договором, відповідно до Типового договору на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070;

2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії та погодженого замовником графіка надання послуг;

3) розробити графік вивезення побутових відходів та погодити його із замовником;

4) надавати послуги з вивезення:_____________________________________

_______________________________________________________ згідно з графіком.

(твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких відходів)

5) перевозити побутові відходи на _________________________________________________

(назва об’єкта поводження з побутовими відходами, його місцезнаходження, назва суб’єкта господарювання, що здійснює експлуатацію цього об’єкта)

6) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

7) забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що пройшли медичний огляд у встановленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

8) здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням замовника у випадках проведення публічних заходів;

9) допускати представників виконавця до відповідних об’єктів під час здійснення ними контролю за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію;

10) подавати замовнику до двадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіт про стан надання послуг з вивезення побутових відходів;

11) у строк, що не перевищує п’ятнадцяти днів з моменту встановлення замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю) порушення виконавцем умов цього договору, усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це замовника.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

8. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно з законодавством.

Розв’язання спорів

9. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

10. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

Строк дії цього договору

11. Договір діє з ___________ до __________ і набирає чинності з дня його укладення.

Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору

12. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв’язується у судовому порядку.

13. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а також внаслідок односторонньої відмови від договору замовника, яка може бути у разі систематичного порушення виконавцем його умов (не менше трьох фактів, встановлених за результатами контролю, проведеного замовником чи уповноваженими органами державного нагляду (контролю).

Порушення виконавця, які можуть бути підставою для розірвання цього договору внаслідок односторонньої відмови від нього замовника:

1) недотримання графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

2) невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії;

3) залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;

4) більше двох випадків порушення водіями виконавця з власної вини вимог законодавства про дорожній рух;

5) незабезпечення виконавцем належного контролю за технічним станом транспортних засобів;

6) набранням законної сили обвинувальним вироком суду щодо працівника виконавця.

 

14. Дія договору припиняється у разі якщо:

закінчився строк, на який його укладено;

виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надання послуг на всіх об’єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 3 цього договору.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

15. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий – у виконавця.

16. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

Реквізити сторін


Замовник


Виконавець

Найменування_____________________ 

Адреса __________________________

Р/р № ___________________________

МФО____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ___________________

Ідентифікаційний код ___________________

Найменування_____________________ 

Адреса __________________________

Р/р № ___________________________

МФО____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ __________________

Ідентифікаційний код ___________________

Підписи сторін

Замовник

Виконавець

 

М. П.

 

М. П.


 

ДолученняРозмір
proekt_rishennya_ta_dodatki.doc172 КБ