Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Камінь-Каширської міської ради

Оприлюднено 15.01.2013 року

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                         

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

               2014 року  №                                                                                           

 

Про затвердження Порядку залучення,

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі

у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури

Камінь-Каширської міської ради

         

З метою компенсації витрат бюджету міської ради на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства щодо залучення і використання коштів пайової участі замовника, який має намір забудови земельної ділянки на території міської ради(м.Каменя-Каширського, сіл.Олексіївка та Підцир’я), керуючись статтями 30, 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”,  статтею 144 Конституції України,  статтями. 26, 59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури Камінь-Каширської міської ради (додаток №1);

1.2. Типовий Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури Камінь-Каширської міської ради (додаток №2);

1.3. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури Камінь-Каширської міської ради до Договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури Камінь-Каширської міської ради (додаток №3).

2. Дане рішення разом з додатками набирають чинності відповідно до діючого законодавства.

3.  З моменту вступу в дію цього рішення вважати таким ,що втратило чинність рішення міської ради від 21.11.2011 року №15/9.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  першого заступника міського голови,спеціаліста-юриста міської ради та постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                В.І.Бондар

Шворак

2 20 47

 

Аналіз

 

регуляторного впливу до проекту рішення

 

міської ради

 

Назва регуляторного акта: «Про затвердження Порядку залучення,

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі

у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури

Камінь-Каширської міської ради».

Регуляторний орган: Камінь-Каширська міська рада. 

Розробник документа: виконавчий комітет Камінь-Каширської міської ради.

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення сесії Камінь-Каширської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури Камінь-Каширської міської ради».

Аналіз впливу регуляторного акта складений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Камінь-Каширської міської ради вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансується за рахунок коштів бюджету міської ради. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території Камінь-Каширської міської ради дасть можливість компенсувати витрати міського бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території Камінь-Каширської міської ради. Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Каменя-Каширського, сіл Олексіївка та Підциря розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. Цілі (мета) регулювання.

Метою даного регулювання  є:

-  реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Каменя-Каширського, сіл Олексіївка та Підциря;

- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території міста та сіл.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат бюджету міської ради та погіршення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Камінь-Каширської міської ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Камінь-Каширської міської ради, відповідно до чинного законодавства, належить Камінь-Каширській міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива -  введення в дію запропонованого акту -  є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Камінь-Каширської міської ради для виконання на території м. Каменя-Каширського, сіл Олексіївка та Підциря, що передбачено ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 40  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4.  Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного шляхом встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Каменя-Каширського, сіл Олексіївка та Підциря;
- чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Камінь-Каширської міської ради.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури Камінь-Каширської міської ради дозволить створити нові, та реконструювати діючі об’єкти міської інфраструктури, а також буде сприяти  рівномірному  розвитку інфраструктури по всій території міської ради.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органу місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

 

Сфера впливу   

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування 

- збільшення надходжень на розвиток інфраструктури міста та сіл міської ради;             

-         вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням  розвитку

 інфраструктури  міста та сіл міської ради.              

відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності          

- право реалізувати свій проект                                                                              будівництва на території міста та сіл міської ради;      

сплата

пайового внеску

 

Мешканці Камінь-Каширської міської ради

- право реалізувати свій проект   будівництва на території міста та сіл міської ради;

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку  міста та сіл міської ради        

сплата                     пайового внеску

 

 

 

 

7.Термін дії регуляторного акту.

Рішення сесії Камінь-Каширської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури Камінь-Каширської міської ради» є загальнообов’язковим до застосування на території Камінь-Каширської міської ради, термін  дії цього рішення не обмежений.
Потреби визначати строк дії даного акту немає через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

8. Визначення показників результативності рішення.

Прогнозними значеннями показників результативності  регуляторного акту будуть:
- розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста та сіл міської ради;
- результати направлення  пайових  внесків на розвиток інфраструктури міста та сіл міської ради.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.
Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом Камінь-Каширської міської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження його результативності.

ДолученняРозмір
dodatok_1.doc60 КБ
dodatok_no2.doc41 КБ
dodatok_no3.doc31 КБ
analiz.doc47.5 КБ