Про затвердження порядку відрахування комунальними підприємствами та їх об’єднаннями, що перебувають у власності територіальної громади Камінь-Каширської міської ради до загального фонду бюджету Камінь-Каширської міської ради частини чистого прибутку

Оприлюднений 22.07.2013 року

 

 

Камінь-Каширська міська  рада

Волинської області

44500 м. Камінь-Каширський, вул. Волі, 2, тел. 2-32-85

 

 

                                                              

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від              2013 року № _____      

м. Камінь-Каширський

Про затвердження Порядку відрахування комунальними унітарними   підприємствами та їх об’єднаннями, що перебувають у власності територіальної громади Камінь-Каширської міської ради до  загального фонду  бюджету     Камінь-Каширської міської ради частини чистого прибутку (доходу).

       Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України, міська рада                                             

В И Р І Ш И Л А:

        1. Затвердити Порядок відрахування комунальними унітарними   підприємствами та їх об’єднаннями, що перебувають у власності територіальної громади Камінь-Каширської міської ради до  загального фонду  бюджету     Камінь-Каширської міської ради            частини чистого прибутку (доходу) , що додається.

        2. Керівникам цих комунальних унітарних підприємств забезпечити сплату до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) згідно із затвердженим цим рішенням Порядком.

        3. Камінь – Каширській міжрайонній  державній податковій інспекції забезпечити здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) цими комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями згідно із затвердженим цим рішенням Порядком.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально - економічного розвитку міської ради та першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

Міський голова                                                              В.І.Бондар

 

 

                                                                                 Додаток

                                                                                 до рішення міської ради   

                                                                                 від «____»__________2013 року

 

ПОРЯДОК    

відрахування   комунальними унітарними   підприємствами та їх об’єднаннями, що перебувають у власності територіальної громади Камінь-Каширської міської ради до  загального фонду  бюджету     Камінь-Каширської міської ради частини чистого прибутку (доходу).                                                                                             

        1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до міського бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в розмірі 15 відсотків.

        2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

        3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського бюджету, визначається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою України, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.

        Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

        4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.

        5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання подають в бухгалтерію Камінь-Каширської міської ради.

 

 Повідомлення про оприлюднення

проекту рішення Камінь-Каширської міської ради 

"Про затвердження Порядку відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що перебувають у власності територіальної громади Камінь-Каширської міської ради до  загального фонду  бюджету   Камінь-Каширської міської ради  частини чистого прибутку (доходу).

           Відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб оприлюднюється проект рішення Камінь-Каширської міської ради "Про затвердження Порядку відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що перебувають у власності територіальної громади Камінь-Каширської міської ради до  загального фонду  бюджету   Камінь-Каширської міської ради  частини чистого прибутку (доходу)» розроблений міською радою.

          Проект рішення спрямований на  встановлення порядку та обсягів відрахувань, передбачених пунктом 9 статті 69 Бюджетного кодексу України.         

Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу у повному обсязі розміщується на сайті Камінь-Каширської міської ради kamin.gov.ua, також інформацію можна отримати у Камінь-Каширській міській раді.

Зауваження та пропозиції у письмовій формі приймаються протягом одного місяця з дня опублікування на адресу Камінь-Каширської міської ради:

           

           44500, м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2 кабінет № 126, тел. 2-20-47

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Камінь-Каширської міської ради

„Про затвердження  Порядку відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що перебувають у власності територіальної громади Камінь-Каширської міської ради до  загального фонду  бюджету   Камінь-Каширської міської ради  частини чистого прибутку (доходу).

Регуляторний орган: Камінь – Каширська міська рада                        

Розробник документа: Камінь-Каширська міська рада

Відповідальна особа: перший заступник міського голови М.І.Шворак

Контактний телефон: 2-20-47

1.Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом державного регулювання.

       Проект рішення Камінь - Каширської міської ради „Про затвердження Порядку відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що перебувають у власності територіальної громади Камінь-Каширської міської ради до  загального фонду  бюджету   Камінь-Каширської міської ради  частини чистого прибутку (доходу)» є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у власності  територіальної громади Камінь-Каширської міської ради.

        Рішенням передбачається створення механізму відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, згідно зі ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 69 Бюджетного кодексу України, з врахуванням положень  Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року № 138.

       2.  Цілі державного регулювання.

Метою прийняття цього рішення є:

- збільшення надходжень до бюджету Камінь-Каширської міської ради

- встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у власності  територіальної громади Камінь-Каширської міської ради.

- забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств,

- покращення стану фінансування власних повноважень Камінь-Каширської міської ради.

       3. Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає.

       4. Механізмом розв`язання проблеми є затвердження порядку відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що перебувають у власності територіальної громади Камінь-Каширської міської ради до  загального фонду  бюджету   Камінь-Каширської міської ради  частини чистого прибутку (доходу)

       5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

     Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання  комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з  відрахуванням  частини чистого доходу комунальних унітарних підприємств  та їх об’єднань, що  вилучається до місцевого  бюджету, правові відносини між  Камінь-Каширською міською радою,  фінансовим управлінням Камінь-Каширської райдержадміністрації, органами державного казначейства та державної податкової інспекції при здійсненні відрахування  частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Камінь-Каширської міської ради.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить досягнення поставленої мети.

           6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення .

Результатом прийняття регуляторного акту буде збільшення надходжень до  бюджету Камінь-Каширської міської ради та покращення стану фінансування власних повноважень  Камінь-Каширської міської  ради.

       7. Обґрунтування терміну дії.

       Термін дії рішення необмежений. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін  чинного законодавства.

       8. Показники результативності регуляторного акта.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної  громади

Збільшення надходжень до місцевого бюджету

Відсутні

Для  суб’єктів господарювання комунальної форми власності

Отримують прозорий механізм відносин щодо перерахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету

Комунальні підприємства сплачуватимуть до місцевого  бюджету частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за квартал

Для органу місцевого самоврядування

Наповнення  місцевого бюджету; ефективне використання майна, що перебуває у власності територіальної громади.

Відсутні

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись згідно з Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

 

Перший заступник міського голови                                   М.І.Шворак

 

 

ДолученняРозмір
proekt_rishennya.doc63.5 КБ