Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у торгових об’єктах з 22.00 год. до 08.00 год

Оприлюднений 15.11.2013 року

Камінь-Каширська міська рада

Шостого скликання

Волинської області

 

 

Рішення

від 24.12.2013 року42/92

 

Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними,

слабоалкогольними напоями та пивом

у торгових об’єктах з 22.00 год. до 08.00 год

 

З метою запобігання шкідливого впливу алкогольних напоїв на стан здоров'я населення, усунення порушень громадського порядку у нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння, керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 року №854 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Заборонити роздрібну торгівлю алкоголними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) у торгівельних обєктах з 22.00 год. до 08.00 год. (крім закладів ресторанного господарства).

2. Камінь-Каширському районному відділу УМВС України у Волинській області вжити відповідні заходи щодо забезпечення виконання рішення.

3. Оприлюднити рішення у засобах масової інформації.

4. Зобов'язати власників торгових об'єктів забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) у вказаний даним рішенням час.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Камінь-Каширської міської ради від 02.08.2011 року №22. 

 

 

 

Міський голова                                                         В.І.Бондар

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Камінь-Каширської міської ради

«Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у торгових об’єктах з 22.00 год. до 08.00 год

 

Назва регуляторного органу – Камінь-Каширська міська  рада

Назва документу - «Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у торгових об’єктах з 22.00 год. до 08.00 год.»

Відповідальна особа – Бащук Наталія Миколаївна

Контактний телефон – 2-33-77

 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачено розв’язати  шляхом державного регулювання.

            Відповідно до вимог статті 15-3  Закону України “Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв  та тютюнових виробів" встановлені місця, де обмежено роздрібну торгівлю цими товарами. Однак, відповідно до вимог чинного законодавства, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати інші місця, де заборонено або обмежено торгівлю алкогольними напоями та пивом.

           Проблема пияцтва та алкоголізму в місті на даний час не лише не втрачає своєї актуальності, але з кожним роком загострюється та набуває все більш небезпечних для суспільства форм та проявів.

   До органу місцевого самоврядування надходять скарги від населення міста про порушення тиші і громадського правопорядку  в нічний час біля об’єктів торгівлі. Ця ситуація має негативний вплив на якість життя громадян:

-   спричиняє значне порушення тиші та призводить до численних скарг мешканців міста;

-  збільшує чисельність людей, а особливо молоді, які постійно вживають алкогольні, слабоалкогольні напої, пиво, що поступово веде до деградації та скоєння злочинів у стані алкогольного сп’яніння.

     У даній  ситуації  виникає  необхідність  прийняття  регуляторного акта, який сприятиме  обмеженню  розповсюдження алкогольної залежності серед населення,  зменшенню  кількості злочинів,  що  скоєні  особами  у  стані алкогольного  сп’яніння, захистить  населення  від  шкідливого  впливу  шуму та забезпечить громадський спокій.

       Нині, у зазначеній сфері цивільно-правових відносин діють: Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання та продажу пива та слабоалкогольних напоїв», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», постанова Кабінету Міністрів України від 30.07.96 № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями».

      Однак, регуляторного акта, який діє на території міста та метою якого є врегулювання обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива у нічний час, досі немає. Проблема, яку пропонується розв’язати  з прийняття цього рішення, полягає в обмеженні доступу мешканців міста до  вживання алкогольних напоїв та пива, недопущення реалізації цих напоїв в торгових об’єктах  в нічний час.

2. Визначення цілей регулювання:

            Впорядкування  та обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних  напоїв та пива в нічний час, зниження їх споживання  та попередження правопорушень, пов’язаних із зловживанням  алкоголю.

- захист мешканців міста від негативного впливу шуму на стан здоров’я;

- запобігання шкідливого впливу алкоголю на стан здоров’я молодого покоління.

 

3. Визначення та  оцінка  усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією    переваг обраного способу.

            У зв’язку з відсутністю механізму визначення обмежень місць продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в підприємствах торгівлі у законодавчій нормативній базі, проблему можна розв’язати шляхом адміністративних відносин відповідно до вимог Закону України  «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв». Однак, відповідно до статей    25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада передбачає заборону та обмеження в часі торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом на території міста.

     У разі неприйняття зазначеного регуляторного акта, пропонується збереження існуючого стану у порядку торгівлі підакцизними товарами та посилення контролю за обігом алкогольних напоїв та пива по дотриманню суб’єктами  господарювання Законів України  “Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв  та тютюнових виробів», «Про захист прав споживачів».         

 

             4. Механізм, що пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 

            Проект регуляторного акту – рішення міської ради "Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у торгових об’єктах з 22.00 год. до 08.00 год." – буде оприлюднений з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

                 Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- прийняття рішення про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних  напоїв та пива на території міської ради

- посилення контролю зі сторони контролюючих органів за дотриманням правил реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.

 

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

     Підготовленим проектом регуляторного акта шляхом заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в торгових об’єктах (з 22-00 години до 08-00 години) обмежується доступ до вживання алкогольних напоїв.

Зовнішніми чинниками, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можуть бути зміни в чинному законодавстві.

 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Міська   рада

- покращення громадського правопорядку в місті;
-

- зменшення кількості

правопорушень, скоєних

в стані алкогольного сп’яніння;

- зменшення скарг від мешканців

міста щодо порушення Правил

дотримання тиші в

громадських місцях.формування здорового способу життя, захист дітей від негативного впливу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива;
 

відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

-  прозорість дій місцевих органів влади;
- прозорість порядку провадження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом;
- встановлення єдиних вимог до обов’язків у сфері торгівельної діяльності алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом

- приведення об’єктів торгівлі  відповідно до вимог рішення;
- зменшення прибутку внаслідок заборони торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом

Населення

- реалізація прав та державних гарантій громадян на захист фізичного та психологічного здоров’я;
-- зменшення зловживання

алкогольними напоями

відсутні

 

7.  Термін дії   регуляторного акта.

            При змінах у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

            Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта необмежений.

 

                8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

         Показниками результативності запропонованого проекту рішення  міської ради є:

         -  кількість адміністративних правопорушень за порушення вимог ст.178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді),  ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та  ст.173-2 КУпАП ( насильства в сім’ї, яке вчиняється в стані алкогольного сп’яніння);

         - дотримання громадського порядку, зменшення скарг і нарікань мешканців на роботу об’єктів торгівлі.

.

 9. Відстеження результативності регуляторного акта

     Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводяться через рік з дня набрання ним чинності.

   Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки з дня закінчення повторного відстеження.

     Пропозиції та зауваження до  проекту рішення міської ради і аналізу впливу регуляторного акта приймаються протягом 30 днів від їх опублікування в засобах масової інформації або розміщення на офіційному сайті міської ради  за адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2, Камінь-Каширська міська рада, кабінет №117, до 13 грудня 2013 року.

Для відстеження результативності регуляторного акту буде використовуватися статистичний метод.

 

 

ДолученняРозмір
analiz_regulyatornogo_vplivu.doc53 КБ