Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Камінь-Каширської міської ради

Оприлюднений 05.11.2013 року

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території

Камінь-Каширської міської ради.

 

            Керуючись статтями 10,12,265 Податкового кодексу України, з метою недопущення втрат міського бюджету, міська рада

вирішила:

1. Встановити на території Камінь-Каширської міської ради ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за календарний рік за один квадратний метр житлової площі об’єкта  житлової нерухомості для фізичних осіб в розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для квартири /квартир, житлова площа яких не перевищує 240 квадратних метрів, або житлового будинку/  будинків, житлова площа яких не перевищує 500 квадратних метрів.

2. Ставки податку для фізичних осіб на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для квартири /квартир, житлова площа яких перевищує 240 квадратних метрів або житлового будинку/ будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., для різних видів об’єктів  житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує або перевищує 740 квадратних метрів визначені частинами б,в, г підпункту 265.5.2 пункту 265.5 статті 265 Податкового кодексу України і їх справлення здійснюється відповідно до цієї статті кодексу.

3. Ставки податку для юридичних осіб на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для квартир, житлова площа яких не перевищує або перевищує 240 квадратних метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує або перевищує 500 квадратних метрів визначені частинами «а» та «б» підпункту 265.5.3 пункту 265.5 статті 265 Податкового кодексу України і їх справлення здійснюється відповідно до цієї статті кодексу.

4. Дане рішення вступає в дію з моменту опублікування відповідно до діючого законодавства.

5. З моменту вступу в дію цього рішення вважати таким, що втратило свою законну силу рішення міської ради від 12.07.2011 року №10/4.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Камінь-Каширське відділення Ратнівської ОДПІ.

 

           

Міський голова                                                        В.І.Бондар

 

2-20-47

Шворак

               

 

              Аналіз регуляторного впливу проекту рышення Камінь-Каширської міської ради “Про встановлення ставок  податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на території Камінь-Каширської міської ради”  (відповідно до ст. 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  Методики проведення  аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів  України  від 11.03.2004 № 308)

Назва регуляторного акта:проект рішення Камінь-Каширської міської  ради “Про встановлення ставок  податку  на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на території Камінь-Каширської міської ради”

Регуляторний орган      Камінь-Каширська міська  рада

Розробник документа   Камінь-Каширська міська  рада

Відповідальна особа     перший заступник міського голови Шворак М.І.

Контактний телефон     22047

 

п/п

Розділ

Опис

1

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

- опис проблеми та її проявів

На виконання Податкового кодексу України Камінь-Каширській міській раді необхідно встановити  ставки податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки

- причини та умови виникнення проблеми

- обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою ринкових механізмів

- обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою чинних регуляторних актів

- суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив

фізичні та  юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості на території Камінь-Каширської міської ради

2

Цілі державного регулювання:

що передбачається зробити для вирішення проблеми

Встановлення   ставок   податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,на території Камінь-Каширської міської ради

3

Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

-  оцінка кожної альтернативи

Вносяться суттєві зміни, які потребують  прийняття рішення про встановлення  ставок податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки

Врахування всіх змін та рівня інфляції.

- причини відмови від застосування альтернативних способів

- аргументи щодо переваги обраного способу

4

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи:

- опис механізму досягнення цілей державного регулювання

Задекларовані цілі досягаються усім змістом документу, оскільки вони у сукупності формують встановлення ставок податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки

- основні заходи, які будуть вжиті

5

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

- оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних та негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

При зміні законодавчої бази може бути встановлений інший порядок оподаткування.

- оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами влади, фізичними та юридичними особами

Позитивна, рішення приймається після оприлюднення та громадського обговорення

- характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Рішення передбачає збільшення надходжень до міського бюджету.

- зазначається періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта здійснюється в міру необхідності

6

Визначення очікуваних результатів прийняття акта (аналіз вигод та витрат):

- групи, на які документ має вплив

Фізичні та юридичні особи особи

- опис впливу (позитивний, негативний)

Негативний

- оцінка вигод і витрат у грошовій формі

Податок стягуються згідно запропонованих ставок. Очікується надходження податку до міського бюджету у повному обсязі

- сумування результатів

Позитивний результат, оскільки передбачається збільшення надходжень до міського бюджету

7

Обґрунтування строку дії акта:

- здійснюється з урахуванням достатності цього строку для розв’язання проблеми та досягнення цілей регулювання

Довготерміновий із внесенням змін та доповнень в міру необхідності

8

Визначення показників результативності акта (показники, за допомогою яких через певний період часу можна перевірити досягає регуляторний акт задекларованих цілей чи ні):

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта

Забезпечиться надходження у повному обсязі до міського бюджету податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки. Встановити точно розмір надходжень у грошовому еквіваленті на даний момент є неможливо,оскільки ще не визначена кількість платників податку

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Всі фізичні та  юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості на території Камінь-Каширської міської ради ,  житлова площа яких більша встановлених Податковим кодексом України норм

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Мінімум затраченого часу, розмір затрат коштів обумовлений запропонованим рішенням міської  ради

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Зростання рівня проінформованості  фізичних та юридичних осіб

9

Визначення заходів з відстеження результативності акта:

- строки базового та повторного відстеження результативності акта

Базове відстеження – 1 квартал 2014 року, повторне – через рік

- вид даних, які використовуються для відстеження (статистичні, наукові дослідження, опитування)

Громадське опитування

- група осіб, що відбиратиметься для участі в опитуванні

-

- наукові установи, що залучатимуться для відстеження

-

- відповідальні за проведення заходів та підготовку зведеного результату

       Камінь-Каширська міська рада

 

 

                                    Міський голова                                                                                Бондар В.І.                                             

 

Аналіз вигод та витрат

проекту рішення Камінь-Каширської міської  ради “Про встановлення ставок  податку  на нерухоме майно,відмінне

від земельної ділянки на території Камінь-Каширської міської ради”

 

Категорія суб’єктів, на які впливає документ

 

Органи влади

Вигоди

Витрати

Опис

Оцінка

Опис

Оцінка

Міський бюджет

Збільшення надходжень

       Контроль за виконанням регуляторного акту

Витрати збільшуються на постійний моніторинг

 

База оподаткування

 

Розширення

     Формування бази оподаткуваання

Необхідність залучення працівників на  певний  час для формування бази та ресурсів

Суб’єкти господарювання

Вигоди

Витрати

Опис

Оцінка

Опис

Оцінка

визначення ставок  податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки

негативна

За перевищення встановлених норм житлової площі необхідно платити податок

Збільшення витрат

Громадяни

Вигоди

Витрати

Опис

Оцінка

Опис

Оцінка

визначення ставок  податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки

негативна

За перевищення встановлених норм житлової площі необхідно платити податок

Збільшення витрат