Про затвердження цільової програми «Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій Камінь-Каширської міської ради у 2019 році»

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 Від 21.12. 2018  року №34/___

 

Про затвердження  цільової програми «Виготовлення

містобудівної та землевпорядної документації територій

Камінь-Каширської міської ради у 2019 році »

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій міської ради, Камінь-Каширська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  цільову програму «Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій Камінь-Каширської міської ради у 2019 році »  згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради періодично надавати  звіти про хід виконання цієї програми на сесіях міської ради.

              3.Фінансові параметри та практичні заходи цієї програми  включити в бюджет Камінь-Каширської міської ради на 2019 рік.

             4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

      

 

 

 

 

 

                                        

        Міський голова                                                                                       В.І.Бондар

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                        до рішення  міської ради   

                                                                                                     від 21.12. 2018 року  №34/___                                                

         

                      Цільова програма

                               

Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій Камінь-Каширської міської ради у 2019 році

 

 

1. ПАСПОРТ

 цільової програми   «Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій Камінь-Каширської міської ради у 2019 році »

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Камінь-Каширська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови  

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Міська рада

7.

Учасники програми

Міська рада, виконавці робіт,залучені на договірних засадах

 

 

8.

Мета програми

 виготовлення містобудівної та землевпорядної документації  територій Камінь-Каширської міської ради

9.

Термін реалізації програми

2019 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

    761,377 тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

    761,377 тис. грн

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва

 

2. Склад проблеми.

 

На значні території міської ради не виготовлено містобудівної та землевпорядної документації , а отже їх неможливо розпочинати освоювати міською радою .

 

 

 

 

 

 

 

3. Мета Програми.

 

            Головною метою Програми є реалізація основних заходів, спрямованих  на виготовлення містобудівної та землевпорядної документації   територій Камінь-Каширської міської ради.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

            Основними завданнями Програми є:

            1.Виготовлення містобудівної документації територій міської ради.

            2. Виготовлення землевпорядної документації окремих територій міської ради.

                

 

            Програма реалізується за такими напрямками:

1.Виготовлення містобудівної документації  територій міської ради,а саме

генеральних планів населених пунктів міської ради.

            2.Виготовлення землевпорядної документації на окремі вільні від забудови земельні ділянки з метою продажу їх на  земельних торгах.

           

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2019 рік.

 

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

 

№п/п
Заходи
Виконавець
Орієнтовні обсяги фінансування
   грн.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1
Підготовка земельних ділянок не сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу їх або продажу прав на їх на земельних торгах
Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах.
30000
Продаж земель не сільськогоспо-
дарського  призначення
2

Роботи з актуалізації картографічної основи у масштабі 1:2000:

-м.Каменя-Каширського

 

-с.Олексіївка

 

-с.Підцир’я

Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

 

 

58002

74134 

18273

Загальний фонд міського бюджету

3

Роботи з розроблення генеральних планів :

-м.Каменя-Каширського

-с.Олексіївка

-с.Підцир’я

     Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах
 
 
 
280929
75602

66149

Загальний фонд міського бюджету

4

Розроблення історико-архітектурного опорного плану м.Каменя-Каширського

     Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах
 
158288

Загальний фонд міського бюджету

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ
761377
 

 

7. Ресурсне забезпечення Програми

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019р. планується  фінансування в обсязі  761,377тис. грн., в тому числі:

  • кошти місцевого бюджету – 761,377 тис. грн.,
  • кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,
  • інші кошти - 0 тис. грн.

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

 

            Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва  .

            Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни визначені  рішеннями  міської ради .

 

 

9.  Очікувані результати виконання Програми.

 

В результаті виконання заходів Програми буде виготовлено землевпорядну та містобудівну документацію на   території міської ради .

 Виконання програми дасть змогу:

  • збільшити надходження до міського бюджету у результаті продажу вільних від забудови земельних ділянок на земельних торгах або продажу прав на них;
  • надавати безкоштовно у власність земельні ділянки громадянам,які цього потребують, для будівництва індивідуальних житлових будинків,господарських будівель і споруд.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                          Н.М.Бащук