Про затвердження Положення про підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в Камінь-Каширській міській раді, створення та покладання функцій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в Камінь-Каширській міській раді

УКРАЇНА

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  МІСЬКА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 30.12.2013 року28           

м. Камінь-Каширський

 

Про затвердження Положення про підрозділ з питань

запобігання та виявлення корупції в Камінь-Каширській

міській раді, створення та покладання функцій

уповноваженого підрозділу з питань запобігання та

виявлення корупції в Камінь-Каширській міській раді

 

На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції від 04.09.2013 р. №706, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

1.      Затвердити Положення про підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в Камінь-Каширській міській раді.

2.      З 01.01.2014 року:

2.1. Створити підрозділ та покласти на нього функції уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в Камінь-Каширській міській раді в складі:

а) Шворак Микола Іванович, перший заступник міського голови (виконує повноваження з питань запобігання і виявлення корупції в межах чисельності працівників міської ради);

б) Бащук Наталія Миколаївна, секретар міської ради (виконує повноваження з питань запобігання і виявлення корупції в межах чисельності депутатського корпусу);

в) Заіка Сергій Вікторович, здійснює юридичне забезпечення роботи підрозділу.

3.      Юристу міської ради, Заіці С.В.:

3.1. Внести зміни у функціональні обов’язки працівників цього підрозділу;

3.2. Забезпечити інформування суб’єктів декларування Камінь-Каширської міської ради про покладання функцій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції на вище вказаних працівників;

3.3.  Розробити Положення про підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в Камінь-Каширській міській раді.

4.      Бащук Наталії Миколаївні ознайомити членів підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в Камінь-Каширській міській раді з покладеними на них обов’язками.

 

 

Міський голова                                                                                   В.І. Бондар

 

 

Положення

про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції

І. Основні завдання

1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

2.Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

3.Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

4.Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

5.Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

6.Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

ІІ. Основні функції

1.Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

2.Надає іншим структурним підрозділам  органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації та їх окремим працівника, депутатам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

3. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усунення, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівниками пропозиції щодо усунення таких ризиків.

4.Надає допомогу в заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій.

5.У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення або виправленої декларації.

6. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти керівника органу виконавчої влади, депутатів,  підприємства, установи та організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

7. Веде облік працівників органу виконавчої влади до відповідності за вчинення корупційних правопорушень.

8.Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції підприємствами, установами та організаціями спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

9.Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, до вчинення корупційних правопорушень.