Про затвердження цільової програми « Забезпечення сталого розвитку житлово-комунального господарства міської ради у 2018 році»

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 Від 26.12.2017  року №24/9

 

Про затвердження   цільової  програми

« Забезпечення сталого розвитку житлово-комунального господарства

міської ради у 2018 році»

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з  метою забезпечення розвитку житлово-комунального господарства, Камінь-Каширська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити  цільову програму « Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства міської ради у 2018 році»  згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради  періодично надати  звіт про виконання  програми на сесіях міської ради.

3.Фінансові параметри та практичні заходи програми включити в бюджет та програму соціально-економічного розвитку міської ради на 2018 рік.

4.Адміністратору міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                          В.І. Бондар

 

2-20-27

Шворак

власн                                                                            Додаток до рішення 

                                                            міської ради

                                                                                                              від 26.12. 2017 року №24/9

 

 Цільова програма

 Забезпечення сталого розвитку житлово-комунального господарства міської ради у 2018 році

 

                                                                                       1.   ПАСПОРТ

 цільової програми « Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

міської ради у 2018 році»

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Камінь-Каширськаька міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови від

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради,Камінь-Каширське ВУЖКГ

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Камінь-Каширське ВУЖКГ

7.

Учасники програми

Камінь-Каширське ВУЖКГ,

інші підприємства, які залучені на договірних засадах

8.

Мета програми

забезпечення розвитку житлово-комунального господарства, зміцнення матеріальної бази ВУЖКГ, проведення ремонтів об’єктів нерухомого майна, що перебуває  в  комунальній власності

9.

Термін реалізації програми

2018 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

 135,0  тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

 135,0  тис. грн.

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради з питань бюджету та   соціально-економічного розвитку міста, підприємництва, з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства

 

 

 

2. Склад проблеми.

 

                Матеріальна база та фінансовий стан Камінь-Каширського ВУЖКГ, на балансі  якого знаходяться практично всі об’єкти міської комунальної власності, незважаючи на значні виділення коштів міською радою у 2017 році на ці цілі, є слабкими. Це підприємство не може за рахунок коштів, отриманих від власної господарської діяльності, утримувати в належному стані об’єкти міської комунальної власності, а тому необхідно виділяти додаткові кошти із міського бюджету на ці цілі, а також на покращення  його матеріальної бази.

 

 

3. Мета Програми.

 

Головною метою програми є забезпечення розвитку житлово-комунального господарства, зміцнення матеріальної бази ВУЖКГ, проведення ремонтів об’єктів нерухомого майна, що перебуває  в  комунальній власності

               

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Розв’язання проблеми можливе такими способами: .

 

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

№п/п
Заходи
Виконавець
Орієнтовні обсяги фінансування
 грн.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1
 
 
 
 
 
 
 

Придбання  лавок для встановлення їх в центральній частині міста

Міська рада, суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

50 000

Загальний фонд міського бюджету

2

Придбання навісів для встановлення їх на існуючих кладовищах

Міська рада, суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

30 000

Загальний фонд міського бюджету
3

Поточний ремонт даху по вул.Чкалова,11 за умови співфінансування робіт жителями цього будинку в сумі не меншій ніж 40 тис.грн.

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

40 000

Міський бюджет  продаж земель не с/г призначення
4

Благоустрій зупинок громадського транспорту

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

15 000

Міський бюджет
(300тис.грн. продаж земель не с/г призначення, 60 тис.грн. загальний фонд міського бюджету)
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ
135 000
 

 

 

                7. Ресурсне забезпечення Програми.

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017р. планується  фінансування в обсязі   135,0  тис. грн., в тому числі:

-          кошти місцевого бюджету -  135,0  тис. грн.,

-          кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

-          інші кошти – 0 тис. грн.

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

           Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства, з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста, підприємництва, Камінь-Каширське  ВУЖКГ.       Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни, визначені  рішеннями  міської ради .

 

9.  Очікувані результати виконання Програми.

 

Виконання завдань Програми покращить матеріальну базу  Камінь-Каширського ВУЖКГ,забезпечить розвиток житлово-комунального господарства міської ради.

 

 

 

 

    Секретар  ради                                                                                             Н.М.Бащук