Про затвердження цільової програми «Впровадження системи відеоспостереження на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році»

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 Від 26.12.2017  року№24/19

 

Про затвердження   цільової програми «Впровадження системи відеоспостереження

на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році»

 

                        Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою створення умов та необхідної платформи щодо забезпечення  законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях загального користування на території міської ради, Камінь-Каширська міська рада

 

                                                             ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  цільову програму «Впровадження системи відеоспостереження

на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році»  згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради  періодично надати  звіт про виконання цієї програми на сесіях міської ради.

3.Фінансові параметри та практичні заходи цієї програми включити в бюджет та програму соціально-економічного розвитку міської ради на 2018 рік.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

 

 

Міський  голова                                                                                 В.І. Бондар

 

 

 

 

                                                                      

            Додаток до рішення 

                                                                                      міської ради

                                                                                                              від  26.12.2017 року № 24/19

Цільова програма

«Впровадження системи відеоспостереження

на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році»

 

                                                                  1.                  ПАСПОРТ

 цільової програми «Впровадження системи відеоспостереження

на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році»

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Камінь-Каширськаька міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови від

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Камінь-Каширська міська рада

7.

Учасники програми

Камінь-Каширська міська рада,суб’єкти господарювання, які залучені на договірних засадах

8.

Мета програми

підвищення рівня благоустрою міста, покращення роботи щодо забезпечення громадського порядку, профілактики злочинності та боротьби з нею, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян .

 

9.

Термін реалізації програми

2018 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

 199,0тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

 199,0 тис. грн.

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради з питань бюджету та   соціально-економічного розвитку міста,підприємництва,з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства

 

2. Загальні положення

2.1 Обгрунтування необхідності розробки Програми

     Програма розроблена з метою підвищення рівня благоустрою міста, покращення роботи щодо забезпечення громадського порядку, профілактики злочинності та боротьби з нею, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян . Впровадження Програми посилить взаємодію органу місцевого самоврядування з місцевим відділом поліції у протидії з усіма формами злочинності виключно в інтересах громади міської ради..

     Переважна більшість злочинів, що скоєні в громадських місцях, залишаються нерозкритими. Програма матиме значний економічний та соціальний ефекти.

     Програмою передбачено влаштування системи відеоспостереження на території Камінь-Каширськорї міської ради та обладнання пульту управління Системою.

2.2 Нормативно-правова база розроблення Програми

     Програма розроблена з урахуванням вимог Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів” та інших нормативно-правових актів.

3.  Мета Програми

    Створення умов та необхідної платформи щодо  підвищення рівня благоустрою міськоъ ради, покращення роботи щодо забезпечення громадського порядку, профілактики злочинності та боротьби з нею, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян . 

 

4. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

 

5. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

№п/п

Заходи

Виконавець

Орієнтовні обсяги фінансування

тис. грн.

Джерело фінансування

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення систем відеонагляду на території міської ради

Міська рада, суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

199 000

Загальний фонд міського бюджету

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

199 000

 

 

 

 

                6. Ресурсне забезпечення Програми.

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018р. планується  фінансування в обсязі  199,0  тис. грн., в тому числі:

-          кошти місцевого бюджету -    199,0  тис. грн.,

-          кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

-          інші кошти – 0 тис. грн.

 

7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства, з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста, підприємництва  .  Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни визначені  рішеннями  міської ради .

8.  Очікувані результати виконання Програми:

 

- підвищення рівня безпеки громадських місць, об’єктів благоустрою;

- покращення криміногенної обстановки;

-зменшення кількості злочинів, скоєних з метою пошкодження комунального майна міста;

- підвищення рівня реагування у випадку скоєння злочинів та збільшення кількості розкритих злочинів;

- попередження скоєння дрібних злочинів, таких як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами та інших діянь.

     Реалізація Програми дозволить покращити охорону громадського порядку на територыъ мыськоъ ради ,здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів.

     Дані Системи відеоспостереження будуть відкриті для органів правопорядку та для всіх зацікавлених осіб, які можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств, організацій, торгових закладів, автостоянок, інших місць масового скупчення людей.

     Таким чином, Програма вигідна і для міста і для правоохоронних органів як певна запорука забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів міської інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

   

 Секретар міської ради                                                                                               Н.М.Бащук