Про затвердження цільової програми «Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій Камінь-Каширської міської ради у 2018 році »

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 Від 26.12.2017  року№24/ 6

 

Про затвердження  цільової програми «Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій Камінь-Каширської міської ради у 2018 році »

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій міської ради, Камінь-Каширська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  цільову програму «Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій Камінь-Каширської міської ради у 2018 році »  згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради періодично надавати  звіти про хід виконання програми на сесіях міської ради.

              3.Фінансові параметри та практичні заходи програми  включити в бюджет та програму соціально-економічного розвитку Камінь-Каширської міської ради на 2018 рік.

             4.Адміністратору міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті міської ради.

             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

      

 

 

                                        

 Міський голова                                                                          Бондар В.І.

 

2-20-27

Шворак

                                                                           

 

                                                                                                                                                Додаток

                                                                                                        до рішення  міської ради   

                                                                                                     від  26.12. 2017 року №24/6                                                

                     

 

Цільова програма

                               

Покращення функціонування Центру обслуговування платників Камінь-Каширського відділення  Ковельської об’єднаної  державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області на 2016-2017 роки

  1. ПАСПОРТ

 

Програми «Покращення функціонування Центру обслуговування платників Камінь-Каширського відділення  Ковельської об’єднаної  державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області на 2016-2017 роки»

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Камінь-Каширська міська рада

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

3.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

4.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради

5.

Учасники програми

Ковельська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області, Камінь-Каширська міська рада.

 

6.

Термін реалізації програми

2016-2017

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

40,0 тис.грн.

            у тому числі:

7.1.

Коштів міського бюджету

40,0 тис.грн.

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                        до рішення  міської ради   

                                                                                                     від  26.12. 2017 року №24/6                                                 

                     

                      Цільова програма

                               

Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій Камінь-Каширської міської ради у 2018 році

 

1. ПАСПОРТ

 цільової програми   «Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації територій Камінь-Каширської міської ради у 2018 році »

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Камінь-Каширська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови від 

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Міська рада

7.

Учасники програми

Міська рада, виконавці робіт,залучені на договірних засадах

 

 

8.

Мета програми

 виготовлення містобудівної та землевпорядної документації окремих територій Камінь-Каширської міської ради

9.

Термін реалізації програми

2018 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

  550,0  тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

  550,0   тис. грн

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва

 

2. Склад проблеми.

 

На значні території міської ради не виготовлено містобудівної та землевпорядної документації, а отже їх неможливо розпочинати освоювати міською радою .

 

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

 

Аналіз внутрішніх  чинників

СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)

- наявність   підприємств різних форм власності  спроможних виконувати роботи з реалізації Програми;

  - наявність потрібної матеріально-технічної бази  цих підприємств.

 

СЛАБКІ СТОРОНИ (W)

- недостатня кваліфікація персоналу ;

 

Аналіз зовнішніх чинників

МОЖЛИВОСТІ (O)

- використання позабюджетних коштів.

 

 ЗАГРОЗИ (T)

- недостатність бюджетного фінансування;

- непідконтрольні чинники:

 зміни в податковому та бюджетному законодавстві.

 

 

3. Мета Програми.

 

            Головною метою Програми є реалізація основних заходів, спрямованих  на виготовлення містобудівної та землевпорядної документації  окремих територій Камінь-Каширської міської ради

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

            Основними завданнями Програми є:

            1.Виготовлення містобудівної документації окремих територій міської ради.

            2. Виготовлення землевпорядної документації окремих територій міської ради.

                

 

            Програма реалізується за такими напрямками:

1.Виготовлення містобудівної документації окремих територій міської ради           2.Виготовлення землевпорядної документації на окремі вільні від забудови земельні ділянки з метою продажу їх на земельних торгах.

           

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

 

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

№п/п
Заходи
Виконавець
Орієнтовні обсяги фінансування
тис. грн.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1
 
 
 
 
 
 
 

 Виготовлення генеральних планів сіл Олексіївка, Підцир’я та м.Каменя-Каширського

Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах.

300 000

Загальний фонд міського бюджету

2

Підготовка земельних ділянок не сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу їх або продажу прав на їх на земельних торгах    

 

Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах.

50 000

Продаж земель не с/г призначення
3

Розроблення детальних планів територій та іншої містобудівної документації

Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

200 000

Загальний фонд мыського бюджету
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ
550 000
 

 

7. Ресурсне забезпечення Програми

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018р. планується  фінансування в обсязі   550,0 тис. грн., в тому числі:

-          кошти місцевого бюджету – 550,0 тис. грн.,

-          кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

-          інші кошти - 0 тис. грн.

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

 

            Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства, з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста, підприємництва  .

            Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни, визначені  рішеннями  міської ради.

 

9.  Очікувані результати виконання Програми.

 

В результаті виконання заходів Програми буде виготовлено землевпорядну та містобудівну документацію на  окремі території міської ради .

 Виконання програми дасть змогу:

-          збільшити надходження до міського бюджету у результаті продажу вільних від забудови земельних ділянок на земельних торгах або продажу прав на них;

-          надавати безкоштовно у власність земельні ділянки громадянам, які цього потребують, для будівництва індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                           Н.М.Бащук