Про затвердження цільової програми «Поточний ремонт,очищення меліоративних , водовідвідних каналів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році »

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

 

 Від 21.12. 2018  року №34/8

 

Про затвердження  цільової програми «Поточний ремонт,очищення

меліоративних , водовідвідних каналів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ

на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році »

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації основних заходів, спрямованих на водопониження територій міської ради у  , Камінь-Каширська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  цільову програму  «Поточний ремонт,очищення меліоративних , водовідвідних каналів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році » згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради періодично надавати  звіти про хід виконання цієї програми на сесіях міської ради.

              3.Фінансові параметри та практичні заходи цієї програми  включити в бюджет  Камінь-Каширської міської ради на 2019 рік.

             4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

      

 

 

 

 

 

                                        

        Міський голова                                                                                          В.І. Бондар

Пі

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                        до рішення  міської ради   

                                                                                                     від  21.12. 2018 року  №34/__                                                

         

                      Цільова програма

                               

Поточний ремонт,очищення меліоративних, водовідвідних каналів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році

1. ПАСПОРТ

 цільової програми   «Поточнийний ремонт,очищення меліоративних, водовідвідних каналів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році »

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Камінь-Каширська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради,Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Міська рада

7.

Учасники програми

Міська рада, Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства ,виконавці робіт,залучені на договірних засадах

 

8.

Мета програми

Реалізація основних заходів, спрямованих  на:

-водопониження територій міської ради  шляхом проведення  поточного ремонту,очищення  існуючих меліоративних , водовідвідних каналів ;                           - ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.

9.

Термін реалізації програми

2019 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

   59,0 тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

   59,0  тис. грн

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва

 

2. Склад проблеми.

 

Значні території міської ради, в тому числі і житлові масиви, підтоплюються грунтовими та дощовими водами,що ускладнює   їх використання населенням за прямим цільовим призначенням. Для пониження рівня стояння грунтових вод та відведення дощових вод з цих територій необхідно  ремонтувати або очищувати від мулу та рослинності  існуючі  водовідвідні та меліоративні канали.

 

3. Мета Програми.

 

            Головною метою Програми є реалізація основних заходів, спрямованих  на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та водопониження територій міської ради  шляхом проведення поточного ремонту,очищення  існуючих меліоративних та водовідвідних каналів

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

            Основними завданнями Програми є:

            1. Забезпечення сталого функціонування  існуючих меліоративних та водовідвідних    

                каналів на території міської ради.

            2. Ремонт та очищення  існуючих меліоративних та водовідвідних

                каналів.

            3.Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.                

            Програма реалізується за такими напрямками:

1.Обслуговування та очищення  існуючих меліоративних та водовідвідних каналів на території міської ради. 

            2. Поточний ремонт існуючих меліоративних та водовідвідних каналів на

             території міської ради.

            3.Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

           

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2019 рік.

 

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження  цільової програми «Поточний ремонт,очищення

меліоративних , водовідвідних каналів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ

на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році »

 

№п/п
Заходи
Виконавець
Орієнтовні обсяги фінансування
грн.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1
 
 
 
 
 
 
 

Боротьба з шкідливою дією вод(винесення водоохоронних зон в натуру,упорядкування джерел,очищення русел від дерев та іншої рослинності),очищення стічних скидних і дренажних вод з меліоративних систем та поліпшення їх якості, поточний ремонт існуючих меліоративних та водовідвідних каналів на

території міської ради.

 

Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах.

50000

Загальний фонд міського бюджету

2

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах.

9000

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря СДЗ

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ
59000
 

 

7. Ресурсне забезпечення Програми

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019р. планується  фінансування в обсязі 59,0 тис. грн., в тому числі:

  • кошти місцевого бюджету – 59,0 тис. грн.,
  • кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,
  • інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

 

            Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва , Камінь-Каширське  ВУЖКГ .

            Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни визначені  рішеннями  міської ради .

9.  Очікувані результати виконання Програми.

 

В результаті виконання заходів Програми буде досягнуто пониження рівня стояння грунтових вод на окремих територіях міської ради..

 Виконання програми дасть змогу:

  • забезпечити запобігання підтоплення окремих територій  міської ради;
  • забезпечити ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                          Н.М.Бащук