Про затвердження цільової програми «Капітальний та поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році»

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

 

 Від 21.12. 2018  року №34/7

 

Про затвердження   цільової програми «Капітальний  та

поточний ремонт  водопровідної та каналізаційної мережі

на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році»

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з  метою підвищення надійності експлуатації існуючих та  водогонів, каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків,забезпечення населення питною водою належної якості, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод, Камінь-Каширська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити  цільову програму «Капітальний  та поточний ремонт  водопровідної та            каналізаційної мережі на території Камінь-Каширської

міської ради у 2019 році»  згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради  періодично надати  звіт про виконання цієї програми на сесіях міської ради.

3.Фінансові параметри та практичні заходи цієї програми включити в бюджет міської ради на 2019 рік.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                            В.І. Бондар

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                  

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням        

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток до рішення  

                                                                                 міської ради

                                                                                  від   21.12. 2018 року № 34/7

 Цільова програма

Капітальний  та поточний ремонт  водопровідної та     каналізаційної мережі на території Камінь-Каширської   міської ради у  2019 році

 

                                                                 1. ПАСПОРТ

 цільової програми «Капітальний  та поточний ремонт  водопровідної та     каналізаційної мережі на території Камінь-Каширської   міської ради у 2019 році»

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Камінь-Каширськаька міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови  

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради,Камінь-Каширське ВУЖКГ

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Камінь-Каширське ВУЖКГ

7.

Учасники програми

Камінь-Каширське ВУЖКГ,

інші підприємства, які залучені на договірних засадах

8.

Мета програми

підвищення надійності експлуатації існуючих  водогонів, каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків,забезпечення населення питною водою належної якості, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод

9.

Термін реалізації програми

2019 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

  639,0тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

  639,0тис. грн.

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради з питань бюджету та   соціально-економічного розвитку міста,підприємництва,з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства

 

2. Склад проблеми.

 

            Система господарсько-побутової каналізації м. Каменя-Каширського складається із каналізаційної мережі, самопливних колекторів, 4-ох каналізаційних насосних станцій , напірних трубопроводів,очисних споруд. Система водопостачання м. Каменя-Каширського складається із центрального водозабору, що розміщений в кінці вул..Перше Травня (артезіанська вода з шести свердловин подається в резервуари чистої води,станція другого підйому з резервуарів по водопроводах подає питну воду споживачам) ,двох артезіанських свердловин з водонапірними баштами по вул..Неродів та вул..Шевченка ,системи водопроводів різного діаметру .

                Місто розділене на чотири басейни каналізування. Три басейни обслуговуються каналізаційно-насосними станціями , які розміщені по вул..Шевченка (територія центральної районної лікарні),вул..Коніщука(біля дошкільного навчального закладу №4

«Світлячок»), вул.Воля(територія ВПТУ-4) та перекачують стічні води у центральну каналізаційно-насосну станцію(вул..Перше Травня) четвертого басейна каналізування. Від центральної каналізаційно-насосної станції стічні води по новому напірному колектору,який має дві гілки, поступають на каналізаційні очисні споруди. Вся  система каналізування міста обслуговуються комунальним підприємством Камінь-Каширське виробниче управління житлово-комунального господарства. Після очисних споруд очищені стоки скидаються по меліоративних каналах у річку Цир.

Самопливні каналізаційні колектори в усіх басейнах каналізування побудовані в кінці 80-х-початку 90-х років 20-го століття. Від надійної роботи колекторів залежить функціонування системи водовідведення в місті .

Більша половина  території житлової забудови м.Каменя-Каширського не охоплена централізованим водопостачанням , а тому населення змушене споживати питну воду,що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам( з шахтних та трубчатих колодязів).

Більша половина  території житлової забудови м.Каменя-Каширського не охоплена централізованим водовідведенням , а тому значна частина каналізаційних стоків із приватних домогосподарств скидається неочищеною  в меліоративні канали та річку Цир.

Наразі гостро стоїть проблема капітального та поточних ремонтів існуючих мереж водопостачання та каналізації в житлових зонах,які не мають таких мереж,а також  катастрофічно зношеного стану трубопроводів. І з кожним роком все актуальнішим стає питання зростання екологічної небезпеки системи водовідведення міста.

.

 

3. Мета Програми.

 

Головною метою програми є підвищення надійності експлуатації існуючих та будівництво нових водогонів, каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків,забезпечення населення питною водою належної якості, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод.

           

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Розв’язання проблеми можливе такими способами: будівництво нових,заміна зношених мереж водопостачання та каналізації або їх ремонт.

В свою чергу застосовування відкритих (траншейних) способів ремонту трубопроводів не в змозі виправити ситуацію у зв’язку з виконанням великого обсягу земляних робіт, перекриттям транспортних потоків, руйнуванням і відновленням дорожніх покриттів, пошкодженням зелених насаджень і т.д.

У цьому випадку використання безтраншейних технологій при капітальному ремонті та реконструкції комунікацій є єдино можливим виходом з надзвичайних ситуацій. Відновлення зношених колекторів можливе «закритим» способом (санацією) шляхом затягування в існуючий колектор поліетиленової труби .

 

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2019 рік.

 

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

 

№п/п
Заходи
Виконавець
Орієнтовні обсяги фінансування
грн.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1
Виговлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт очисних споруд
Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах.
100000
Загальний фонд міського бюджету
2
Роботи ,необхідні для виготовлення  Камінь-Каширським ВУЖКГ дозволу на  користування надрами 
Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах
199000
Загальний фонд міського бюджету
3

Капітальний ремонт  господарсько-фекальної каналізації по пров.Ювілейний за умови виготовленння проектно-кошторисної документації жителями цього провулку

 
Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах
260000
Загальний фонд міського бюджету
4

Очищення мереж централізованого водовідведення

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах
80000
Загальний фонд міського бюджету
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ
       639000
 

 

            7. Ресурсне забезпечення Програми.

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019р. планується  фінансування в обсязі 639,0  тис. грн., в тому числі:

  • кошти місцевого бюджету – 639,0  тис. грн.,
  • кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,
  • інші кошти – 0 тис. грн.

 

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва , Камінь-Каширське  ВУЖКГ .          Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни визначені  рішеннями  міської ради .

9.  Очікувані результати виконання Програми.

 

Виконання завдань Програми сприятимуть підвищенню надійності експлуатації існуючих систем водопостачання та каналізації , підключення нових кварталів  житлової забудови до централізованого водопостачання та каналізації, запобіганню негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Секретар міської ради                                                                                        Н.М.Бащук