Про затвердження цільової програми «Капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році »

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

 

 Від 21.12. 2018  року №34/9

 

Про затвердження  цільової програми «Капітальний та поточний ремонт,

експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території

Камінь-Каширської міської ради у 2019 році »

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації основних заходів, спрямованих на поліпшення освітлюваності територій міської ради у темний період доби , Камінь-Каширська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  цільову програму «Капітальний та поточний ремонт,експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році» згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради періодично надавати  звіти про хід виконання цієї програми на сесіях міської ради.

              3.Фінансові параметри та практичні заходи цієї програми  включити в бюджет  Камінь-Каширської міської ради на 2019 рік.

             4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

                   

 

 

 

 

                           

        Міський голова                                                 В.І. Бондар

Пі

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                        до рішення  міської ради   

                                                                                         від   21.12. 2018 року  № 34/9                                                 

         

                      Цільова програма

                               

Капітальний та поточний ремонт,експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році

 

1. ПАСПОРТ

 цільової програми «Капітальний та поточний ремонт,експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території Камінь-Каширської міської ради у 2019 році»

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Камінь-Каширська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови   

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради,Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Міська рада, Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства

7.

Учасники програми

Міська рада, Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства ,виконавці робіт,залучені на договірних засадах

 

 

8.

Мета програми

Реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення освітлюваності територій міської ради у темний період доби  шляхом  капітальних та поточних ремонтів,експлуатаційному утриманні існуючих ліній вуличного освітлення,в тому числі і встановлення на існуючих лініях вуличного освітлення додаткових ліхтарів та заміна енергоємних ліхтарів старого типу на енергозберігаючі

9.

Термін реалізації програми

2019 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

    385,0тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

    385,0тис. грн

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва

 

 

2. Склад проблеми.

 

У зв’язку з проблемами енергопостачання за останні роки дуже гостро постало питання зовнішнього освітлення населених пунктів Камінь-Каширської міської ради. Освітлювальні прилади, які експлуатуються, не відповідають технічному рівню сучасного освітлювального обладнання і світловіддача їх дуже низька.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, незадовільний  технічний стан та низькі експлуатаційні характеристики мереж зовнішнього освітлення, з метою зниження рівня аварійності на дорогах та покращення умов благоустрою стала нагальною потреба у відновленні  існуючих систем зовнішнього освітлення та будівництву нових.

 

3. Мета Програми.

 

            Головною метою Програми є створення безпечних та комфортних  умов руху по вуличній-дорожній мережі міста та прилеглих сіл шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження для зменшення обсягів енергоспоживання.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

            Основними завданнями Програми є:

            1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення   

              населених пунктів міської ради.

            2. Відновлення системи зовнішнього освітлення населених пунктів міської ради.

 

            Програма реалізується за такими напрямками:

            1. Технічне обслуговування(експлуатаційне утримання) та поточний ремонт мереж

               зовнішнього освітлення.   

            2.Капітальний ремонт існуючих  мереж зовнішнього

              освітлення з використанням ламп з        покращеними показниками світловіддачі,

              влаштуванням та заміною опор, заміною          певних ділянок повітряних та

              кабельних ліній електромережі, заміною обладнання (автоматики та

              пускорегулюючої апаратури), встановлення  сучасних приладів  обліку

              електроенергії , тощо.

           

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2019 рік.

 

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

№п/п
Заходи
Виконавець
Орієнтовні обсяги фінансування
грн.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1
 
 
 
 
 
 
 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт  ліній зовнішнього(вуличного) освітлення населених пунктів Камінь-Каширської міської ради

 

 

Міська рада,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах.

     40000

Загальний фонд міського бюджету

2

Експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення населених пунктів Камінь-Каширської міської ради

Міська рада, суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

      100000

Загальний фонд міського бюджету

3

Придбання ліхтарів вуличного освітлення,кріплень та запчастин до них,енергозберігаючих ламп,реле часу,кабелів.

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

50000

Загальний фонд міського бюджету

4

Поточний ремонт  ліній вуличного освітлення населених пунктів Камінь-Каширської міської ради

Міська рада  , суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

195000

Загальний фонд міського бюджету

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ
      385000
 

 

7. Ресурсне забезпечення Програми

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017р. планується  фінансування в обсязі 385,0 тис. грн., в тому числі:

  • кошти місцевого бюджету – 385,0 тис. грн.,
  • кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,
  • інші кошти - 0 тис. грн.

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

 

            Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва , Камінь-Каширське  ВУЖКГ .

                Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни визначені  рішеннями  міської ради .

 

9.  Очікувані результати виконання Програми.

 

В результаті виконання заходів Програми буде досягнуто рівень освітлення вулиць  відповідно до санітарних норм, що позитивно вплине на дорожнього-транспортну ситуацію в населених пунктах міської ради та створить сприятливі умови для покращення криміногенної ситуації.

 Виконання програми дасть змогу:

  • забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху;
  • зменшити рівень аварійності на дорогах міста  та сіл.
  • зменшити до мінімального рівня витрати і втрати при наданні послуг зовнішнього освітлення;
  • знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;
  • поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                  Н.М.Бащук