Про затвердження цільової програми «Капітальний ремонт, очищення меліоративних та водовідвідних каналів на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році »

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 Від 26.12.2017  року№24/5

 

Про затвердження  цільової програми «Капітальний ремонт, очищення меліоративних та водовідвідних каналів на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році »

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації основних заходів, спрямованих на водопониження територій міської ради, Камінь-Каширська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  цільову програму  «Капітальний ремонт, очищення меліоративних та водовідвідних каналів на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році » згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради періодично надавати  звіти про хід виконання програми на сесіях міської ради.

              3.Фінансові параметри та практичні заходи програми  включити в бюджет та програму соціально-економічного розвитку Камінь-Каширської міської ради на 2018 рік.

             4.Адміністратору міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті міської ради.

             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

     

 

 

 

 Міський голова                                                                    Бондар В.І.

                                                                               

2-20-27

Шворак

 

                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                                           до рішення  міської ради   

                                                                                                     від  26.12. 2017 року №24/4                                                

                            

                      Цільова програма

                               

Капітальний ремонт, очищення меліоративних та водовідвідних каналів на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році

 

 

1. ПАСПОРТ

 цільової програми   «Капітальний ремонт,очищення меліоративних та водовідвідних каналів на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році »

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Камінь-Каширська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови від 

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради,Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Міська рада

7.

Учасники програми

Міська рада, Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства, виконавці робіт, залучені на договірних засадах

 

 

8.

Мета програми

Реалізація основних заходів, спрямованих  на водопониження територій міської ради  шляхом проведення капітального ремонту та очищення  існуючих меліоративних та водовідвідних каналів

9.

Термін реалізації програми

2018 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

  60,0  тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

 60,0  тис. грн

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства, з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста, підприємництва

 

2. Склад проблеми.

 

Значні території міської ради, в тому числі і житлові масиви, підтоплюються грунтовими та дощовими водами, що ускладнює   їх використання населенням за прямим цільовим призначенням. Для пониження рівня стояння грунтових вод та відведення дощових вод з цих територій необхідно влаштовувати нові(там де їх нема) або капітально ремонтувати або очищувати від мулу та рослинності існуючі  водовідвідні та меліоративні канали.

 

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

 

Аналіз внутрішніх  чинників

СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)

- наявність міських  підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних виконувати роботи з реалізації Програми;

  - наявність потрібної матеріально-технічної бази  цих підприємств.

 

СЛАБКІ СТОРОНИ (W)

- недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу ;

 

Аналіз зовнішніх чинників

МОЖЛИВОСТІ (O)

- використання позабюджетних коштів.

 

 ЗАГРОЗИ (T)

- недостатність бюджетного фінансування;

- непідконтрольні чинники:

збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві.

 

 

3. Мета Програми.

 

                Головною метою Програми є реалізація основних заходів, спрямованих  на водопониження територій міської ради  шляхом проведення капітального ремонту та очищення  існуючих меліоративних та водовідвідних каналів

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

                Основними завданнями Програми є:

                1. Забезпечення сталого функціонування  існуючих меліоративних та водовідвідних    

                каналів на території міської ради.

                2. Капітального ремонт та очищення  існуючих меліоративних та водовідвідних

                каналів.                 

 

                Програма реалізується за такими напрямками:

1.Обслуговування та очищення  існуючих меліоративних та водовідвідних каналів на території міської ради. 

                2. Капітальний ремонт існуючих меліоративних та водовідвідних каналів на

             території міської ради.

               

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

 

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

№п/п
Заходи
Виконавець
Орієнтовні обсяги фінансування
тис. грн.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1
 
 
 
 
 
 
 

Поточний ремонт системи відведення дощових  та грунтових вод присадибних земельних ділянок по вул.Поліська та вул.Польова

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

60 000

Загальний фонд міського бюджету

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ
60 000
 

 

7. Ресурсне забезпечення Програми

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018р. планується  фінансування в обсязі  60,0 тис. грн., в тому числі:

-          кошти місцевого бюджету – 60,0 тис. грн.,

-          кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

-          інші кошти - 0 тис. грн.

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

 

            Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства, з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста, підприємництва , Камінь-Каширське  ВУЖКГ .

                Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни, визначені  рішеннями  міської ради .

 

9.  Очікувані результати виконання Програми.

 

В результаті виконання заходів Програми буде досягнуто пониження рівня стояння грунтових вод на окремих територіях міської ради..

 Виконання програми дасть змогу:

-          забезпечити запобігання підтоплення окремих територій  міської ради.

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                                                                 Н.М.Бащук