Про затвердження цільової програми «Будівництво, капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році »

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 Від 26.12.2017  року№24/ 7

 

Про затвердження  цільової програми «Будівництво, капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році »

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації основних заходів, спрямованих на поліпшення освітлюваності територій міської ради у темний період доби, Камінь-Каширська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  цільову програму «Будівництво,капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році» згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради періодично надавати  звіти про хід виконання  програми на сесіях міської ради.

              3.Фінансові параметри та практичні заходи програми  включити в бюджет та програму соціально-економічного розвитку Камінь-Каширської міської ради на 2018 рік.

             4.Адміністратору міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті міської ради..

             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

                                      

 Міський голова                                                                  Бондар В.І.

 

 

2-20-27

Шворак

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                    Додаток

                                                                                                                                                                 до     рішення  міської ради   

                                                                                         від   26.12. 2017 року №24/7                                                 

                     

                      Цільова програма

                               

Будівництво,капітальний та поточний ремонт,експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році

 

 

1. ПАСПОРТ

 цільової програми «Будівництво,капітальний та поточний ремонт,експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення на території Камінь-Каширської міської ради у 2018 році»

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Камінь-Каширська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови від 

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради,Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Міська рада, Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства

7.

Учасники програми

Міська рада, Камінь-Каширське виробниче  управління житлово-комунального господарства ,виконавці робіт,залучені на договірних засадах

 

 

8.

Мета програми

Реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення освітлюваності територій міської ради у темний період доби  шляхом будівництва нових, капітального та поточного ремонтів,експлуатаційного утриманні існуючих ліній вуличного освітлення,в тому числі і встановлення на існуючих лініях вуличного освітлення додаткових ліхтарів та заміна енергоємних ліхтарів старого типу на енергозберігаючі

9.

Термін реалізації програми

2018 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

 220,0 тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

  220,0   тис. грн

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва

 

2. Склад проблеми.

 

У зв’язку з проблемами енергопостачання за останні роки дуже гостро постало питання зовнішнього освітлення міста. Освітлювальні прилади, які експлуатуються, не відповідають технічному рівню сучасного освітлювального обладнання і світловіддача їх дуже низька.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, незадовільний  технічний стан та низькі експлуатаційні характеристики мереж зовнішнього освітлення, з метою зниження рівня аварійності на дорогах та покращення умов благоустрою, стала нагальною потреба у відновленні  існуючих систем зовнішнього освітлення та будівництва нових.

 

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

 

Аналіз внутрішніх  чинників

СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)

- наявність міських  підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних виконувати роботи з реалізації Програми;

  - наявність потрібної матеріально-технічної бази  цих підприємств.

 

СЛАБКІ СТОРОНИ (W)

- недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу в експлуатації новітніх технічних засобів;

 

Аналіз зовнішніх чинників

МОЖЛИВОСТІ (O)

- використання позабюджетних коштів.

 

 ЗАГРОЗИ (T)

- недостатність бюджетного фінансування;

- непідконтрольні чинники:

збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві.

 

 

 

3. Мета Програми.

 

            Головною метою Програми є створення безпечних та комфортних  умов руху по вуличній-дорожній мережі міста та прилеглих сіл шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження для зменшення обсягів енергоспоживання.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

            Основними завданнями Програми є:

            1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення   

              населених пунктів міської ради.

            2. Відновлення системи зовнішнього освітлення населених пунктів міської ради.

 

            Програма реалізується за такими напрямками:

            1. Технічне обслуговування(експлуатаційне утримання) та поточний ремонт мереж

               зовнішнього освітлення.  

            2.Капітальний ремонт існуючих та будівництво нових мереж зовнішнього

              освітлення з використанням ламп з        покращеними показниками світловіддачі,

              влаштуванням та заміною опор, заміною          певних ділянок повітряних та

              кабельних ліній електромережі, заміною обладнання (автоматики та

              пускорегулюючої апаратури), встановлення  сучасних приладів  обліку

              електроенергії , тощо.

           

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

 

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

№п/п
Заходи
Виконавець
Орієнтовні обсяги фінансування
тис. грн.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1
 
 
 
 
 
 
 

Придбання ліхтарів вуличного освітлення,кріплень та запчастин до них,енергозберігаючих ламп,реле часу

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах.

100 000

Загальний фонд міського бюджету
2

Поточний ремонт та експлуатаційне утримання ліній вуличного освітлення

Міська рада, суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

120 000

Загальний фонд міського бюджету
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ
220 000
 

 

7. Ресурсне забезпечення Програми

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018р. планується  фінансування в обсязі   220,0 тис. грн., в тому числі:

-          кошти місцевого бюджету – 220,0 тис. грн.,

-          кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

-          інші кошти - 0 тис. грн.

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

 

            Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства,з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста,підприємництва , Камінь-Каширське  ВУЖКГ .

            Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни, визначені  рішеннями  міської ради .

 

 

9.  Очікувані результати виконання Програми.

 

В результаті виконання заходів Програми буде досягнуто рівень освітлення вулиць  відповідно до санітарних норм, що позитивно вплине на дорожньо-транспортну ситуацію в населених пунктах міської ради та створить сприятливі умови для покращення криміногенної ситуації.

 Виконання програми дасть змогу:

-          забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху;

-          зменшити рівень аварійності на дорогах міста  та сіл.

-          зменшити до мінімального рівня витрати і втрати при наданні послуг зовнішнього освітлення;

-          знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

-          поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення.

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                          Н.М.Бащук