Про затвердження цільової програми «Будівництво, капітальний та поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі на території Камінь-Каширської міської ради на 2018 рік»

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 Від 26.12.2017  року№24/4

 

Про затвердження   цільової

програми «Будівництво, капітальний  та

поточний ремонт  водопровідної та каналізаційної

мережі на території Камінь-Каширської

міської ради на 2018 рік»

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з  метою підвищення надійності експлуатації існуючих та будівництва нових водогонів, каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків, забезпечення населення питною водою належної якості, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод, Камінь-Каширська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити  цільову програму «Будівництво,капітальний  та поточний ремонт  водопровідної та         каналізаційної мережі на території Камінь-Каширської міської ради на 2018 рік»  згідно додатку.

2. Виконавчому комітету міської ради  періодично надати  звіт про виконання  програми на сесіях міської ради.

3.Фінансові параметри та практичні заходи програми включити в бюджет та програму соціально-економічного розвитку міської ради на 2018 рік.

4.Адміністратору міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шворака М.І.

 

 

 

Міський  голова                                                          В.І. Бондар

 

2-20-47

Шворак

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              Додаток до рішення  

                                                                                      міської ради

                                                                              від  26.12. 2017 року №24_____

 Цільова програма

Будівництво, капітальний  та поточний ремонт  водопровідної та каналізаційної мережі на території Камінь-Каширської   міської ради на 2018 рік

 

                                                                                       1.    ПАСПОРТ

 цільової програми «Будівництво,капітальний  та поточний ремонт  водопровідної та              каналізаційної мережі на території Камінь-Каширської   міської ради на 2018 рік»

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Камінь-Каширськаька міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови від

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

4.

Співрозробники програми

Постійні комісії міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет міської ради,Камінь-Каширське ВУЖКГ

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Камінь-Каширське ВУЖКГ

7.

Учасники програми

Камінь-Каширське ВУЖКГ,

інші підприємства, які залучені на договірних засадах

8.

Мета програми

підвищення надійності експлуатації існуючих та будівництво нових водогонів, каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків,забезпечення населення питною водою належної якості, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод

9.

Термін реалізації програми

2018 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

471,0тис. грн.

 

кошти  міського бюджету

471,0 тис. грн.

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Перший заступник міського голови,постійні комісії міської ради з питань бюджету та   соціально-економічного розвитку міста,підприємництва,з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства

 

2. Склад проблеми.

 

                Система господарсько-побутової каналізації м. Каменя-Каширського складається із каналізаційної мережі, самопливних колекторів, 4-ох каналізаційних насосних станцій, напірних трубопроводів, очисних споруд .

            Система водопостачання м. Каменя-Каширського складається із центрального водозабору, що розміщений в кінці вул. Перше Травня (артезіанська вода з шести свердловин подається в резервуари чистої води, станція другого підйому з резервуарів по водопроводах подає питну воду споживачам), двох артезіанських свердловин з водонапірними баштами по вул..Неродів та вул..Шевченка, системи водопроводів різного діаметру .

                Місто розділене на чотири басейни каналізування. Три басейни обслуговуються каналізаційно-насосними станціями, які розміщені по вул..Шевченка (територія центральної районної лікарні), вул.Коніщука (біля дошкільного навчального закладу №4

«Світлячок»), вул.Воля(територія ВПТУ-4) та перекачують стічні води у центральну каналізаційно-насосну станцію (вул..Перше Травня) четвертого басейна каналізування. Від центральної каналізаційно-насосної станції стічні води по новому напірному колектору, який має дві гілки, поступають на каналізаційні очисні споруди. Вся  система каналізування міста обслуговуються комунальним підприємством Камінь-Каширське виробниче управління житлово-комунального господарства. Після очисних споруд очищені стоки скидаються по меліоративних каналах у річку Цир.

Самопливні каналізаційні колектори в усіх басейнах каналізування побудовані в кінці 80-х-початку 90-х років 20-го століття. Від надійної роботи колекторів залежить функціонування системи водовідведення в місті .

Більша половина  території житлової забудови м.Каменя-Каширського не охоплена централізованим водопостачанням , а тому населення змушене споживати питну воду, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам( з шахтних та трубчатих колодязів).

Більша половина  території житлової забудови м.Каменя-Каширського не охоплена централізованим водовідведенням, а тому значна частина каналізаційних стоків із приватних домогосподарств скидається неочищеною  в меліоративні канали та річку Цир.

Наразі гостро стоїть проблема будівництва нових мереж водопостачання та каналізації в житлових зонах, які не мають таких мереж, а також  катастрофічно зношеного стану трубопроводів. І з кожним роком все актуальнішим стає питання зростання екологічної небезпеки системи водовідведення міста.

 

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

 

Аналіз

внутрішніх 

чинників

СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)

- наявність міських  підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних кваліфіковано виконувати роботи з капітального ремонту трубопроводів;

 - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу;

 - наявність потрібної матеріально-технічної бази  цих підприємств;

 

СЛАБКІ СТОРОНИ (W)

- подальше неконтрольоване руйнування систем водопостачання та каналізації;

- відсутність у міських підприємств обладнання та досвіду проведення санації колекторів великого діаметру.

Аналіз зовнішніх чинників

МОЖЛИВОСТІ (O)

- використання позабюджетних коштів.

 

 ЗАГРОЗИ (T)

- недостатність бюджетного фінансування;

- непідконтрольні чинники:

збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві.

 

 

3. Мета Програми.

Головною метою програми є підвищення надійності експлуатації існуючих та будівництво нових водогонів, каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків, забезпечення населення питною водою належної якості, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод.

               

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Розв’язання проблеми можливе такими способами: будівництво нових, заміна зношених мереж водопостачання та каналізації або їх ремонт.

В свою чергу застосовування відкритих (траншейних) способів ремонту трубопроводів не в змозі виправити ситуацію у зв’язку з виконанням великого обсягу земляних робіт, перекриттям транспортних потоків, руйнуванням і відновленням дорожніх покриттів, пошкодженням зелених насаджень і т.д.

У цьому випадку використання безтраншейних технологій при реконструкції комунікацій є єдино можливим виходом з надзвичайних ситуацій. Відновлення зношених колекторів можливе «закритим» способом (санацією) шляхом затягування в існуючий колектор поліетиленової труби .

 

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

№п/п
Заходи
Виконавець
Орієнтовні обсяги фінансування
 грн.
Джерело фінансування
1
2
3
4
5
1
 
 
 
 
 
 
 

Підключення артсверловини ,що знаходиться в с.Олексіївка до існуючих водопровідних мереж

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

80 000

Загальний фонд міського бюджету

2

Будівництво господарської фекальної каналізації по вул.Європейська(вул.Свердлова) та прилеглих до її вулиць та провулків.

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

150 000

Загальний фонд міського бюджету
3

Будівництво господарської фекальної каналізації по вул.Затишна та вул.Перше Травня

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

150 000

Загальний фонд міського бюджету
4

Очищення свердловини на площі Культури

Камінь-Каширське ВУЖКГ,суб’єкти господарської діяльності , які залучені на договірних засадах

91 000

Загальний фонд міського бюджету
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ
471 000
 

 

 

                7. Ресурсне забезпечення Програми.

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018р. планується  фінансування в обсязі 471,0  тис. грн., в тому числі:

-          кошти місцевого бюджету – 4710,0  тис. грн.,

-          кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

-          інші кошти – 0 тис. грн.

 

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює перший заступник міського голови, постійні комісії міської ради  з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства, з питань бюджету та соціально–економічного розвитку міста, підприємництва, Камінь-Каширське  ВУЖКГ .               Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік. Проміжні звіти –  у терміни визначені  рішеннями  міської ради .

9.  Очікувані результати виконання Програми.

 

Виконання завдань Програми сприятимуть підвищенню надійності експлуатації існуючих систем водопостачання та каналізації, підключення нових кварталів  житлової забудови до централізованого водопостачання та каналізації, запобіганню негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод.

 

 

  Секретар  ради                                                                                           Н.М.Бащук