Про розгляд звернення Камінь-Каширської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини щодо затвердження «Програми підтримки Камінь-Каширської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини»

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  06.08.2018р. №29 /7

 

Про  розгляд звернення Камінь-Каширської

міжрайонної державної лабораторії

ветеринарної медицини щодо затвердження

«Програми підтримки Камінь-Каширської

міжрайонної державної лабораторії ветеринарної

медицини»

 

Відповідно ст.20 Бюджетного кодексу України,  ст.62 Закону України «Про ветеринарну медицину», керуючись дорученням голови Волинської облдержадміністації від 11.02.2018 року за №300/46/1-18,  статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити «Програму підтримки Камінь-Каширської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини на 2018-2020 роки».

 

 

        

 

 

 

Міський голова                                                        В.І.Бондар

Додаток №1 до рішення №29/7 від 06.08.2018 р.

 

                                                   ПРОЕКТ  ПРОГРАМИ

підтримки Камінь-Каширської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини на 2018-2020 роки

 

 

                                            I.   Паспорт Програми

 

1.

 

 

Ініціатор розроблення Програми

 Головне управління Держпродсполживслужби у   Волинській області

   Камінь-Каширська міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини

2.

 

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення документу

  Доручення голови облдержадміністації від 11.02.2018 року за №300\46\1-18

  Закон України ,, Про ветеринарну медицину’’

  Закон  України ,, Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів’’ від 22. 07. 2014 року №1602-VІІ

 

3.

 

Розробник Програми

Камінь-Каширська міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини

4.

 

 

Співрозробники програми

Головне управління Держпродсполживслужби в Волинській  області

Департамент агропромислового розвитку

4.

 

Відповідальний виконавець Програми

 

Камінь-Каширська міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини

5.

 

 

Учасники програми

Головне управління Держпродсполживслужби в  Волинській області

Департамент агропромислового розвитку

Камінь-Каширська міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини

6.

 

Термін реалізації Програми

 

2018-2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районні, міський, селищні бюджети та бюджети ОТГ

8.

 

Загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми, (кошти субвенцій районного, міського, селищних бюджетів і бюджетів ОТГ державному бюджету)

Ресурсне забезпечення 

     (тис. гривень)

Усього витрат

   (тис. гривень)

   2018р

 

  2019р

  2020р

2018 -2020рр

 

   246

 

 

 

  102

 

 

 

   151

 

 

 

       499

 

 

     II.Загальні положення.

  

Камінь-Каширська    міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини заснована у жовтні 1949 року.   Зоною обслуговування установи є три суміжні райони:  Камінь-Каширський,  Любешівський, Ратнівський  (перші два з яких відносяться до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС).

В зоні обслуговування утримується: 30466гол. великої рогатої худоби, 44928 гол. свиней, 13375 гол. коней, 2000 овець та кіз, 268802 гол. птиці,   2000 бджо-лосімей та знаходитсься 14 тваринницьких господарств.

Лабораторія атестована (свідоцтво про атестацію № 45-280\2015) має дозвіл на роботу з збудниками патогенних мікроорганізмів, ліцензію на право роботи з прекурсорами.  В штаті установи працює 6-ть лікарів., 3- лаборанти, шофер- завгосп, бухгалтер,  санітар.  Спеціалісти лабораторії проводять: мікробіологічні, імунологічні, паразитологічні, хіміко-токсикологічні, , радіологічні дослідження та ветеринарно-санітарну експертизу сировини та продуктів тваринного і рослинного походження на ринку м. Каменя- Каширського.

        В зоні обслуговування проживає 151000-осіб,  знаходиться 68- закладів громадського харчування, 673-закладів роздрібної торгівлі, 1-молокопереробне підприємство, 48 стаціонарних молокоприймальних пунктів, 1- консервний цех, 4-хлібозаводи, 1- бійня, 3-супермаркери, 1- торговий комплекс.

Матеріально-технічна база лабораторії потребує часткового оновлення. Необхідно придбати нові сучасні прилади, середовища, реактиви,  лабораторний посуд.

      Забезпечення епізоотичного благополуччя поголів’я тварин, птиці,  риб, бджіл здійснюється шляхом проведення комплексу заходів щодо моніторингу, профілак-тики, локалізації, за необхідності ліквідації хвороб тварин, у тому числі проведення лабораторних досліджень на інфекційні та інвазійні захворювання. Це дозволяє динамічно розвиватися тваринницькій галузі і забезпечувати стале виробництво продукції.

Відповідно до Законів України :  ,, Про ветеринарну медицину’’  та   ,,Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів’’ усі лабораторії незалежно від форм власності повинні бути акредитовані Національним агентством з акредитації України  відповідно до вимог ДСТУ ISO\IEC 17025:2006.

 

                                             III. Мета програми.

Впровадженні системи управління якістю в лабораторії. Акредитація лабораторії Національним агентством з акредитації України  відповідно до вимог ДСТУ ISO\IEC 17025:2006 на показники лабораторних досліджень інфекційних хвороб тварин, птиці,  риб, бджіл.

 

IV. Основні завдання програми:

 -  визнати,  що лабораторія є компетентна для виконання конкретного завдання;

 -  підтвердити, що робота та послуги відповідають визначеним вимогам;

- персонал лабораторії відповідає певному стандарту і підлягає акредитації незалежним органом;

- технічне оновлення, придбання обладнання;

- забезпечення лабораторії витратними матеріалами (реактиви і живильними середовищами);

- створення належних і безпечних умов для роботи персоналу лабораторії;

 

 

                  

  V. Фінансово-економічне забезпечення програми.

         Фінансування заходів щодо виконання Програми підтримки Камінь-Каширської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів передбачених у місцевих бюджетів.

 

 

                                 VI. Очікувані результати.

Виконання програми дасть можливість:

- зміцнити матеріально-технічну базу лабораторії;

- забезпечити лабораторію витратними матеріалами;

- створення безпечних умов  праці для персоналу лабораторії;

- провести акредитацію лабораторії згідно ДСТУ ISO\IEC 17025 : 2006.

 

 

                                      VII. Ресурсне забезпечення.

 

Назвава напрямку діяльності

Ресурсне забезпечення

 (тис. грн.)

 

Джерела

фінансувння

 

Усього витрат

 на виконання

 Програми

2018 р

2019 р

2020 р

Проведення аудиту

та акредитації

лабораторії

 

40

 

20

 

     20

 

 Місцевий                        бюджет

 

          80

 

 

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного    розвитку міста .

 

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії міської ради .

 

 

 

 

Секретар ради                                                                    Бащук Н.М.