Про розгляд звернення Камінь-Каширського районного сектору з питань пробації щодо підтримки міської програми профілактики рецедивної злочинності та правопорушень у Камінь-Каширському районі на 2018-2020 роки

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  06.08.2018р. №29 /5

 

Про розгляд звернення Камінь-Каширського

районного сектору з питань пробації щодо

підтримки міської програми профілактики

рецедивної злочинності та правопорушень

у Камінь-Каширському районі на 2018-2020 роки.

 

Розглянувши звернення Камінь-Каширського районного сектору з питань пробації щодо підтримки міської програми профілактики рецедивної злочинності та правопорушень у Камінь-Каширському районі на 2018-2020 роки, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”  міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити «Міську програму профілактики рецедивної злочинності та правопорушень у Камінь-Каширському районі на 2018-2020 роки».

 

 

 

 

 

Міський голова                                                        В.І.Бондар

 

Додаток №1

до рішення №29/5

від 06.08.2018 р.                

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ  ТА ПРАВОПОРУШЕНЬУ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018-2020 РОКІВ

 

Зміст

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ.

II.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА.

III. МЕТА ПРОГРАМИ.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ.

V. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ У КАМІНЬ-КАШИРСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018-2020 РОКИ.

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

VII.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ.

 

 

I.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ.

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Камінь-Каширський районний сектор пробації філії Державної установи «Центр пробації » в Волинській області Міністерства юстиції України

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Камінь-Каширський районний сектор пробації філії Державної установи «Центр пробації » в Волинській області Міністерства юстиції України

4.

Співрозробники Програми

Камінь-Каширська міська рада

5.

Відповідальний виконавець Програми

Камінь-Каширський районний сектор пробації філії Державної установи «Центр пробації » в Волинській області Міністерства юстиції України

6.

Учасники Програми

відділ освіти та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації,

Камінь-Каширський районний ЦССДСМ,

Камінь-Каширське  відділення ГУ Національної поліції у Волинській області,Камінь-Каширський районний центр зайнятості

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 

72000грн.

 

у тому числі:

2018 рік – 24000 грн.

2019 рік – 24000грн.

2020 рік –  24000грн

9.1.

Коштів місцевого бюджету, грн.

72000грн.

9.2

Коштів інших джерел

-

 

10.

 

Очікувані результати виконання

Забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Камінь-Каширського району

11.

Головний розпорядник коштів

Державна установа «Центр пробації »

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Злочинність у Камінь-Каширському районі залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на проведення соціально-економічних перетворень, і становить реальну загрозу безпеці жителів району. В поточному році на 20 % більше зареєстровано кримінальних правопорушень, що були вчинення раніше судимими особами, на третину збільшилась реєстрація тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

У цих умовах особливо важливим є забезпечення повноцінного функціонування органів, робота яких спрямована на зменшення злочинності, і для цього мають бути створенні всі необхідні умови. На жаль, дані органи мають недостатнє фінансування з центрального бюджету, через що відбувається постійне зростання злочинності, а ефективність профілактичних заходів лишається низькою.

Одним із таких органів є Камінь-Каширський районний сектор пробації філії Державної установи «Центр пробації» (надалі – Камінь-Каширський РС пробації), що був створений відповідно до Закону України «Про пробацію», основною метою якого є  забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Працівники Камінь-Каширського РС пробації виконують переважно кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі, адміністративні стягнення у виді громадських та виправних робіт, здійснюють нагляд за особами звільненими від відбування покарання з випробуванням, складають досудові доповіді (забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом справедливого рішення щодо міри покарання). З метою реалізації пробаційних програм та інших соціально-виховних заходів, спрямованих на усунення криміногенних чинників в житті засуджених, які сприяють скоєнню ними нових правопорушень, Камінь-Каширський РС залучає додатково інші наявні ресурси громади – органи державної влади, а так само  волонтерів пробації, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Окрім цього Камінь-Каширський РС спрямовує і координує діяльність усіх органів, залучених до роботи із засудженими особами або звільненими від відбування покарання з випробуванням.

Однак, ефективне виконання Камінь-Каширським районним сектором пробації вищезазначених функцій та покладених на нього завдань, у тому числі щодо здійснення контролю за особами, які перебувають на обліку пробації неможливе без належного матеріально-технічного забезпечення, яке на сьогоднішній день є відсутнім.

Так, однією з функцій органу пробації є перевірка засуджених осіб за місцем проживанням, однак державним бюджетом не передбачено забезпечення персоналу пробації транспортними засобами для виконання цієї функції, відшкодування їм проїзду у громадському транспорті, забезпечення працівників Камінь-Каширського РС пробації засобами особистої безпеки. Враховуючи особливості цільової категорії, з

якою працює персонал пробації, питання особистої безпеки працівників є критичним і потребує термінового вирішення. Опитування персоналу служби пробації, яке проводилось у 2017 році показало, що у 47% випадках працівники пробації зіштовхуються з агресивною поведінкою з боку правопорушників при проведені індивідуальної роботи та перевірок за місцем проживання і лише 6% опитуваних жодного разу не зіштовхувалися з випадками агресивної поведінки з боку правопорушників. Це підтверджує специфіку та складність роботи, виконуваної персоналом пробації та актуальність гарантій безпеки та страхування життя і здоров'я.

Реалізація поставлених перед органами пробації завдань щодо протидій злочинності можлива лише за умови тісного та ефективного співробітництва з іншими органами влади, органами місцевого самоврядування, у тому числі з депутатським корпусом міської ради в питаннях забезпечення належної профілактики правопорушень, правового та соціального захисту громадян України.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

Саме тому в основу даної Програми покладено принцип об’єднання зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення належного стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності в районі. 

 

III.МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою цієї Програми є забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Камінь-Каширського району шляхом розроблення  та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів пробації та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері.

 

IV.ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ.

 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

активізацію діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ, що пов’язані з профілактикою правопорушень; 

підвищення координації спільних зусиль з профілактики правопорушень між органами місцевого самоврядування, пробації та інших установ, які працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з випробуванням з метою уникнення дублювання функцій та поліпшення якості процедур, що виконуються при роботі із цією категорією осіб;

 

підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;

створення системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ щодо профілактики правопорушень, з метою підвищення поінформованості громадян;

створення належних умов на базі Камінь-Каширського РС пробації, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними нових кримінальних правопорушень.

Внаслідок посилення профілактичного впливу на осіб, які перебувають на обліку в пробації очікується:

зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; 

досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення органу пробації та профілактичної діяльності.

 

V. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТУ МІСТА ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ У КАМІНЬ-КАШИРСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018-2020 РОКИ.

 

 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету в межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Щорічно в бюджеті міста передбачаються видатки на фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією положень Програми. Відповідно до рішення сесії Камінь-Каширської міської ради по виконанню Програми управління фінансів райдержадміністрації проводить фінансування головного розпорядника коштів Камінь-Каширський РС пробації філії Державної установи «Центр пробації » в Волинській області.

Камінь-Каширський РС пробації філії Державної установи «Центр пробації» Міністерства юстиції України проводить цільове використання коштів.

 Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним законодавством порядку. Виконавчі органи місцевого самоврядування у межах чинного законодавства України сприяють Камінь-Каширському РС пробації у вирішенні поточних проблем забезпечення службової діяльності. 

 

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

 

           Головним розпорядником коштів є Державна установа «Центр пробації »

Міністерства юстиції України, який здійснює також координацію та контроль за ходом виконання Програми,  виконавцем Програми є Камінь-Каширський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації »Міністерства юстиції України.

Щорічно по закінченню фінансового року Державна установа «Центр пробації» Міністерства юстиції України інформує міську раду про використання коштів на реалізацію положень Програми.

VII.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

 

№ з/п

 

Напрям діяльності (пріоритетне завдання)

 

Перелік заходів Програми

 

Строк виконання

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

грн. у тому числі:

Очікуваний результат

2018

2019

2020

1

Організаційно - правове  забезпечення  профілактики  злочинності

Широке та постійне інформування населення про заходи щодо діяльності Камінь-Каширського РС пробації

постійно

Камінь-Каширський РС пробації,

ЗМІ

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

Підвищення рівня поінформованості населення, правильного розуміння та сприйняття функцій пробації, зменшення рівня стереотипного відношення до суб’єктів пробації, а так само до  осіб, які звільнились з місць позбавлення волі.  Збільшення рівня довіри населення до системи пробації, яка спроможна забезпечити безпеку суспільства. 

 

Виготовлення друкованої продукції соціальної спрямованості

постійно

Камінь-Каширський РС пробації

Бюджет міста

1000

1000

1000

Здійснення заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення, громадської правосвідомості, формування негативного ставлення до протиправних діянь

постійно

Камінь-Каширський РС пробації, відділ освіти та молоді райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

2

Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та  молодіжне середовище

Проведення профілактичних і просвітницьких заходів із засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, у т.ч. неповнолітніх, які перебувають на обліку пробації,  та їх батьків з питань протидії зловживанню ПАР, пропаганди здорового способу життя та формування законослухняної поведінки

постійно

Камінь-Каширський РС пробації, громадські та релігійні організації, благодійні фонди

 

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

Мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність

 

Своєчасне виявлення сімей, які  перебувають  у  складних життєвих обставинах їх облік, систематична перевірка умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям адресної допомоги, проведення обстеження житлово-побутових умов учнів загальноосвітніх шкіл  Камінь-Каширського району

постійно

Камінь-Каширський РС пробації, , відділ освіти та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, Камінь-Каширський  відділ поліції  ГУ Національної поліції у Волинській області, Камінь-Каширський районний ЦССДСМ

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

3

Протидія рецидивній злочинності

Організація і проведення заходів, спрямованих на попередження вчинення нових кримінальних правопорушень  особами, засудженими за вчинення злочинів.

постійно

Камінь-Каширський РС пробації, громадські та релігійні організації, Благодійні фонди 

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

Поліпшення профілактичної роботи серед осіб, які перебувають на обліку в органах пробації та поліції

Проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення скоєння нових злочинів та правопорушень серед осіб, які перебувають на обліку пробації та осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, у т.ч. перевірка даної категорії осіб за місцем їх проживання.

постійно

Камінь-Каширський РС пробації, Камінь-Каширський  відділ поліції ГУ Національної поліції  у Волинській області

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

Забезпечення взаємодії установ виконання покарань із місцевими органами виконавчої влади щодо побутового влаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі

постійно

Камінь-Каширський РС пробації,Камінь-Каширський  районний центр зайнятості,    Камінь-Каширський районний ЦССДСМ

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення лікування суб’єктів пробації, які перебувають на обліку РВ від алкогольної та наркотичної залежності, у т.ч. перебування на замісній терапії

постійно

Камінь-Каширський РС пробації, Волинський обласний наркологічний диспансер

Бюджет міста

2000

2000

2000

 

4

Матеріально-технічне забезпечення Камінь-Каширського РС з питань пробації

придбання комп’ютерної техніки

постійно

Камінь-Каширський РС пробації

 

Бюджет міста

7000

7000

7000

Створення належних умов працівникам  пробації, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ре соціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними повторних правопорушень

Відшкодування проїздів працівників пробації

постійно

Бюджет міста

3000

3000

3000

Придбання канцтоварів

постійно

Бюджет міста

2000

2000

2000

Придбанння матеріалів для проведення ремонтних робіт в приміщеннях де розташований Камінь-Каширський РС з питань пробації

постійно

Бюджет міста

2000

2000

2000

Придбання офісних меблів

постійно

Бюджет міста

7000

7000

7000

ВСЬОГО

24000

24000

24000

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                              Бащук Н.М.