Про міський бюджет на 2019 рік

УКРАЇНА

КАМІНЬ - КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

  21.12.2018 р.

Камінь - Каширський

                   №34/3

 

 

 

Про міський бюджет на 2019 рік

 

Відповідно до статті 23 частини 1 статті 26 України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 17489000 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського  бюджету 17000000 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету -  4890000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 17489000 гривень, у тому числі  видатки загального фонду міського бюджету 13966207 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету - 3522793 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 3033793 гривень згідно із додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 3033793  гривень згідно із додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету на 2019 рік у розмірі 150000 гривень, що становить 0,88  відсотка видатків загального фонду міського  бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,59 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити на 2019 рік розподіл  коштів коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

3.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 13228600грн. згідно з додатком 5 цього рішення.

4. Надати право міському голові  в міжсесійний період в частині «субвенціі з державного та районного бюджету» вносити зміни в міський бюджет на 2019 рік.

5. Установити, що в загальному фонді міського бюджету неа 2019 рік до доходів належать надходження визначені ст..69 Бюджетного Кодексу України.

6. Установити, що в спеціальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені ст..69-1 Бюджетного Кодексу України

7. Визначити на 2019 рік відповідно до ст.55 Бюджетного Кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду  на:

оплату праці працівників бюджетної установи:

нарахування на заробітну плату;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

на поточні трансферти населенню;

на поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.Міській раді забезпечити:

- затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

- здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- доступність інформації про міський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

- взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

9. Додатки 1 - 5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                  Бондар В.І.    Додаток № 1
до рішення сесії міської ради№ 34/3 від 21.12.2018р."Про міський бюджет на 2019 рік"
Доходи міського бюджету на 2019 рік  
          (тис. грн.)/грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Всього Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 15235200 1,5E+07    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 4052600 4052600    
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції) 694000 694000    
14021900 Пальне 694000 694000    
14030000 Акцизний податок з з ввезених на митну територію 2736600 2736600    
14031900 Пальне 2736600 2736600    
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господ.роздрібної торгівлі підакцизн.товарів 622000 622000    
18000000 Місцеві податки 11173600 1,1E+07    
18010000 Податок на майно 3397700 3397700    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплдачений юридичними особами, які є власниками обєктів житлової нерухомості 9700 9700    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплдачений фізичними особами, які є власниками обєктів житлової нерухомості 142000 142000    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплдачений фізичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 297000 297000    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплдачений  юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 500000 500000    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 849000 849000    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  641000 641000    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 72000 72000    
18010900 орендна плата з юридичних осіб  887000 887000    
18050000 Єдиний податок 7775900 7775900    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 665300 665300    
18050400 Єдиний податок з фізичних  осіб 7110600 7110600    
19000000 Інші податки та збори 9000   9000  
19010100 Надходження від викидівзабруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  9000   9000  
20000000 Неподаткові надходження 1773800 1773800    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 3800 3800    
21080000 Інші надходження 3800 3800    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3800 3800    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1770000 1770000    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1753400 1753400    
22090000 Державне мито 16600 16600    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду документів та оформленням документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 16600 16600    
30000000 Доходи від операцій з капіталом 480000   480000 480000
33010000 Кошти від продажу землі 480000   480000 480000
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськоггосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності( крім земелі , що перебувають у державній власності, на яких розташовані обєкти, які підлягають приватизації) 480000   480000 480000
  Всього доходів 17489000 1,7E+07 5E+05 480000
Секретар ради                                              Бащук Н.М.           
           
  Секретар ради                                                         Бащук Н.М.        
         

 

 


    Додаток № 2
до рішення сесії №34/3 міської ради
від 21.12.2018р."Про міський бюджет на 2019 рік"
Фінансування  міського  бюджету  на 2019рік
  /грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування   -3033793 3033793 3033793
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів   -3033793 3033793 3033793
208100 На початок періоду        
208200 На кінець періоду        
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку   -3 033 793 3033793 3033793
600000 Фінансування за активними операціями   -3033793 3033793 3033793
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів   -3033793 3033793 3033793
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку   -3033793 3033793 30337493
602100 На початок періоду        
602200 На кінець періоду        
           
           
           
  Секретар міської ради                                                                        Бащук Н.М.        
           

                         Додаток № 3
до рішення сесії міської ради №34/3 від 21.12.2018р."Про міський бюджет на 2019 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків міського  бюджету  на 2019 рік"
 
                                (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку  Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
001 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльнояті обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  4160400 4160400 2818400 195000                 4160400  
  3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної пограми "Молодь України" 36000 36000                     36000  
  3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 62100 62100                     62100  
  3242 0111 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 460000 460000                     460000  
  4082 0829 Інші заходи в газузі культури та мистецтва 300000 300000                     300000  
  5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 218275 218275 58422                   218275  
  6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств , установ та організацій, що виробляють, виконуять та/або надають житлово-комунальні послуги 199000       199000 100000       100000 100000 100000 299000  
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3704855 988000   653000 2716855 30000       30000 30000 30000 3734855  
  7330 0443 Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності           260000       260000 260000 260000 260000  
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації) 731377       731377               731377  
  7461 0456 Утримання  та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого  бюджету 3944200       3944200 3093793       3093793 3093793 2643793 7037993  
  7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів           30000       30000 30000   30000  
  8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 50000 50000                     50000  
  8312 0512 Утилізація відходів           9000 9000           9000  
  8700 0133 Резервний фонд 100000                       100000  
      Всього  13966207 6274775 2876822 848000 7591432 3522793 9000     3513793 3513793 3033793 17489000  
                                   
Секретар міської ради                                                                                                                         Бащук Н.М.  
   

 
          Додаток № 4
до рішення сесії міської ради №34/3 від 21.12.2018р."Про місьекий бюджет на 2019 рік"
             
Перелік об’єктів, видатки на які у 2019  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку"              
                /грн.              
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік               
  6020 3210 К-Каширська міська рада Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт очисних споруд 100000     100000              
  6030 3110 К-Каширська міська рада Придбання навісів на кладовище 30000     30000              
  7330 3210 К-Каширська міська рада Капітальний ремонт господарсько-фекальної каналізації по провулку Ювілейний 260000     260000              
  7461 3210 К-Каширська міська рада Капітальний ремонт доріг і тротуарів 3093793     3093793              
  7660 2281 К-Каширська міська рада Виготовлення проектів на земельні ділянки не сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу їх або прав на їх на земельних торгах 30000     30000              
      Всього    3513793     3513793              
                               
Секретар міської ради                                                                                                                      Бащук Н.М.              
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
                               
                               

 

          Додаток № 5
до рішення міської ради№34/3 від 21.12.2018р."Про міський бюджет на 2019 рік"
Перелік   місцевих програм фінансуватимуться за рахунок коштів  міського бюджету  у  2019 році"
              /грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
  3131   К-Каширська міська рада Програма "Молодь К-Каширського на 2018-2019р." 36000   36000
  3242   К-Каширська міська рада "Програма соціального захисту окремих категорій  громадян на 2018-2019р." 460000   460000
  4082   К-Каширська міська рада "Програма відзначення професійних свят і ювілеїв,культурно-мистецьких заходів на 2018-2019р." 300000   300000
  5061   К-Каширська міська рада "Програма розвитку фізкультури і спорту в місті Камені-Каширському на 2018-2019р." 218275   218275
  6020   К-Каширська міська рада Програма " Капітальний та поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі на території К-Каширської міської ради" 199000 100000 299000
  6030   К-Каширська міська рада Програма " Капітальний та поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі на території К-Каширської міської ради" 80000   80000
  6030   К-Каширська міська рада Програма"Капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання лвнвй вуличного освітлення на території Ккаширської міської ради у 2019 році" 385000   385000
  3210   К-Каширська міська рада Програма "Розвиток комунального господарства та благоустрій міста" 62100   62100
  6030   К-Каширська міська рада Програма "Розвиток комунального господарства та благоустрій міста" 3239855 30000 3269855
  7330   К-Каширська міська рада Програма " Капітальний та поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі на території К-Каширської міської ради"   260000 260000
  7350   К-Каширська міська рада Програма "Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації території К-Каширської міської ради у 2019 році" 731377   731377
  7461   К-Каширська міська рада Програма " Капітальний  та поточний  ремонт, експлуатаційне утримання доріг, тротуарів,  пішохідних доріжок на території К-Каширської міської ради у 2018 році" 3944200 3093793 7037993
  7660   К-Каширська міська рада Програма "Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації території К-Каширської міської ради у 2019 році"   30000 30000
  8330   К-Каширська міська рада Програма"Поточний ремонт, очищення меліоративних, водовідвідних каналів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території К-Каширської міської ради у 2019 році 50000   50000
  8312   К-Каширська міська рада Програма охорони навколишнього природного середовища К-Каширської міської ради   9000 9000
      Всього    9705807 3522793 13228600
               
Секретар  міської ради                                                                                         Бащук Н.М.