Про міський бюджет на 2018 рік

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                    Камінь-Каширська міська рада

сьомого скликання

Волинської області

                                 Рішення

 

«26 грудня » 2017року                                                        №_24/2__________      

 

Про міський   бюджет

На 2018 рік

 

 

                           Відповідно пункту 23  частини 1 статті 26 України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України міська рада вирішила:

 

 1. Визначити на 2018рік :

- доходи міського бюджету у сумі – 15606000грн., в тому числі доходи загального фонду                                     міського бюджету – 15000000грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 606000грн., у тому числі бюджету розвитку – 600000грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

            -  видатки міського бюджету у сумі – 15606000грн., в тому числі  видатки загального фонду                                                                                             

            - міського бюджету –11651000 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету         3955000грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

            - профіцит  загального фонду міського бюджету в сумі – 3349000грн., в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку( спеціального фонду)  на суму – 3349000грн. згідно з додатком №2 цього рішення.

             - дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3349000грн. у тому числі за рахунок передачі коштів із загального  фонду до бюджету розвитку на суму  334900грн. згідно з додатком  № 2 цього рішення.

             2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі -150000грн.

             3. Затвердити на 2018рік перелік об’єктів , фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №4до цього рішення.

             4. Затвердити на 2018рік резервний фонд міського бюджету у сумі -  100000грн.

             5. Затвердити перелік захищених статтей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

    - оплата праці працівників  бюджетних установ ( код 2110).

    - нарахування на заробітну плату ( код 2120 ).   

    - оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270).

    - трансферти населенню ( 2700 ).

    - трансферти місцевим бюджетам (2610) .

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі-

12297668грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.               

7. Відповідно до ст..43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право міській раді отримувати    у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.Надати право міському голові вносити в міжсесійний період в частині „субвенції з державного  та районного бюджету” вносити  зміни в міський бюджет на 2018 рік.

 

   8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік, до доходів належать надходження, візначені ст.69 Бюджетного Кодексу України.

10. Установити , що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69 Бюджетного Кодексу України.

11. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невідємною частиною.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Бондар В.І.

 

              Додаток №1

до рішення сесії міської ради №24/2

від 26.12.2017

  Доходи міського бюджету на 2018 рік                                             

 

Код

Найменування  згідно

                       з класифікацією  доходів бюджету

Всього

 

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

 

Всього

 

в т.ч.бюджет

розвитку

10000000

Податкові надходження

13681800

13675800

6000

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

4702800

4702800

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

754800

754800

 

 

14021900

Пальне

754800

754800

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пр.)

2996000

2996000

 

 

14031900

Пальне

2996000

2996000

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздрібної торгівлі під акциз. товарів

952000

952000

 

 

18000000

Місцеві податки

8973000

8973000

 

 

18010000

Податок на майно

3980000

3980000

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

5000

5000

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

88000

88000

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

201000

201000

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів не житлової нерухомості

422000

422000

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1349000

1349000

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

741000

741000

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

81000

81000

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

893000

893000

 

 

18050000

Єдиний податок

5193000

5193000

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

434000

434000

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних  осіб

4759000

4759000

 

 

19000000

Інші податки та збори

6000

 

6000

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

6000

 

6000

 

20000000

Неподаткові надходження

1324200

1324200

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

9600

9600

 

 

21080000

Інші надходження

9600

9600

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

9600

9600

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1314600

1314600

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1289000

1289000

 

 

22090000

Державне мито

 

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду документів

25600

25600

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

600000

 

600000

600000

33010000

Кошти від продажу землі

600000

 

600000

600000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земель, що перебувають у державній у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації)

600000

 

600000

600000

 

Всього доходів

15606000

15000000

606000

600000

 

 
           
    Додаток № 2
до рішення сесії №24/2 міської ради
"Про міський бюджет  на 2018 рік"
Фінансування  міського  бюджету  на 2018рік
  /грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування   -3349000 3349000 3349000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів   -3349000 3349000 3349000
208100 На початок періоду 2011714,13 1937904,72 86135,3 59305,73
208200 На кінець періоду 2011714,13 1937904,72 86135,3 59305,73
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку   -3349000 3349000 3349000
600000 Фінансування за активними операціями   -3349000 3349000 3349000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів   -3349000 3349000 3349000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку   -3349000 3349000 3349000
602100 На початок періоду 2011714,13 1937904,72 86135,3 59305,73
602200 На кінець періоду 2011714,13 1937904,72 86135,3 59305,73
           
           
           
  Секретар міської ради                                                                        Бащук Н.М.        
           

    
                        Додаток № 3
до рішення сесії міської ради №24/2 від 26.12.2017
"Про міський бюджет  на 2018 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків міського  бюджету  на 2018 рік
 
                                (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку  Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
001 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльнояті обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  3E+06 3208332 2036785 180000   249000       249000 249000 249000 3457332  
  3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної пограми "Молодь України" 10000 10000                     10000  
  3242 0111 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 400000 400000                     400000  
  4082 0829 Інші заходи в газузі культури та мистецтва 250000 250000                     250000  
  5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 146860 146860 58000                   146860  
  6011 0620  Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 40000 40000     40000               40000  
  6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств , установ та організацій, що виробляють, виконуять та/або надають житлово-комунальні послуги 80000       80000 120000       120000 120000 120000 200000  
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3E+06 690000   520000 2163808 30000       30000 30000 30000 2883808  
  7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою           50000       50000 50000   50000  
  7330 0490 Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності           850000       850000 850000 700000 850000  
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації) 500000       500000               500000  
  7461 0456 Утримання  та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого  бюджету 3992000       3992000 3E+06       2650000 2650000 2250000 6642000  
  8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 70000 70000                     70000  
  8312 0512 Утилізація відходів           6000 6000           6000  
  8700 0133 Резервний фонд 100000                       100000  
      Всього  11651000 4775192 2E+06 700000 7E+06 4E+06 6000     4E+06 4E+06 3E+06 15606000  
                                   
Секретар міської ради                                                                                                                         Бащук Н.М.  


          Додаток № 5
до рішення міської ради№24/2 від 26.12.2017р.
"Про міський бюджет бюджет  на 2018 рік"
Перелік місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету  у  2018 році1
              /грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
  150   К-Каширська міська рада Програма"Впровадження системи відеоспостереження на території К-Каширської ради у 2018р."   199000 199000
  150   К-Каширська міська рада "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті К-каширському на 2018 -2020р."   50000 50000
  3131   К-Каширська міська рада Програма "Молодь К-Каширського на 2018-2019р." 10000   10000
  3242   К-Каширська міська рада "Програма соціального захисту окремих категорій  громадян на 2018-2019р." 400000   400000
  4082   К-Каширська міська рада "Програма відзначення професійних свят і ювілеїв,культурно-мистецьких заходів на 2018-2019р." 250000   250000
  5061   К-Каширська міська рада "Програма розвитку фізкультури і спорту в місті Камені-Каширському на 2018-2019р." 146860   146860
  6011   К-Каширська міська рада Програма "Забезпечення сталого розвитку житлово-комунального господарства міської ради у 2018р". 40000   40000
  6020   К-Каширська міська рада "Програма розвитку фізкультури і спорту в місті Камені-Каширськомуна 2018-2019р."   120000 120000
  6020   К-Каширська міська рада Програма "Будівництво, капітальний та поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі на території К-Каширської міської ради" 80000   80000
  6030   К-Каширська міська рада Програма "Капітальний ремонт, очищення меліоративних та водовідвідних каналів на території К-Каширської міської ради, водопониження територій у 2018р." 90000   90000
  6030   К-Каширська міська рада Програма"Будівництво, капітальний та поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі на території К-кашщирської міської ради на 2018 рік" 91000   91000
  6030   К-Каширська міська рада Програма покращення благоустрою та санітарної очистки міста на 2018-2020р. 2672808 30000 2702808
  7330   К-Каширська міська рада Програма " Будівництво реконструкція, капітальний  та поточний  ремонт доріг, тротуарів, пішохідних мостів, пішохідних доріжок"   250000 250000
  7330   К-Каширська міська рада "Програма розвитку фізкультури і спорту в місті Камені-Каширському на 2018-2019р."   150000 150000
  7330   К-Каширська міська рада Програма "Будівництво, капітальний та поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі на території К-Каширської міської ради"   450000 450000
  7130   К-Каширська міська рада Програма по виготовленню містобудівної та землевпорядної документації територій К-Каширської міської ради   50000 50000
  7350   К-Каширська міська рада Програма по виготовленю містобудівної та землевпорядної документації територій К-Каширської міської ради 500000   50000
  7461   К-Каширська міська рада Програма " Будівництво реконструкція, капітальний  та поточний  ремонт доріг, тротуарів, пішохідних мостів, пішохідних доріжок" 3992000 2650000 6642000
  8330   К-Каширська міська рада Програма охорони навколишнього природного середовища К-Каширської міської ради 70000   70000
  8312   К-Каширська міська рада Програма охорони навколишнього природного середовища К-Каширської міської ради   6000 6000
      Всього    8342668 3955000 12297668
               
Секретар  міської ради                                                                                         Бащук Н.М.
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

           Додаток № 4
до рішення сесії міської ради №24/2 від 26.12.2017р.
"Про міський бюджет  на 2018 рік"
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
                /грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
  0150 3110 К-Каширська міська рада Встановлення системи відеонагляду, придбання компютерної техніки 249000     249000
  6020 3110 К-Каширська міська рада Придбання дитячих ігрових та спортивних тренажерів 120000     120000
  6030 3110 К-Каширська міська рада Придбання навісів для встановлення іх на кладовищі 30000     30000
  7130 2281 К-Каширська міська рада Виготовлення проектів на земельні ділянки не сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу їх або прав на їх на земельних торгах 50000     50000
  7330 3122 К-Каширська міська рада Розроблення проекту памятного знаку загиблим героям Небесної сотні та учасникам бойових дій на сході України 150000     150000
  7330 3210 К-Каширська міська рада Будівництво господарської фекальної каналізації по вул.Европейська, Затишна, 1 Травня 300000     300000
  7330 3210 К-Каширська міська рада Будівництво пішохідного моста через річку Цир по вул.Коніщука 250000     250000
  7330 3210 К-Каширська міська рада Будівництво роликодрому 150000     150000
  7461 3210 К-Каширська міська рада Капітальний ремонт доріг і тротуарів 2650000     2650000
      Всього    3949000     3949000
                 

Секретар міської ради                                                                                                                      Бащук Н.М.